1. Ana Sayfa
  2. Tarih
  3. Türk Adı ve Anlamı

Türk Adı ve Anlamı

türk adı

 Türk adının anlamı konusunda pek çok kaynak farklı bilgiler vermektedir. Örneğin;

  • Kaşgarlı Mahmut’a göre “olgunluk çağı”
  • A. Wambery’e göre “türemek (törü)”
  • G. Doerfer’e göre “devlete bağlı halk”
  • Ziya Gökalp’e göre “töre sahibi”
  • Alman Türkolog Müller’e göre ise “töreli, kanun-nizam sahibi” demektir.

        Bunun yanında Çin kaynaklarında miğfer, Uygur metinlerinde ise güçlü, kuvvetli ve cesur olarak geçen Türk kelimesinin türeyen, çoğalan, erdemli, terk edilmiş gibi farklı anlamları da vardır.

    “Türk” kelimesini siyasî bir isim olarak ilk kez Göktürkler kullanmıştır.

    “Türk” adından ilk kez Çin yıllıklarında bahsedilmiştir. Ancak VI. yüzyılda coğrafî bir terim olarak “Türkiye” kelimesi ise ilk kez Bizans kaynaklarında geçmektedir.

      Öte yandan “Türk” adına Çin, Arap, Pers, Bizans, Rus, Macar ve Hint gibi pek çok kaynakta rastlanması, Türklerin çok geniş bir coğrafyaya yayıldığını ve bu topluluklarla etkileşim içinde olduğunu kanıtlamaktadır.

 

Son güncelleme :

    Yorum Yap