1. Ana Sayfa
  2. Tarihte İlkler
  3. Türklerin Anadolu’ya ilk Gelişleri ve yerleşmesi ne zamandır?

Türklerin Anadolu’ya ilk Gelişleri ve yerleşmesi ne zamandır?


Türklerin Anadolu’ya ilk Gelişleri, ilk yerleşmesi; konu ile ilgili bir özet yapılacak olursa, bu konu iyice belirlenmiş olur. Selçuklu Türklerinin kurduğu ve 1077 yılından 1308 yılına değin egemenliğini sürdüren devlete Anadolu Selçuklu Devleti denildiği herkesçe bilinir. Oğuz Türklerinden olan Selçuklular, Orta Asya’dan Doğu Anadolu’ya uzanan bir büyük imparatorluk kurmuşlardı. Bu imparatorluğun adı, Büyük Selçuklu İmparatorluğu’ydu. Selçuklular, Anadolu’yu ellerinde tutan Bizanslılara direnebilmek için sınır boylarına Türk ailelerini yerleştirmişlerdi. Anadolu’yu alıp Türkleştirmek düşüncesi ilk kez Büyük Selçuklu İmparatorluğu döneminde gerçekleştirilmeye başlanıyordu. Ama Türklerin Anadolu’ya yerleştirilip yurtlandırılması, Anadolu’nun baştan başa Türkleştirilmesi, Selçuklu hükümdarı Tuğrul Beyle başlamıştır, Türklerin bölgeye büsbütün yerleşmeleriyse, Selçuklu hükümdarı Alpaslan’ın, Bizanslıları 1071 yılında Malazgirt ovasında yenmesiyle gerçekleşmiştir.

Türklerin Anadoluya gelişi Göç Yolu
Türklerin Anadoluya gelişi Göç Yolu

Son güncelleme :

    Yorum Yap