1. Ana Sayfa
  2. Tarihte İlkler
  3. Türkiye’de İlk Arşiv nerede ne zaman kurulmuştur?

Türkiye’de İlk Arşiv nerede ne zaman kurulmuştur?


Türkiye’de İlk Arşiv, Osmanlı İmparatorlu‘ğunun ilk devirlerinden, Mustafa Reşit Paşa zamanına değin devlet belgeleri torba, sandık gibi dağınık yerlerde saklanırdı. Bu durumu göz önüne alan Mustafa Reşit Paşa ilk kez, bugün de arşiv deposu olan yapıyı yaptırdı. İlk adı Hazine-i Evrak olan bu kuruluş, şimdi Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğü’dür.

Hazine-i Evrak
Hazine-i Evrak

Son güncelleme :

    Yorum Yap