1. Ana Sayfa
  2. Tarihte İlkler
  3. Tarihimizde ilk kez aruz vezniyle şiirler ne zaman yazılmıştır?

Tarihimizde ilk kez aruz vezniyle şiirler ne zaman yazılmıştır?


Tarihimizde ilk kez aruz vezniyle şiirler yazılmaya başlanması onuncu yüzyıla rastlar. Türkçe’de kullanılan ilk aruz vezni de İran Şehnamesi’nin “faûlün faûlün faûlün faûl” biçimindeki vezindir. Kutadgu Bilig ve Atabetül Hakayık gibi yapıtlarda kullanılmıştır. İslâmiyetten önce Türk vezin düzeni heceydi. Aruz, İslâm uygarlığına bağlı ulusların şiirde kullandıkları ortak vezindir. Bugün, edebiyatımızda kullanılmıyor. Sözcükleri belli kalıplar halinde ifadelendiren aruz veznini çok üstün biçimlere uygulayan şairler yetişmiştir.

Kutadgu Bilig
Kutadgu Bilig

Son güncelleme :

    Yorum Yap