1. Ana Sayfa
  2. Tarihte İlkler
  3. Tarihimizde İlk Ağa Bölükleri ne zaman kuruldu?

Tarihimizde İlk Ağa Bölükleri ne zaman kuruldu?


Tarihimizde İlk Ağa Bölükleri, II.Bayezid devrinde bir yeniçeri ayaklanması sonucu kuruldu.Osmanlı Devleti‘nde Padişahın tahta çıkışı sırasında Yeniçeri‘lerin başkaldırması üzerine “sekbanbaşılar“ın, yeniçeri ağaları olma geleneğine son verildi. Saraydan padişaha bağlı birisi ağa” oldu. Bunun üzerine 61’inci orta da doğrudan doğruya yeniçeri ağasına bağlandı, Yeniçeri ocağının en büyük kumandanı yeniçeri ağasıydı. Padişahların yerlerinde  kalabilmeleri, çoğu kez yeniçerilerin kendilerine bağlılığıyla mümkün olduğundan, yeniçeri ağalığına en güvenilir kişiler getirilirdi. Yeniçeriler, padişahın “hassa askeri” durumun da oldukları için seferlere de padişahla birlikte katılırlardı. Padişah sefere katılmazsa, onlar da katılmazdı. Yürüyüşlerde padişahın önünde giderler, konaklandığın da çadırlarını padişah çadırının çevresinde kurarlardı. Böylelikle padişah çadırına (otağı hümayun) yabancıların yaklaşmasını engellemiş olurlardı. Kullandıkları silâhlar ok, yay, kılıç, fitilli tüfek, kalkan, hançer, yatağan baltaydı.

Son güncelleme :

    Yorum Yap