Tarihte İlkler

13 Ara, 2019 47

Türklerde ilk Anı Edebiyatı ne zaman yazılmıştır?

Türklerde ilk Anı Edebiyatı, bağımsız bir edebiyat türü olarak nitelenmesi tanzimattan sonradır. Eski Türk edebiyatında anı edebiyatının en önemli ilk...

13 Ara, 2019 36

Türkiye’de ilk Anayasa Mahkemesi ne zaman kuruldu?

Türkiye’de ilk Anayasa Mahkemesi, 25 nisan 1962 günü yürürlüğe giren 44 sayılı yasayla kurulmuştur, Yasalarla Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüklerinin...

13 Ara, 2019 39

Tarihimizde ilk Anayasa ne zaman yürürlüğe girmiştir?

Tarihimizde ilk Anayasa, 23 aralık 1876 günü yürürlüğe giren “Kanunu Esasi“dir. O dönem içinde, kişi hak ve özgürlüklerini belirleyip yayma...

11 Ara, 2019 42

Türklerde İlk Acemi Ocakları ne zaman kurulmuştur?

Türklerde ilk Acemi Ocakları, Osmanlı Ordusu’nun Kapıkulu Ocakları‘na alınacak erlerin yetişmesini sağlamak amacıyla ilk acemi ocakları,Çandarlı Kara Halil‘in ön ayak olması...

11 Ara, 2019 30

Türkiye’de ilk Anneler Günü ne zaman kim tarafından kutlanmıştır?

Türkiye’de ilk Anneler Günü, Kadınlar Derneği‘nin aracılığıyla 1955 yılında kutlanmıştır. Anneler gününün, dünyanın birçok ülkesinde mayıs ayının ikinci pazar gününde...

11 Ara, 2019 50

Anadolu Ağızlarıyla ilgili ilk bilimsel araştırma kim tarafından ne zaman yapılmıştır?

Anadolu Ağızlarıyla ilgili ilk bilimsel araştırma, Fin bilginlerinden M. Rasanen‘in, 1949’da Helsinki’de yayınlanan kitabıdır. Bunu, Lehli bilgin Kovalski’yle Türk dil...

11 Ara, 2019 42

Türklerin Anadolu’ya ilk Gelişleri ve yerleşmesi ne zamandır?

Türklerin Anadolu’ya ilk Gelişleri, ilk yerleşmesi; konu ile ilgili bir özet yapılacak olursa, bu konu iyice belirlenmiş olur. Selçuklu Türklerinin...

11 Ara, 2019 38

Tarihte ilk Anadolu Beylikleri’nin kuruluşu ne zamandır?

Tarihte ilk Anadolu Beylikleri’nin kuruluşu, 1250-1358 yıllarındadır. İlk Anadolu beylikleri şunlardır : Alaiye Beyliği, Artukoğulları Beyliği, Aydınoğulları, Candaroğulları, Danişmentoğulları, Dulkadiroğulları,...

10 Ara, 2019 41

Türkiye’de ilk Akdeniz Oyunları ne zaman nerede yapılmıştır?

Türkiye’de ilk Akdeniz Oyunları, Akdeniz’de kıyıları olan ülkeler arasında bütün spor dallarında yapılan yarışmaların ilki 1971’de, Türkiye’de, İzmir‘de yapıldı. Akdeniz...

10 Ara, 2019 64

Tarihte ilk Osmanlı Akçesi ne zaman kim tarafından basılmıştır?

Tarihte ilk Osmanlı Akçesi (gümüş para), 1329 yılında Orhan Gazi zamanında bastırılmıştır. Üç çeşitti : Beş akçelik, bir akçelik ve...