1. Ana Sayfa
  2. Tarih
  3. Sivas Kongresi

Sivas Kongresi


Sivas kongresi; Erzurum kongresinden sonra milli kurtuluşu gerçekleştirmek için Sivas’ta toplanan kongre (4-11 eylül 1919) .

Kongreye Katılanlar

Sivas kongresine 31 delege katıldı:

1. Mustafa Kemal; 2. İsmail Fazıl Paşa (Ali Fuad Paşanın babası ve Ankara delegesi); 3. Hüseyin Rauf Bey (Orbay); 4. İsmail Hami Bey (Danişment; İstanbul delegesi); 5. Kara Vasıf Bey (İstanbul delegesi); 6. Hikmet Bey (Tıp fakültesi delegesi); 7. Mehmed Şükrü Bey  Afyonkarahisar delegesi); 8. Salih Sıdkı Bey (Tokat delegesi); 9. Bekir Sami Bey (Tokat delegesi); 10. Refet Bey (Samsun delegesi); 11.Boşnakzade Süleyman Bey (Samsun delegesi); 12. Başağazade Yusuf Bey (Denizli delegesi); 13. Küçükazade Necib Ali Bey (Denizli delegesi); 14. Dalhanağazade Mehmed Şükrü Bey (Denizli delegesi); 15. Hakkı Behiç Bey (Denizli delegesi); 16. Hoca Raif Efendi (Erzurum delegesi); 17. Şeyh Fevzi Efendi (Erzurum delegesi); 18. Ahmed Nuri Efendi (Bursa delegesi); 19. Osman Nuri Bey (Bursa delegesi); 20.Siyahizade Halil İbrahim Efendi (Eskişehir delegesi); 21.Bayraktanade Hüseyin Bey (Eskişhir delegesi) ; 22. Hüsrev Sami Bey (Eskişehir delegesi); 23. Macid Bey (Alaşehir delegesi); 24. Zeki Bey (Kastamonu delegesi); 25. Mehmed Tevfik Bey (Çorum delegesi); 26. Abdurrahman Dursun Bey (Çorum delegesi); 27. Dellalzade Hacı Osman Efendi (Nevşehir delegesi); 28. Halid Bey (Bor delegesı); 29.Mustafa Efendi (Niğde delegesi); 30. Mazhar Müfid Bey (Hakkari delegesi); 31.İbrahim Süreyya Bey (Saruhan delegesi).

Sivas kongresi
Sivas kongresi

Sivas Kongresi – Önemi ve Alınan Kararlar

Sivas Kongresinin ilk günü yapılan oturumda Rauf Bey, Bekir Sami Bey ve öteki bazı delegelerin engellemek istemelerine rağmen başkanlığa Mustafa Kemal getirildi. Kongre gündemi başlıca 2 maddede toplanıyordu: 1. Erzurum kongresinin aldığı kararların görüşülmesi; 2. Amerikan mandası hakkındaki tekliflerin görüşülmesi. Birinci maddenin görüşülmesi kısa sürdü. Erzurum kongresinin kararları bütün Anadolu ve Rumeli için geçerli olmak üzere kabul edildi. “Şarkı Anadolu Müdafaai Hukuk cemiyeti“(Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyei)nin adı “Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk cemiyeti” olarak değiştirildi. Amerikan mandasıyla ilgili konuşmalar oldukça uzun ve tartışmalı geçti.

Sivas Kongresi – Amerikan Mandası Fikrinin Görüşülmesi

Kongrede manda fikrini Rauf Bey, Refet Bey, Bekir Sami Bey, Kara Vasıf Bey, İsmail Hami Bey savunuyorlardı. Bunların fikrine göre 500 milyon lira borcu olan bir ülke dış himaye olmadan yaşayamazdı. Bu ara da resmi sıfatı kesin olarak bilinmeyen Brown adında bir gazeteci de Sivas’ta bulunuyor, amerikan mandası lehine bazı temaslar yapıyordu. Sivas kongresinde, A.B.D. kongresinden Türkiye’nin şartlarını yakından görmesi için bir heyetin çağrılmasına ve bunun için bir mektup yazılmasına karar verildi. Kongrenin devam ettiği sırada İstanbul hükumetinin kongreyi basmakla görevlendirdiği ve Elazığ valiliğine tayin ettiği Ali Galib’in teşebbüsleri bir sonuç vermedi. XIII. Kolordu tarafından gönderilen birlikler Ali Galib’i kaçmak zorunda bıraktı. Ali Fuad Paşa kongre tarafından “Garbi Anadolu Kuvayı milliye kumandanı” (Batı Cephesi Komutanı) tayin edildi ve durum bir telgrafla Ali Fuad Paşaya bildirildi.

Sivas Kongresi – Heyeti Temsiliye Üyeleri

Sivas kongresi vatanın bütününü temsil eden “Heyeti Temsiliye” seçerek 11 eylül 1919’da dağıldı. Heyeti Temsiliyenin üyeleri şunlardı:

1. Mustafa Kemal Bey; 2. Rauf Bey (Orbay); 3. Refet Bey (Bele); 4. Hoca Raif Efendi (Dinç); 5. İzzet Bey; 6. Servet Bey; 7. Şeyh Fevzi Efendi; 8. Bekir Sami Bey; 9. Sadullah Efendi; 10. Hacı Mustafa Bey; 11. Kara Vasıf Bey; 12. Mazhar Müfid Bey (Kansu); 13. Ömer Mümtaz Bey; 14. Hüsrev Sami Bey (Kızıldoğan); 15. Hakkı Behiç Bey; 16. Niğdeli Mustafa Bey. 

M.Kemal Atatürk - Sivas Kongresi
M.Kemal Atatürk – Sivas Kongresi
Önerilen Yazı

Erzurum Kongresi

Son güncelleme :

    Yorum Yap