1. Ana Sayfa
  2. Osmanlı Ordusu
  3. Sağ Ulufeciler

Sağ Ulufeciler


Sağ Ulufeciler veya Ulufeciyanı yemin,Osmanlı İmparatorluğu‘nda Kapıkulu süvarilerinin üçüncü bölüğüne verilen ad.Sağ Ulufeciler “Ulufeciyanı yemin” olarakta adlandırıldır. Derece bakımından, kendilerinden önce sipahi ve sonra ulufeciyanı yesar(Sol ulufeciler) bölükleri gelirdi. Bayrakları yeşildi (bu yüzden yeşil bayrak diye de anılırlardı). Yürüyüşlerde bunlar, hükümdarın sağında yürüyen Sipah bölüğünün sağ gerisinde bulunurlardı. Konaklarda da padişah sancağının  sağında yer alırlardı. Sefer zamanları konak yerlerinde ve ordugahlarda ulufeciyanı yesar ile birlikte hazineyi beklemek de bunların göreviydi. İçlerinden kıdemli olan dört tanesi subaşı tayin edilir ve devlet alacaklarının tahsilinde baş bakıkuluna yardım ederlerdi. Bunlara bakıkulu denirdi. Yine en eski ulufecilerden üçü otakçı tayin edilir ve bunlar hükümdarların eskimiş olan çadırlarını satarlaıdı. İçlerinden biri emin, biri nazır ve biri de katip olarak bu işi görürlerdi. Bir kısmına da, kapıkulu süvarilerine olduğu gibi. haraççılık verilirdi. Ulufeciyanı yemin bölüklerine Galata sarayında yetişen acemilerle Topkapı sarayı Enderun  kısmından yetişenler alınırdı. Ayrıca Ulufeciyanı yesar mensuplarından savaşlarda yararlık gösterenler bu bölüğe yükselirlerdi. Ulufeciyanı yemin, Kapıkulu Ocakları ile birlikte kaldırıldı (1826).

Önerilen Yazı

Sol Ulufeciler

Önerilen Yazı

Kapıkulu

Son güncelleme :

    Yorum Yap