1. Ana Sayfa
  2. Osmanlı Ordusu
  3. Humbaracı Ocağı

Humbaracı Ocağı


Humbaracı Ocağı, Osmanlı Ordusu’nda humbara yapmak ve bunları kullanmakla görevli olan askerlerin olduğu ocağa verilen ad. Humbaracılara, Kumbaracı ocağı da denilmektedir. Dünyanın ilk havan topu sınıfıdır. Humbara, demir veya tunçtan dökülmüş el bombasıdır.

Humbaracı ocağında üç çeşit humbaracı bulunurdu:

1-Humbara yapımı ile uğraşırlar ve humbara atmak gerekirse elle atarlardı;

2-Topçu ocağından olanlar; havan toplarıyla humbara atarlardı;

3-Kalelerde bulunan humbaracılar

Cebeci ve Topçu ocaklarına bağlı olan humbaracılar ulufe‘liydiler. Bunlar İstanbul‘daki kışlalarında kalırlardı. Kalelerdekiler ise zeamet ve tımarlı idiler. Zaman zaman İstanbul’a gelerek bilgilerini arttırırlar; savaş olduğu zaman yerlerine dönerlerdi. Diğer ocaklar gibi Humbaracı ocağı da zamanla bozuldu. Sadrazam Topal Os­man Paşa, İslamiyeti kabul ederek Osmanlı İmparatorluğu‘nun hizmetine girmiş olan kont Bonneval’i (Humbaracı başı Ahmed Paşa) İstanbul’a çağırarak Humbaracı ocağını yeniden düzenlemekle görevlendirdi (1731). Ahmed Paşa, Bosna’dan getirdiği 300 humbaracı ile yeni bir ocak kurdu. Ayrıca İslamiyeti kabul etmiş olan üç Fransız da zabit olarak ocağa alındı. Bu arada humbaracıların tımarlı sınıfı kaldırıldı. Hepsi maaşlı yapıldı (1734).

Humbaracı ocağı bu yeni teşkilatı ile üç odaya (bölük) ayrılmıştı. Her odada bir odabaşı, iki nefer ellibaşı, üç nefer otuzbaşı, on nefer onbaşı, bir çavuş ile vekilharç, tabip ve imam bulunuyordu. Her as­kerin yevmiyesi on sekiz akçeydi.

Humbaracı Ocağı
Humbaracı Ocağı Bayrağı

Son güncelleme :

    Yorum Yap