Osmanlı Ordusu

11 Ara, 2019 275

Humbaracı Ocağı

Humbaracı Ocağı, Osmanlı Ordusu’nda humbara yapmak ve bunları kullanmakla görevli olan askerlerin olduğu ocağa verilen ad. Humbaracılara, Kumbaracı ocağı da...

9 Ara, 2019 407

Sol Garipler

Sol garipler veya Gurebayı yesar,Osmanlı İmparatorluğu‘nda Kapıkulu süvarilerinde ki altı bölükten birisidir. Sol garipler “Gurebayı yesar” olarakta adlandırıldır. Devlet hazinesinden...

9 Ara, 2019 484

Sağ Garipler

Sağ garipler veya Gurebayı yemin,Osmanlı İmparatorluğu‘nda Kapıkulu süvarilerinde ki altı bölükten birisidir.Sağ garipler “Gurebayı yemin” olarakta adlandırıldır.Devlet hazinesinden ulufe ve...

9 Ara, 2019 415

Sağ Ulufeciler

Sağ Ulufeciler veya Ulufeciyanı yemin,Osmanlı İmparatorluğu‘nda Kapıkulu süvarilerinin üçüncü bölüğüne verilen ad.Sağ Ulufeciler “Ulufeciyanı yemin” olarakta adlandırıldır. Derece bakımından, kendilerinden...

9 Ara, 2019 429

Sol Ulufeciler

Sol Ulufeciler veya Ulufeciyanı yesar, Kapıkulu süvarilerinin dördüncü bölüğüne verilen ad. Ulufeciyanı yeminden sonra ve gurebayi yeminden önce gelirdi. Sol...

8 Ara, 2019 457

Topçu Ocağı

Topçu Ocağı, Osmanlı Devleti, Kapıkulu Ocağı‘nda ordunun top ihtiyacını karşılamakla görevli olan teşkilat. Osmanlılarda topun, ilk defa I.Murad zamanında ve...

8 Ara, 2019 493

Top Arabacıları Ocağı

Top Arabacıları Ocağı veya Toparabacılar, Osmanlı Devleti, Kapıkulu Ocağı‘nda Topçu Ocağı’nın yaptığı topları savaş alanına götürmekle görevli olan teşkilat. Top...

7 Ara, 2019 481

Cebeci Ocağı

Cebeci ocağı veya Cebeciler, Osmanlı Devleti, Kapıkulu Ocağı‘nda ordunun silah işlerine bakan teşkilat. Cebeciler Osmanlı ordusunda Kapıkulu ocaklarının piyade kısmındandırlar....

7 Ara, 2019 580

Acemi Oğlanı

Acemi oğlanı, Osmanlı ordusunun Kapıkulu Ocakları‘na gerekli asker ve hizmet erlerini yetiştirmek için Acemi ocağına alınan ocak eri. Ocak erleri,...

7 Ara, 2019 395

Acemi Ocağı

Acemi Ocağı, OsmanIı İmparatorluğu ordusunun Kapıkulu Ocakları‘na alınacak erleri yetiştiren asker ocağı. Acemi ocağının kuruluşu, I.Murad zamanında, XIV. yy. son...