1. Ana Sayfa
  2. Osmanlı Tarihi
  3. Kabakçı Mustafa İsyanı

Kabakçı Mustafa İsyanı


Kabakçı Mustafa İsyanı, III.Selim zamanında 1807 yılında patlak veren isyan. Bu isyan, elebaşılarından, Boğaz kaleleri muhafızı Kabakçı Mustafa’nın adı ile anılır. III.Selim‘in emriyle Nizamı cedit adında yeni bir askeri sınıf kurulması, Yeniçeri ocağı tarafından hoş karşılanmadı . Aynı zamanda Yeniçeri ocağının kaldırılacağı söyleniyordu. Bununla birlikte bu devirde gelişen bütün yenilik hareketlerinin gerici çevrelerin tenkidine uğraması, halkın şikayetlerinin III.Selim’den gizlenmesi, padişahın her çeşit olayı önleyebilecek bir sadrazamdan yoksun olması,Nizamı cedit aleyhine bir cereyan doğmasına sebep oldu. özellikle sadaret kaymakamı Köse Musa’nın yeniçerileri el altından kışkırtması, isyanın çıkmasını çabuklaştırdı. İsyan Büyükdere çayırında yapılan bir toplantı ile başladı. Sayıları dörtbeş yüz kadar olan topçu yamakları, bu toplantıda Kastamonulu Kabakçı Mustafa’yı kendilerine reis seçerek, İstanbul’a doğru yürüyüşe geçtiler.

Sarayda toplanan Divanda, Köse Musa Paşa, bu olayın önemsiz olduğunu söyleyerek asilerin üzerine asker gönderilmesini önledi. Kılıç ve Kur’an üstüne yemin eden asiler başlarında Kabakçı Mustafa olduğu halde Atmeydanı’na kadar geldiler ve burada yeniçeriler ve halkla birleşerek saraydaki adamları Köse Paşa aracılığıyla padişahtan  Nizamı cedit’in kaldırılması hakkında ferman istediler. İstekleri derhal kabul edildi. Padişahın kendilerine kolayca taviz vermesi, asileri şımarttı . Ulemadan Ataullah Efendi, Kadı Murad Efendi ve İmam Derviş‘in destekleri ile yenilik tarafları on devlet adamının kafasını istediler. Ayrıca, III.Selim’in yerine şehzade Mustafa’yı padişah yapmak niyetinde olduklarını bildirdiler. Bunun üzerine III.Selim tahttan çekilerek, yerine IV.Mustafa padişah oldu. Böylece imparatorlukla ilk önemli yenileşme hareketi de engellenmiş oldu. Bu arada Osmanlı Devleti Padişahı III.Selim’i de öldürdüler. Bununla beraber, boğaz kalelerinin kumandasını eline alan Kabakçı Mustafa, çok geçmeden, isyancıların karşısına çıkan Alemdar Mustafa Paşanın emriyle öldürüldü.

Kabakçı Mustafa İsyanı
Kabakçı Mustafa İsyanı

Son güncelleme :

    Yorum Yap