Osmanlı Tarihi

11 Ara, 2019 337

Humbaracı Ocağı

Humbaracı Ocağı, Osmanlı Ordusu’nda humbara yapmak ve bunları kullanmakla görevli olan askerlerin olduğu ocağa verilen ad. Humbaracılara, Kumbaracı ocağı da...

9 Ara, 2019 519

Sol Garipler

Sol garipler veya Gurebayı yesar,Osmanlı İmparatorluğu‘nda Kapıkulu süvarilerinde ki altı bölükten birisidir. Sol garipler “Gurebayı yesar” olarakta adlandırıldır. Devlet hazinesinden...

9 Ara, 2019 574

Sağ Garipler

Sağ garipler veya Gurebayı yemin,Osmanlı İmparatorluğu‘nda Kapıkulu süvarilerinde ki altı bölükten birisidir.Sağ garipler “Gurebayı yemin” olarakta adlandırıldır.Devlet hazinesinden ulufe ve...

9 Ara, 2019 519

Sağ Ulufeciler

Sağ Ulufeciler veya Ulufeciyanı yemin,Osmanlı İmparatorluğu‘nda Kapıkulu süvarilerinin üçüncü bölüğüne verilen ad.Sağ Ulufeciler “Ulufeciyanı yemin” olarakta adlandırıldır. Derece bakımından, kendilerinden...

9 Ara, 2019 509

Sol Ulufeciler

Sol Ulufeciler veya Ulufeciyanı yesar, Kapıkulu süvarilerinin dördüncü bölüğüne verilen ad. Ulufeciyanı yeminden sonra ve gurebayi yeminden önce gelirdi. Sol...

9 Ara, 2019 369

Ulufe

Ulufe,Osmanlı İmparatorluğu‘nda, Kapıkulu askeriyle Acemi ocağı mensuplarına, bir kısım saray hizmetlilerine, devlet memurlarına ve ilmiye ricaline üç ayda bir verilen...

8 Ara, 2019 541

Topçu Ocağı

Topçu Ocağı, Osmanlı Devleti, Kapıkulu Ocağı‘nda ordunun top ihtiyacını karşılamakla görevli olan teşkilat. Osmanlılarda topun, ilk defa I.Murad zamanında ve...

8 Ara, 2019 590

Top Arabacıları Ocağı

Top Arabacıları Ocağı veya Toparabacılar, Osmanlı Devleti, Kapıkulu Ocağı‘nda Topçu Ocağı’nın yaptığı topları savaş alanına götürmekle görevli olan teşkilat. Top...

7 Ara, 2019 574

Cebeci Ocağı

Cebeci ocağı veya Cebeciler, Osmanlı Devleti, Kapıkulu Ocağı‘nda ordunun silah işlerine bakan teşkilat. Cebeciler Osmanlı ordusunda Kapıkulu ocaklarının piyade kısmındandırlar....

7 Ara, 2019 660

Acemi Oğlanı

Acemi oğlanı, Osmanlı ordusunun Kapıkulu Ocakları‘na gerekli asker ve hizmet erlerini yetiştirmek için Acemi ocağına alınan ocak eri. Ocak erleri,...