1. Ana Sayfa
 2. Tarih
 3. Kavimler Göçü ve Avrupa Hun İmparatorluğu (Devleti)

Kavimler Göçü ve Avrupa Hun İmparatorluğu (Devleti)


Kavimler Göçü (375)

       Büyük (Asya) Hun Devleti’nin dağılmasından sonra Hunların Karadeniz’in kuzeyine doğru gelmeleri bu bölgede yeni bir göç hareketini başlatmıştır. Batı’ya doğru gelişen bu göçler sonucunda Vizigotlar, Ostrogotlar, Vandallar gibi Germen topluluklar da Avrupa’nın içlerine doğru göç etmişlerdir.Dünya tarihinin bu en büyük kitlesel göç hareketine “Kavimler Göçü” adı verilmektedir.

Skolâstik Düşünce: Ortaçağ Avrupası’nda kilisenin öğretilerini içeren, aynı zamanda bilimi reddeden bir anlayıştır.

Kavimler Göçü’nün Sonuçları

 • Roma İmparatorluğu 395’te Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmıştır. (Batı Roma İmparatorluğu 476’da yıkılmıştır.)
 •  İlkçağ sona ermiş, Ortaçağ başlamıştır.
 • Avrupa’da krallık rejimi zayıflamış, feodalite (derebeylik) ortaya çıkmıştır.
 • Kilisenin etkisiyle Avrupa’da Skolâstik düşünce egemen olmuştur.
 • Avrupa’nın siyasî, ekonomik ve sosyal yapısı değişmiştir.
 • Avrupa’nın etnik yapısı değişmiş ve yeni devletlerin temelleri atılmıştır.
 • Avrupa’da bir Hun devleti kurulmuştur. (Avrupa Hun Devleti)

Avrupa (Batı) Hun Devleti (375 – 469)

        Avrupa Hun Devleti, Avrupa’da kurulan ilk Türk devletidir.Doğu ve Orta Avrupa’da Balamir Kağan tarafından kurulmuştur.Attila döneminde en parlak dönemini yaşamıştır.Attila zamanında Bizans ve Batı Roma karşısında üstünlük sağlanmış, bu başarılar sonucu Margus ve Anatolius barışları imzalanmıştır. Attila’nın ölümü sonrası devlet zayıflamaya başlamış, 469 yılında Bizans ve diğer kavimlerin saldırıları sonucu yıkılmıştır.

Attila, Hristiyanlar tarafından “Tanrı’nın Kamçısı” olarak nitelendirilmiştir. Hıristiyanların böyle bir niteleme yapmalarındaki temel sebep, günahlarından dolayı Attila’nın kendilerini cezalandırmak için Tanrı tarafından gönderildiğini düşünmeleridir.

Resim:  Attilla

 

 

 

 

Son güncelleme :

  Yorum Yap