1. Ana Sayfa
  2. Tarih
  3. Karesioğulları

Karesioğulları


Karesioğulları beyliği veya Karesi beyliği; XII. yy.ın sonlarıyla XIV. yy.ın başlarında Balıkesir ve Çanakkale (Büyük ve Küçük Mizya) yörelerinde kurulan Türk beyliği. Adını beyliğin kurucusu Karesi Bey‘den alır.

Karesioğulları Beyliği

Ailenin büyük ceddi Orta Anadolu’da devlet kuran Melik Danişmend Gazidir. Danişmendli ülkesinin (Danişmendliler) XII. yy.ın ikinci yarısında Anadolu Selçuklu Devleti tarafından ilhak edilmesinden sonra, bir aileden olan emirler, daha çok Bizans’a karşı uç kumandanı olarak Anadolu Selçuklu devleti hizmetinde bulundular. Bu devletin çökme devirlerinde: Danişmendlilerden Kalem Şah ile oğlu Karesi Bey, Bizans İmparatoru Andronikos Paleologos zamanında Bizans’dan Mizya’yı alarak Balıkesir’i kendilerine merkez yaptılar (1296). Bergama, Sındırgı, Bigadiç, İvrindi, Aydıncık, Edremid, Bayramiç, Ayvacık ve Ezine’yi ellerine geçirdiler.

Karesi Sancağı
Karesi Sancağı

Karesioğulları Beyliği – Karesi Beyin Ölümü

Karesi Bey, Moğollardan kaçarak kendisine sığınan Türkmenleri ve Dobruca’dan Ece Halli kumandasıyla gelen Sarı Saltuk’a bağlı Alevi Türkmenleri, ele geçirdiği topraklara yerleştirdi; böylece bölgeyi Türkleştirmeye çalıştı. Karesi Beyin ölümü üzerine (1328’den önce), beylik; birinin merkezi Balıkesir, diğerinin Bergama olmak üzere ikiye ayrıldı. Üç oğlundan Demir Han (Aclan) Balıkesir emiri, Yahşi Bey Bergama beyi oldu. Dursun Bey de Osmanlı hükümdarı Orhan Beyin yanına sığındı. “Memleketi Marmara” sahibi olarak tanınan Bergama emiri Yahşi Hanın (lakabı Şücaüddin) donanma ile iki defa (1341 ve 1342) Gelibolu’ya asker çıkardığı, fakat başarısızlığa uğradığı ve Bizans tahtında hak iddia eden Kantakuzenos ile bir antlaşma yaptığı bilinmektedir.

Karesioğulları Beyliği – Dursun Beyin Ölümü – Osmanlı Devletine Katılması

Dursun Bey, Karesioğulları beyliğini elde etmek için Osmanlı Devleti‘nden yardım istedi. Balıkesir, Aydıncık ve Bergama’yı Orhan Gaziye bırakacak, Truva, Kızılca, Tuzla ve Bayramiç kendisinde kalacaktı. Orhan Bey iki kardeşi barıştırmak için Hacı İlbey ile Dursun Beyi Bergama’ya gönderdi (1345),fakat kaleden atılan bir okla Dursun Beyin ölmesi üzerim Bergama kuşatıldı. Yerli halk, Demir Hana, teslim olmasını, aksi halde kendisinin Osmanlılara teslim edileceğini bildirdi. Bunun üzerine teslim olan Demir Han Bursa’ya getirildi ve iki yıl sonra burada öldü. Demir Hanın oğlu Süleyman Bey, Truva valisi olarak babasının yerini aldı (1345). Bizans kumandanı Vatatsez’in (Vatat) kızıyla evlenen Süleyman Bey, Bizans iç savaşlarında kayınpederine yardım etti. Ayrıca Aydınoğlu Umur Bey ve Saruhan kuvvetleriyle birleşerek donanmasıyla Rumeli kıyılarına geçti. Karesi  topraklarından Balıkesir, Manyas, Aydıncık, Bergama. Edremit tarafları Orhan Bey zamanında (1326-1360), Çanakkale ve Edremit körfezine kadar olan Truva ve dolayları da 1363’te I.Murad (Hüdavendigar) zamanında Osmanlı topraklarına katıldı ve Çanakkale bölgesi dışında Anadolu eyaletine bağlı, merkezi Balıkesir olan bir sancak (Karesi Sancağı) haline geldi.

Karesioğulları Bayrağı
Karesioğulları Bayrağı
Önerilen Yazı

Karesi Sancağı

Önerilen Yazı

Karesi Bey Kimdir?

Son güncelleme :

    Yorum Yap