1. Ana Sayfa
  2. Tarih
  3. İskitler Sakalar ( İlk Türk Topluluğu)

İskitler Sakalar ( İlk Türk Topluluğu)


        İskitler (m.ö. VIII. -III. Yüzyıl) ilk atlı-göçebe Türk topluluğudur.Savaşçı bir topluluktur. En önemli hükümdarı Alp Er Tungadır. İskitlerin özellikle altın ve gümüş işçiliğinde usta olmaları, onlara “Bozkırın Kuyumcuları”unvanını kazandırmıştır.

Özellikleri :

  • Pantolon, kemer ve kemer tokasını tüm dünyaya tanıtmışlardır.
  • Ordularında “amazon” adı verilen kadın askerler bulundurmuşlardır.
  • Ön Asya’da atı evcilleştiren ilk topluluktur.
  • Alper Tunga ve Şu destanları ünlüdür.
  • En önemli savaşları Perslerle (İranlılar) olmuştur.

       İskitlerin “Alper Tunga Destanı” ile İranlı şair Firdevsî’nin Gazneli Sultan Mahmut’a sunduğu “Şehnâme” adlı eser İskit-Pers (İran) savaşını konu alır.

      Saka Hanı Tomris Hatun(Resimdeki) bir kadın hükümdar olarak Türk ve Dünya tarihinde son derece önemli bir yere sahiptir.Nitekim o “dünyanın ilk kadın hükümdarı” olarak kabul edilmektedir. 

 

Son güncelleme :

    Yorum Yap