1. Ana Sayfa
  2. Tarih
  3. Harzemşahlar ve Babür Devleti

Harzemşahlar ve Babür Devleti


Harzemşahlar (Harezmşahlar) Devleti (1097-1231)

             Merkezi Harezm şehri olan ve ismini kurulduğu yerden alan devletin bilinen ilk hükümdarı Anuş Tigin’dir. Kendilerini Büyük Selçuklu Devleti’nin mirasçısı olarak kabul eden HarzemşahlarHarezm Bölgesi’nde Moğollarla sürekli mücadele etmişlerdir. 1218’de meydana gelen ve tarihte Otrar Faciası olarak bilinen savaş Moğollar ile Harzemşahlar arasında olmuştur. Celâleddin Harzemşah döneminde Anadolu Selçuklu Devleti ile yapılan 1230 Yassıçemen Savaşı’nı kaybeden ve dağılma sürecine giren Harzemşahlar 1231’de kesin olarak yıkılmıştır.

        Harzemşahlar, Moğol Devleti ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında tampon bölge görevi görüyordu. Bu devletin yıkılması ile Anadolu saldırılara açık hale gelmiştir.

Zemahşeri : Harzemşahlar döneminde yaşamış olup, asıl adı Mahmud Zemahşerî’dir. Gramer, belâgat (düzgün konuşma sanatı), fıkıh, kelâm, tefsir vb. pek çok alanda derin bilgiye sahiptir. Mekke ve Medine’de çok uzun süre kaldığı için, kendisine “Allah’ın komşusu” anlamına gelen “Cârûllah” denmiştir. Keşşâf Tefsiri ve Mukaddimetü’l-Edeb adlı eserleri çok önemlidir.

Babür Devleti (1526-1858)

      Hindistan’da Timur’un torunu Muhammed Babür Şah tarafından kurulmuştur.(Babür Şah, Ali Şîr Nevâi’den sonra Çağatayca’nın en büyük şairi olarak kabul edilmektedir.“Vekâyi” adlı Türkçe eserinde kendi hayatını anlatmıştır.)Hindistan’da siyasî birliği ilk kez sağlayan devlettir.
      Babür Devleti aynı zamanda Hindistan’da kurulan son Türk devletidir. 1723’te Haydarabat ve Delhi olmak üzere ikiye ayrılan devlet, İslâmiyet’in Hindistan’da yerleşmesini sağlamıştır. Sömürgeci politikalar sonucunda bu devlete 1858’de İngilizler son vermiştir. Dünyanın yedi harikasından biri olan Tac Mahâl bu dönemde inşa edilmiştir.

Tac Mahâl, Babür Hükümdarı Şah Cihan tarafından genç yaşta ölen eşi Mümtaz Mahâl (Ercümend Begüm Banu Hatun) adına yaptırılmıştır. Anıt mezar niteliğindeki bu eserin yapımında, davet üzerine İstanbul’dan gelen Osmanlı mimarları Mehmet İsa Efendi, İsmail Efendi ve Hattat Settar Efendi çalışmıştır.

Son güncelleme :

    Yorum Yap