1. Ana Sayfa
  2. Tarih
  3. Eski Çağ

Eski Çağ


Eskiçağ veya Eski çağ, Yazının bulunuşuna kadar geçen döneme tarihçiler tarafından verilen ad.Eskiçağ sözüyle, genel olarak en eski uygarlıkların tarihi belirtilir. Tek başına kullanıldığı zaman, terim bazen özellikle yunan-roma klasik eskiçağı ile Yunanlılar ve Romalılarla doğrudan doğruya ilişkili olmaları ölçüsünde de Akdeniz’in kıyı halklarının eskiçağını anlatır. Ama çoğu zaman, yer ve zaman ayırımlarını belirtmek için kelimenin başına aşağıdaki gibi sıfatlar eklenir:

1. Tarih öncesi eskiçağı, ya da daha çok kullanılan adıyla tarih öncesi.

2. Doğu eskiçağı, yani Doğunun eski halklarının, Küçük Asya uygarlıklarının tarihi

3. Hristiyanlık eskiçağı

Eski Çağ bitimi İle Orta Çağın Başlangıcı (Eskiçağ’ın başlangıcı)

Eskiçağın bitimi ile Ortaçağ‘ın başlangıcını belirleyen tarih tartışmalıdır. Genel olarak, Roma İmparatorluğunun ikiye ayrıldığı tarih olan M.S. 395 yılı kabul edilir. Bu konuda, Roma İmparatorluğunun uğradığı ilk istila dalgasının tarihi olan 276; Diocletianus’un 235-476 arası Roma İmparatorluğunda tahta geçişinin tarihi olan 285;İstanbul’un Yeni Roma olarak Konstantiniye adını aldığı tarih olan 330; gol istilacıların Edirne’de kazandıkları zaferin tarihi olan 378; Got’ların Meysia’ya yerleştikleri tarih olan 382; Germenlerin (Vandallar, Alanlar, Süevler) Ren nehrini geçtikleri tarih olan 31 aralık 406: Roma’nın Alarik tarafından alındığı tarih olan 410: Augustulus, lakabıyla da anılan son Balı Roma imparatoru Romulus’un Odovacer tarafından tahttan indirildiği tarih olan 476 (en son tarih olarak çok zaman bu tarih kabul edilir) yılı gibi diğer birçok tarih de öne sürülmüş ya da kabul edilmiştir.

Hatta, latin kültüründen gelen son imparator sayılan Justinianus’un ölümü (565), Avarların Avrupa ya gelişi (568), Lombardia krallığının kuruluşu (572), Doğu Roma imparatorluğunda İmparator Tiberius’un tahta çıkışı ve artık Bizans adını alacak olan İmparatorluğun “latinliğinin” yok olması gibi çok daha sonraki tarihlerin de öne sürüldüğü olmuştur. Aslında, hiç bir sınır yeterli sayılamaz. Çünkü bunların hiç biri tarihte kesin bir dönemeci belirtmez. Sadece, lV.yy .la VII. yy. arasında, bir eskiçağ dünyasından bir ortaçağ dünyasına doğru ağır bir evrim meydana gelmiştir. Bu evrim, kendini, Roma imparatorluğunun Hristiyanlaşmasıyla, ikiye bölünmesiyle, batıdaki kısmının germen istilacılar tarafından işgaliyle ve doğudaki kısmının da Yunanlaşması ya da daha doğrusu “helenleşmesiyle” ortaya koyar.

Eskiçağ
Eskiçağ
Önerilen Yazı

Orta Çağ

Son güncelleme :

    Yorum Yap