1. Ana Sayfa
  2. Tarih
  3. Bilecik Mülakatı

Bilecik Mülakatı


       Bilecik Mülakatı, Kurtuluş savaşında Ankara ve İstanbul hükumeti temsilcileri arasında yapılan görüşme (5 aralık 1920). T.B.M.M. başkanı Mustafa Kemal Paşa, yanında Garp cephesi komutanı İsmet Paşa olduğu halde, Bilecik ili istasyonunda İstanbul‘dan gelen eski sadrazamlardan Ahmed İzzet (Furgaç) ve Bahriye Nazırı Salih (Kezrak) Paşalarla Ziraat Nazırı Hüseyin Kazım Kadri, elçilerden Cevad, Babıali hukuk müşavirlerinden Münir (Ertegün) Beyler ve Fatin Hoca’dan (Gökmen), kurulu heyetle görüştü.

        Bilecik mülakatı görüşmesinde ,Osmanlı Devleti‘ne bağlı Damat Ferit hükumetinin düşmesinden sonra kurulan Tevfik (Okday) Paşa hükumetinin Ankara ile bir uzlaşma zemini bulmak istemesi üzerinde yapılıyordu. İstanbul’dan gelen heyetin Anadolu’da başlayan milli hareketin anlam ve amacını kavramaması yüzünden olumlu sonuç alınamadı. Atatürk, görüşmeden sonra heyetin İstanbul’a dönmesine izin vermeyerek birlikte Ankara iline getirdi ve yurdun selameti için daha etkili bir şekilde çalışmak üzere geldiklerini ilan etti. Fakat heyet üyeleri Ankara’da kalmayı kabul etmedikleri için kendilerinden İstanbul hükumetlerinde tekrar görev almayacaklarına dair söz alınarak geri dönmelerine izin verildi. 

Bilecik Mülakatı
Bilecik Mülakatı

 

Son güncelleme :

    Yorum Yap