1. Ana Sayfa
  2. Tarih
  3. Balıkesir Kongresi

Balıkesir Kongresi


        Balıkesir Kongresi , 26 temmuz 1919, Milli Mücadelenin ilk döneminde yunan işgaline karşı koymak amacıyla Balıkesir ve çevresinde kurulan meclis. Yunan kuvvetlerinin İzmir‘e çıkması (15 mayıs 1919) üzerine halkın teşkil ettiği Kuvvayı Milliye’nin ve bunlara katılan küçük ordu birliklerinin meydana getirdikleri milli cepheler zamanla büyüdü ve ihtiyaçları da geniş ölçüde arttı. 29 Mayıs 1919’da Ayvalık’ta, 9 haziran 1919’da Soma’da ve 23 haziran 1919’da Akhisar’da kurulan cepheler bir süre sonra birleşerek Şimal cephesi adını aldı. Diğer taraftan 12 haziran 1919’da Aydın, 22 haziran 1919’da da Salihli cepheleri kuruldu

Balıkesir Kongresi

Balıkesir Kongresi Teşkilatı

        Bu cephelerin tam bir teşkilat halini almasında Karesi mutasarrıfı Hacim Muhiddin (Çarıklı) büyük rol oynadı. Kongre, 26 temmuz 1919’da Balıkesir’de “Hareket-i Milliye kongresi” adı altında toplandı. Erzurum Kongresi‘nden üç gün sonra açılan ve 30 temmuza kadar beş gün devam eden kongreye Balıkesir, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, Balya, Sındırgı, Akhisar, Kırkağaç kazaları ile Fırt, Kepsut, Giresun, Şamlı, İvrindi, Bigadiç ve Konakpınarı nahiyelerinden 48 üye katıldı. 

Balıkesir Kongre’sinde alınan önemli kararlar

Balıkesir kongresinde alınan önemli kararlar : 

1. Kongre başkanlığına Hacim Muhiddin Bey, katipliklere Abdulgafur (Hoca) ve Hasan
Efendiler seçilmişlerdir;

2. Kongremizin amacı vatanın kurtuluşudur ve hiçbir siyasi partiyle ilgisi yoktur;

3. Kongremiz Hareket-i Milliye Redd-i ilhak heyeti adını be­nimsemiştir;

4. Milli seferberlik ilan edilmiştir ve şimdilik kaydıyle “Hicri 1300-1309″ arası doğumlular sevkedilecek;

5.Merkez livada olduğu gibi kazalarda da gerekliteşkilat kurulacaktır;

6. Çetecilikten nefret edilerek kurulacak düzenli teşkiatla düşmanı Anadolu’dan atmakla azimle çalışılacaktır;

7. Yunanlılarla hiç bir suretle müzakere edilmemesi kabul edilmiştir.

8.Yunanlılara karşı mücadele devam ettiği sürece seferberlik geneldir ve herkes bu mücadelede görevlidir.

Balıkesir Kongresi Sonuçları

      Balıkesir kongresi sonuçları olarak , Kongre yabancı devletlerin İstanbul’daki siyasi temsilciliklerine Milli Mücadele hareketinin amacını ve Türklerin haklı davasını açıklayan bir beyanname yollayarak dağıtıldı (13 temmuz 1919). Kongrenin başarıyla devam edip son bulması bir taraftan itilaf devletleri temsilcilerini, diğer taraftan da İstanbul hükümetini harekete geçirdi. Dahiliye nazırı Adil Bey, kongerenin men edilmesi için faaliyete geçti. Ancak bu teşebbüsler bir sonuç vermedi . Balıkesir kongresi ile benimsenen “Müdafa-i Hukuk” adı Erzurum Kongresinde benimsendi. Nitekim Doğu Anadoluda kurulan teşkilat ile batı arasındaki bağlantı sağlandı ve Sivas KongresiHareket-i Milliye” adına İbrahim Süreyya Bey, sonra da İzmirli Şişman Edhem Bey gönderildi.

Balıkesir Kongresi
Balıkesir Kongresi

      Balıkesir kongresinde alınan kararların Ege bölgesine ve sonra bütün Anadolu’ya yayılması için merkezi heyetin teşebbüsüyle Alaşehir’de 16-25 ağustos 1919 tarihleri arasında ikinci bir kongre daha toplandı. Yine Hacim Muhiddin Beyin başkanı olduğu Alaşehir kongresinde 26 maddelik karar alındı ve Balıkesir kongresi kararları doğrulandı. Balıkesir kongresi üç defa daha toplandı ve 10-23 mart 1920 tarihleri arasındaki son toplantı, İzmir Şimal Mıntıkası “Kuvay-i Milliyesi Heyet-i Umumiyesi” adı altında yapıldı.”Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk cemiyeti” tüzüğü hükümleri dahilinde kararlar alındı.

Önerilen Yazı

Erzurum Kongresi

Önerilen Yazı

Sivas Kongresi

Önerilen Yazı

Amasya Genelgesi

Son güncelleme :

    Yorum Yap