1. Ana Sayfa
  2. Tarih
  3. Asya (Büyük) Hun Devleti

Asya (Büyük) Hun Devleti


Asya (Büyük) Hun Devleti    

          Asya (Büyük) Hun Devleti  (M.Ö. IV. yy – M.S. 216) hakkındaki ilk bilgilere Çin kaynaklarında rastlanmaktadır(İskitlerden sonra kurulmuştur.)Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletidir. (Bilinen ilk teşkilâtlı Türk devleti) Orta Asya’daki Türk boylarını ilk kez bir bayrak altında toplamıştır.Devlet, boylar birliği federasyonu anlayışına göre örgütlenmiştir. (federatif yapı) Merkezi Ötüken olan devletin kurucusu Teoman’dır.Teoman özellikle Çin üzerine akınlar yapmış, ilk Çin İmparatoru olan Qin Shi Huang bu akınlara karşı dünyaca ünlü Çin Seddi’ni yaptırmıştır. (yaklaşık uzunluğu 8.851km.’dir.)Bu dönemde Türk-Çin rekabetinin en önemli ekseni “İpek Yolu” ticareti olmuştur.Büyük Hun Devleti’nde en parlak dönem Mete Han döneminde yaşanmıştır.

Oğuz Kağan Destanı’nda “Oğuz Han”la özdeşleştirilen Hun hükümdarı Mete Han’dır.

Mete Han döneminde teşkilâtlanmaya çok önem verilmiştir. Nitekim bu dönemde;

  • İlk devlet teşkilâtı oluşturulmuştur.
  • İlk kez Türk siyasî birliği sağlanmıştır. (boylar birliği federasyonu)
  • İlk kez “İkili Yönetim” sistemi ile “Kurultay” (Danışma Meclisi) oluşturulmuştur.
  • İlk düzenli ordu teşkilâtı kurulmuştur.
  • Orduda “Onlu Sistem” oluşturulmuştur.

Mete Han’ın tahta çıkış tarihi olan M.Ö. 209 yılı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir.

       Mete Han Çin’e birçok sefer düzenlemişse de, Çin toplumu içerisinde asimile olmamak için Çin’e yerleşmemiş, sadece Çin’i vergiye bağlamıştır. (ekonomik amaçlı) Mete’nin ölümünden sonra, özellikle Ki-ok döneminden itibaren Çin politikasının(entrikalar) da etkisiyle devlet parçalanma sürecine girmiş ve halkın önemli bir bölümü batıya göç etmiştir. Bu gelişme beraberinde Kavimler Göçü’ne yol açmıştır.

Son güncelleme :

    Yorum Yap