1. Ana Sayfa
  2. Tarih
  3. Abdaliler

Abdaliler


       Abdaliler  XVI. yy. sonlarına doğru Afganistanın Batı  bölgsesinde Kandehar şehrinde yaşayan ve aslen bir türk boyu olan topluluğun olarak tarihi kaynaklarda geçmektedir.İleride kurulacak devletede verilecek bu ad, Hoca Ebu Ahmed Abdal’dan gelmektedir. Ayrıca bu kabilenin mensup olan kişiler, hükümdarları olan Ahmed Hanın unvan olarak, Dürr-i Dürran (incilerin İncisi olarakta bilinir) demişlerdir. Bazılar ise onlara Dürraniler de demiştir.

      Fakat abdaliler kabilelesinin soyunun Eftaliler (Akhun) devletini kuran “Türklerden” geldiğide belirtilmektedir.Abdali kabilesi Halaç Türklerine benzer şekilde sonradan dillerini kaybederek afgan bölgesinde asimile olmuşlardır. XVI. yy.’a kadar dağlarda göçebe yaşayıp, daha sonra hayat şartları yerleşik hayata uygun olan Kandehar ve Zemindâver şehirlerine yerleştiler. Herat bölgesi civarındaki Abdalîler ise “Nâdir Şah” devrine kadar bu bölgeye hakim olmuşlardır. Bir süre sonra Nadir Şah, İran’ı iranı egemenliği altına alınca , Abdalileri Kandehar’a yerleştirmiş, diğer kabilelere karşı denge unsuru olarak kullanmıştır.Nitekim ordusundaki şia mezhepli askerlerden çok sünni mezhebine mensup olan Abdalilere güvenmiştir. Ayrıca farkli kaynaklarda Abdalilerin Abdaliye adlı devlet kurduğu ve bu devletin Muhammed Han(Afgan Emiri) tarafından ortadan kaldırıldığı yazmaktadır.

         Abdali adı Türkeli tarinin bir çok yerinde, hatta “Çin Türkistan tarihinde” dahi geçmektedir. 

Kaynak : Meydan Laroysse – Yazılı Kaynaklar

Son güncelleme :

    Yorum Yap