1. Ana Sayfa
  2. Tarih
  3. Abbadiler – Abbadoğulları

Abbadiler – Abbadoğulları

Bir Hanedan


    XI. yy.da Kurtuba’da hüküm süren Arap hanedanı olarak tarihi kaynaklarda geçmektedir. Abbadiler(Abbadoğulları) adını atası olan Abbad’dan almaktadır. Kurtuba’da, Emevî halifeliğinin bölünüp parçalanmasından sonra ,İşbilye’de (Sevilla) kurulan bir devletin yönetimini Abbadiler hanedanı idare etmiştir.

İlk hükümdarı, I.Muhammed (bin İsmail)’dir (1023-1042). İkincisi, onun oğlu ve daha çok El-Mutadid adiyle tanınan Ebul Amr Abbad’dır (1042-1069); Babası  I.Muhammed’in Endülüsteki küçük “Berberi hanedanına” açtığı savaşı o sürdürdü ve savaşı kazanarak ülke topraklarını genişletti. Egemenliğine aldığı toprakları, egemenliği altında tutmak için, kendilerinin öldürdüğü II .Hişam’in, düzmece bir emevi halifesine hareket ettiğini söyleyerek bu olayı meşrulaştırmıştır. Üçüncü hükümdar. Abbad’ın daha çok El-Mutemid adiyle tanınan oğlu II.Muhammed (Ebul Kasım), İspanya’nın güneybatı bölgesinin büyük bir kısmını 1069 yılında egemenliği altına alarak hüküm sürmüştür().

Bu olaylar sonucunda, Kastilya kralı Vl.Kastilyalı Alfonso ’ya haraç vermek ve onun teşebbüslerine karsı Fas sultanı Yusuf bin Taşfin’den yardım istemek zorunda kaldı. Fas sultanı, yardım sonucunda İsbiliye devletini eline geçirdi. Devletin ele geçirilmesinden sonra ise El-Mûtemid Fas’a sürüldü, orada öldü.

Abbadi HükümdarlarıTahta Çıkış Tarihi
Birinci Muhammed bin Abbad1023
Abbad el-Mu’tedid1042
İkinci Muhammed el-Mu’temid.1069-1091

Kaynak : Büyük Laroysse

Son güncelleme :

    Yorum Yap