yaşamı

30 Tem, 2019 611

Sait Faik Abasıyanık Kimdir?

İlk öğrenimini Adapazarı’nda Rehberi Terakki mektebinde yaptı, onuncu sınıfa kadar İs­tanbul Erkek Lisesinde  devam ettiği orta öğrenimini,Bursa lisesinde tamamladı (1928). Liseden mezun olan Abasıyanık , İstanbul üniversitesi Edebiyat fakültesine devam etti, ancak babasının isteği üzerine İsviçre’ye, ekonomi öğrenmeye gitti (

30 Tem, 2019 663

Cihat Abaoğlu Kimdir?

       Adı Soyadı              :Cihat Abaoğlu        Ünvanı       ...

27 Tem, 2019 590

Abaka Han Kimdir?

       Adı Soyadı              :Abaka Han ( Abaqa Han)        Ünvanı ...

27 Tem, 2019 558

Yunus Nadi Abalıoğlu Kimdir?

Yunus Nadi Abalıoğlu – Türk gazetecisi,Cumhuriyet gazetesi kurucusu (Fethiye 1880-İsviçre 1945). Abalızade Halil Efendinin oğlu. İlk öğrenimini Fethiye’de gördü. Sonra Rodos adasında Süleymaniye medresesinde okudu. İstanbul’a gelince bir süre Galatasaray sultanisine ve Hukuk mektebine gitti.

23 Tem, 2019 833

Evliya Çelebi Kimdir?

Bir insan ki, zamanımızdan 380 yıl önce ulaştırma imkânlarının sınırlı ve az olduğu çağda, Anadolu’yla birlikte tüm Ortadoğu’yu, Kırım’ı ve Kafkas memleketlerini, Hazar kıyılarına kadar İran’ı, Sudan ve Kuzey Habeşistan dahil Arap çöllerini, Rumeli’den başlayarak Arnavutluk’u, Romanya, Macaristan’dan Viyana’ya kadar Doğu ve Orta Avrupa’yı karış karış gezerse, yalnız gezip görmekle yetinmeyerek, görüp işittiklerini günü gününe yazarsa, bu kişi ancak Evliya Çelebi olur.

23 Tem, 2019 642

Katip Çelebi Kimdir?

       Adı Soyadı              : Mustafa bin Abdullah        Ünvanı   ...

23 Tem, 2019 708

Mimar Sinan Kimdir?

 İstanbul’daki Şehzade Camii’nden Edirne’deki Selimiye’ye kadar gökyüzünü kubbe kubbe yere indiren, sonra da yayından fırlamış bir ok gibi minare minare gökyüzüne ağan medreseler, kitaplıklar, imaretler, hastahaneler, türbeler, sebiller, köprülerle, bir baştan öte başa yalnız Anadolu’yu değil, Anadolu’dan da taşarak tüm Osmanlı ülkesini mimarî eserlerle süsleyen bir Koca Sinan yaşamıştı. Anadolu’da eli değmişti bu toprağın harcına, kayalarına…

22 Tem, 2019 678

Süleyman Çelebi Kimdir?

 Yıldırım Beyazıt, 20 kubbelik bir Ulu Cami yaptırıp Türk mimarîsine bir şaheser armağan etmişse, bu camiye imam olan Süleyman Çelebi de, Türk Edebiyatına, altıyüz yıla yakın bir zamandan beri zevkle okunan ve dinlenen bir şaheser kazandırmıştı.

19 Tem, 2019 688

Hacı Bayram Veli Kimdir?

       Adı Soyadı              : Numan bin Ahmed        Ünvanı   ...

18 Tem, 2019 719

Kaygusuz Abdal Kimdir?

1341 yılında Alaiye’de (Alanya) doğmuştur. Asıl adı Alaeddin Gaybi’dir. Babası Alaiye Beyi Hüsameddin Mahmud’dur. Padişah II. Murat döneminde yaşadığı söylenir. İyi bir öğrenim görmüştür. Döneminde geçerli bütün ilimleri öğrenmiştir.