hayatı

31 Tem, 2019 761

Abaza Mehmed Paşa Kimdir?

       Adı Soyadı              :Abaza Mehmed Paşa        Ünvanı     ...

30 Tem, 2019 615

Sait Faik Abasıyanık Kimdir?

İlk öğrenimini Adapazarı’nda Rehberi Terakki mektebinde yaptı, onuncu sınıfa kadar İs­tanbul Erkek Lisesinde  devam ettiği orta öğrenimini,Bursa lisesinde tamamladı (1928). Liseden mezun olan Abasıyanık , İstanbul üniversitesi Edebiyat fakültesine devam etti, ancak babasının isteği üzerine İsviçre’ye, ekonomi öğrenmeye gitti (

30 Tem, 2019 668

Cihat Abaoğlu Kimdir?

       Adı Soyadı              :Cihat Abaoğlu        Ünvanı       ...

27 Tem, 2019 563

Yunus Nadi Abalıoğlu Kimdir?

Yunus Nadi Abalıoğlu – Türk gazetecisi,Cumhuriyet gazetesi kurucusu (Fethiye 1880-İsviçre 1945). Abalızade Halil Efendinin oğlu. İlk öğrenimini Fethiye’de gördü. Sonra Rodos adasında Süleymaniye medresesinde okudu. İstanbul’a gelince bir süre Galatasaray sultanisine ve Hukuk mektebine gitti.

23 Tem, 2019 646

Katip Çelebi Kimdir?

       Adı Soyadı              : Mustafa bin Abdullah        Ünvanı   ...

23 Tem, 2019 712

Mimar Sinan Kimdir?

 İstanbul’daki Şehzade Camii’nden Edirne’deki Selimiye’ye kadar gökyüzünü kubbe kubbe yere indiren, sonra da yayından fırlamış bir ok gibi minare minare gökyüzüne ağan medreseler, kitaplıklar, imaretler, hastahaneler, türbeler, sebiller, köprülerle, bir baştan öte başa yalnız Anadolu’yu değil, Anadolu’dan da taşarak tüm Osmanlı ülkesini mimarî eserlerle süsleyen bir Koca Sinan yaşamıştı. Anadolu’da eli değmişti bu toprağın harcına, kayalarına…

23 Tem, 2019 700

Piri Reis Kimdir?

İşte bu günlerde, Karaman’dan Gelibolu’ya gelerek yerleşen Mehmed Pirî adlı bir levendin 1470 yıllarına doğru nur topu gibi bir oğlu dünyaya gelmişti. Adını Muhiddin Pirî koydular. Çocuğun dayısı, tanınmış denizci Kemal Reis’ti. Kemal Reis, Muhiddin Pirî’nin yetişmesini üzerine aldı. On bir yıl onu, Gelibolu’daki bilginler yanında okutttu.

22 Tem, 2019 681

Süleyman Çelebi Kimdir?

 Yıldırım Beyazıt, 20 kubbelik bir Ulu Cami yaptırıp Türk mimarîsine bir şaheser armağan etmişse, bu camiye imam olan Süleyman Çelebi de, Türk Edebiyatına, altıyüz yıla yakın bir zamandan beri zevkle okunan ve dinlenen bir şaheser kazandırmıştı.

19 Tem, 2019 693

Hacı Bayram Veli Kimdir?

       Adı Soyadı              : Numan bin Ahmed        Ünvanı   ...

18 Tem, 2019 723

Kaygusuz Abdal Kimdir?

1341 yılında Alaiye’de (Alanya) doğmuştur. Asıl adı Alaeddin Gaybi’dir. Babası Alaiye Beyi Hüsameddin Mahmud’dur. Padişah II. Murat döneminde yaşadığı söylenir. İyi bir öğrenim görmüştür. Döneminde geçerli bütün ilimleri öğrenmiştir.