1. Ana Sayfa
  2. Şehir Rehberi
  3. Yozgat | 66 | Şehir Rehberi

Yozgat | 66 | Şehir Rehberi


Yozgat şehir rehberi, Türkiye’nin nüfusa göre 46. şehri,İç Anadolu bölgesinin Orta Kızılırmak bölümünde il merkezli şehir ; Şehrin toplam nüfusu 2019 yılı tüik verilerine göre 424.981 ‘dir. Yozgat ilinin Plaka kodu 66 şehirler arası telefon kodu 0354 dür. Yozgat ilinin posta kodu 66000, rakımı 1.300 metredir. Yozgat, kendi adını taşıyan küçük bir akarsuyun kaynak kesiminde kurulmuştur: güneyden kuzeye doğru yükselen şehrin, güneyde vadi tabanında yükseltisi 1.240 m, Hükumet meydanında 1.270 m, yukarı kesimde 1.300 m’dir. Şehrin çevresinde güneydeki bütün sırtları kaplayan ve Anadolu’nun en güzel ağaç topluluklarından biri olan Yozgat ormanı yer alır. Şehir, Ankara (220 km) – Sivas (224 km) yolu üzerindedir; güneybatısındaki Yerköy demiryolu istasyonuna 41 km uzaklıktadır; ayrıca kuzeyde Çorum‘a, kuzeydoğu’da Amasya ve Tokat‘a, güneyde Kayseri‘ye, güneybatıda Kırşehir‘e yollarla bağlanır.

Yazımızda Yozgat şehir rehberini,ilçe ve mahallelerini, coğrafi özelliklerini, iklim özellikleri ve yeryüzü şekillerini, detaylı şehir tarihini, jeolojik yapısını, kısaca gezilecek yerlerini ve şehir ile ilgili resimleri, Yozgat hakkında ki bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.

Yozgat Şehri Hakkında Bilgi – Şehir Rehberi

Yozgat Şehri İlçeleri ve Mahalleleri

Yozgat ilinde toplam 14 ilçe ve 234 mahalle bulunmaktadır. İlçeleri : 

1-Akdağmadeni

2-Aydıncık

3-Boğazlıyan

4-Çandır

5-Çayıralan

6-Çekerek

7-Kadışehri

8-Merkez

9-Saraykent

10-Sarıkaya 11-Sorgun 12-Şefaatli 13-Yenifakılı 14-Yerköy

Yozgat İlçeleri
Yozgat İlçeleri

Yozgat Şehir Rehberi – Coğrafi Özellikler(İklim,Bitki Örtüsü,Dağları,Ulaşım,Akarsu,Geçim Kaynağı)

Yozgat ili, topraklarının bütüne yakını İç Anadolu’nun Orta Kızılırmak bölümünde yer alır; kuzeydoğudaki bir kesimi (Çekerek ilçesi) Orta Karadeniz bölümüne girer; kuzeydoğuda Tokat, kuzeyde Çorum, batıda Ankara ve Kırşehir, güneybatıda Nevşehir, güneydoğuda Kayseri, doğuda Sivas illeriyle sınırlanır.

Yozgat Fiziki Coğrafya, Dağları

İl topraklarının büyük kısmı, 1.200 – 1.500 m yükseltide, yüzeyi dalgalı Bozok yaylasını kaplar. Yayla üzerinde 1.500 m’yi aşan dağlara rastlanır: Yozgat güneyinde Soluk dağlı (1.678 m),  güneydoğusunda Kerkenes dağı (1.524 m), Boğazlıyan kuzeyinde Yazır dağı (1.683 m), kuzeydoğu sınırında Deveci dağı (1.892 m). Doğuya doğru engebeler kuvvetlenir: Akdağmadeni güneyinde Sırıklıdağ (2.076 m) ve Sivas ili sınırında Akdağ (Hamzasultan tepesi, 2.273 m), Karababa dağ (2.345 m). Buna karşılık, 1.000 m altına düşen yerler batıda Delice ırmak ile kuzeydoğuda Çekerek vadisi boyunda görülür (Deliceırmak üzerinde 700 m’den alçak). İlin eski temeli kıvrımlı ve yer yer kırıklı birinci ve ikinci zaman şist, kireçtaşı ve kumtaşından meydana gelir; bunun üzerinde üçüncü zaman ortasının tuzlu – jipsli killeri ve bu zamanın ikinci yansına ait göl tortulları yer alır.

Yozgat İklim,Bitki Örtüsü,Akarsuları

Yozgat ilinde , İç Anadolu’nun, doğuya gidildikçe sertliğini arttıran karasal iklimi hakimdir. Kışlar soğuk ve sürekli, yazlar vadi tabanlarında sıcak, yaylalarda serindir. Yağışlar İç Anadolu’nun basık düzlüklerine göre biraz fazladır. Yozgat Meteoroloji istasyonunun gözlem ortalamalarına göre en soğuk ayda (ocak) ortalama sıcaklık – 2°0C, en sıcak ayda 19°2C (temmuz) ve 19°5C’tır (Ağustos). Bugüne kadar kaydedilen en düşük ve en yüksek sıcaklık – 23°7 C ve 37°1 C’tır.

Yozgat ilinin yaygın tabii bitki topluluğu step karakteri taşır. Yazın kuruyan otluklar bütün düzlükleri kaplar. Eskiden çok geniş olan ormanlar son yüzyıllarda çok azalmıştır. Akdağmadeni ve Çekerek ilçelerinde toplanan ilin başlıca ormanları, özellikle karaçam, meşelerden oluşur. Yozgat şehri yanındaki orman, 110 hektar çam koruluğu, 27 hektar meşe baltalığı, 121 hektar ağaçlama alanı olmak üzere 264 hektar yer tutar. İl topraklarının yüzde 7’si ağaçlıktır.

Yozgat ilinin kuzeydoğu kesimi Yeşilırmak (Çekerek suyu ile Çorum suyu kaynakları) havzası içindedir. Geri kalan kesim, güneybatıda kalan yandan fazlası da, Kızılırmak havzasına girer: en önemli akarsu olan Deliceırmak’ın başlıca kolu, Sorgun Konak suyudur. İlde önemli göl ve bataklık yoktur. Akarsular ilkbaharda kabarır, yazın çok fakirleşir.

Yozgat Müzesi
Yozgat Müzesi

Yozgat Şehir Tarihi

Yozgat çevresine (Bozok yöresi) çok eski devirlerde yerleşilmiştir. Ancak Yozgat’ın kuruluşu yenidir. Yozgat’ın antik Tavium’un yerinde geliştiği ileri sürülmüşse de Tavium’un Yozgat batısındaki  Büyük nefes köyünün yerinde bulunduğu anlaşıldı. Evliya Çelebi gibi kaynaklar Yozgat’tan söz etmezler. Şehrin, XVIII. yy.da Çapanoğulları tarafından kurulduğu sanılıyor. Teke aşiretine bağlı olan bu topluluk, Güney Anadolu’ya gelerek MaraşAntep dolaylarına yerleşti. Bunların bir bölüğü, Çopur veya Çapar Koca diye anılan Ömer Ağanın önderliğinde sürülerine iyi otlaklar arayarak Bozok yöresine geldi. Bunlar önce Yozgat ile Yerköy arasında Sarayköyü’nü (burada 1749 tarihli kitabesi olan bir cami vardır) kurdular; daha sonra da Yozgat’ın temelini attılar. O dönemde burası Bozok sancağının Kızılkoca kazasına bağlı bir köydü. Bu köyün şehirleşmesi, Ömer Ağanın oğlu Ahmed Paşa tarafından Demirli medrese ve özellikle onun oğulları Mustafa ve Süleyman Beyler tarafından Büyük caminin yaptırılması ve çarşının geliştirilmesiyle sağlandı.

1813’te Yozgat’tan geçen İngiliz gezgini Mac Donald Kinneir, Çapanoğullarının saraylarının ihtişamını, bahçelerinin güzelliğini över. Fakat Kinneir’e göre o sırada Yozgat’ın nüfusunun 16.000 olarak gösterilmesi, gerçeğe uymaz. Şehrin kale ve suru yoktu; yalnız çapulculuğu önlemek için basit bir duvarla çevrilmişti. 1837’de şehri gezen Poujoulat, nüfusu 7.000 olarak gösterir (5.000 Türk, 1.000 rum, 1.000 ermeni), 1850’de Mordtmann, şehirde 20.000 müslüman nüfus, ayrıca 500-600 ermeni ve 48 rum ailesinin bulunduğunu söyler. XIX. yy. sonunda,  Yozgat’ın nüfusu 15.000 olarak gösterilir. Bu bilgilere göre Yozgat’ın geçmişte en parlak dönemi, Çapanoğullarının en güçlü devri olan XIX.yy. başlarına rastlar. Yozgat sonra, Bozok sancağına merkez olarak, Ankara vilayetine bağlandı. Mısırlıların Anadolu içlerine girdiği sırada İbrahim Paşa burayı yönetecek
bir mütesellim gönderdi.

Cumhuriyet devrinde Bozok adı kaldırılarak Yozgat yeni bir vilayet oldu. Kurtuluş savaşı sırasında Yozgat’ta çabuk bastırılan bir ayaklanma ortaya çıktı. Bu dönemde şehir, bozuk yollarla ulaşılabilen sapa ve bakımsız bir kasaba durumuna düştü. 1927 Sayımında 11.018 olan nüfusu 1940’ta 14.913’e çıktı; fakat 1945’te 11.576’ya düştü; sonra yavaş bir artma ile 1960’ta 18.305, 1965’te 23.081 oldu.

Yozgat Tarihi Eserler Tarihi Yerler

Yozgat’taki başlıca anıtsal yapı Çapanoğullarının yaptırdığı Ulucami’dir. Cami iki kısımdan meydana gelir: İç camiyi Mustafa Bey yaptırdı (1779); kardeşi Süleyman Bey tarafından camiye bir dış kısım eklendi (1794-1795). Mustafa Bey, Ulucami’ye değirmenler ve Yozgat çarşısında 80 dükkan vakfetti.

Yozgat Gezilecek Yerler

1-Yozgat Çamlığı Milli Parkı

2-Yozgat Müzesi

3-Çapanoğlu Camii

4-Kazankaya Kanyonu

5-Yozgat Saat Kulesi

6-Hayri İnal Konağı

Ayrıca şehir ile ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız  Yozgat Belediyesi sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Yozgat Çamlığı Milli Parkı
Yozgat Çamlığı Milli Parkı

Son güncelleme :

    Yorum Yap