1. Ana Sayfa
  2. Şehir Rehberi
  3. Uşak | 64 | Şehir Rehberi

Uşak | 64 | Şehir Rehberi


Uşak şehir rehberi, Türkiye’nin nüfusa göre 52. şehri,Ege bölgesinin İç Batı Anadolu bölümünde il merkezli şehir ; Şehrin toplam nüfusu 2019 yılı tüik verilerine göre 367.514 ‘dür. Uşak  ilinin Plaka kodu 65 şehirler arası telefon kodu 0276 dir. Uşak ilinin posta kodu 64000, rakımı 907 metredir. Ayrıca Uşak ilinin kurtuluş günü yıl dönümü olan 1 Eylül da kutlanır(1 Eylül 1922).Uşak, güneye (Banaz ovası) doğru alçalan (istasyonun yükseltisi 905 m) ve öteki yönleri dalgalı-yokuşlu olan bir alan üzerinde kurulmuştur; yerey, kuzeybatıdaki Murat dağının öncüsü olan Elma dağına doğru yükselir. Bu tepelerden sel yatakları, Uşak’ın içinden ve yanından geçer (Dokuzsele deresi) ve güneye doğru akarak, Banaz çayı aracılığıyla Büyük Menderes’e dökülür. Şehrin hemen batısındaki tepelerden doğan bazı sular da (Güre bucak merkezinden geçen Karabol deresi gibi) Gediz ırmağına yönelir. Uşak şehri, Ankara (370 km) – İzmir (225 km) yolu üzerinde yer aldığı gibi, kuzeyde Kütahya (156 km) ve güneyde Denizli ve Isparta‘ya işlek yollarla bağlıdır. Aynca 1898’de açılan demir yoluyla Afyon (134 km) ve İzmir‘e (286 km) bağlanır, bu durumuyla şehir, ulaşım bakımından önemli bir düğüm noktasıdır. 

Yazımızda Uşak şehir rehberini,ilçe ve mahallelerini, coğrafi özelliklerini, iklim özellikleri ve yeryüzü şekillerini, detaylı şehir tarihini, jeolojik yapısını, kısaca gezilecek yerlerini ve şehir ile ilgili resimleri, Uşak hakkında ki bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.

Uşak Şehri Hakkında Bilgi – Şehir Rehberi

Uşak Şehri İlçeleri ve Mahalleleri

Uşak ilinde toplam 6 ilçe ve 73 mahalle bulunmaktadır. İlçeleri : 

1-Banaz

2-Eşme

3-Karahanlı

4-Merkez

5-Sivaslı

6-Ulubey

 

Uşak İlçeleri
Uşak İlçeleri

Uşak Şehir Rehberi – Coğrafi Özellikler(İklim,Bitki Örtüsü,Dağları,Ulaşım,Akarsu,Geçim Kaynağı)

Uşak ili; bütünüyle İç batı Anadolu bölümünde yer alır; kuzeyden Kütahya, doğudan Afyonkarahisar, güneyden Denizli ve batıdan Manisa illeriyle kuşatılır.

Uşak Fiziki Coğrafya, Dağları

Uşak ili toprakları, yükseltisi Kuzeydoğudan güneybatıya doğru alçalan, vadilerle oldukça sık yarılmış, bazen ova düzlüğü görünüşünü almış (Banaz ovası), yer yer üzerinde dağlar yükselen bir yayla durumundadır. Bu dağların en önemlisi kuzeydoğuda Kütahya sınırı üzerinde yükselen Murat dağıdır (2.224 m), Bu dağ, yapısında iyice kıvrılmış ve billurlaşmış eski temele ait, gnays, mikaşist v.b. elemanlardan oluşur. İlin orta ve güney kesimlerin de geniş ölçüde Neojen (Ill. Zamanının ikinci yarısı), göl tortullarıyla örtülmüş olmakla birlikte, yer yer yüzeye çıkar. Ayrıca III. Zamanın ikinci yarısında meydana gelen kırılmalar sebebiyle yeryüzüne çıkan volkanik maddeler (lav, kili v.b.) il topraklarının birçok kesiminde koyu renkli, özel görünüşlü rölyef, elemanları oluşturur. Bunların en ilgi çekicileri, Uşak batısında sıralanan Kazdağı (1.258 m), Kışla dağı (1.308 m) ve Beydağ’dır.  Sivaslı’nın doğusundaki Bulkaz (Burgaz) dağı (1.990 m), II. Zaman kalker ve şistlerinden oluşur. Daha kuzeydeki Ahır dağının yapısı volkaniktir:bu iki dağ Afyon ili sınırları üzerinde yer alır.

Uşak İklim,Bitki Örtüsü,Akarsuları

Uşak ili topraklarında, Akdeniz ikliminin yerey yüksekliği ve denizden uzaklık yüzünden değişikliğe uğramış ve karasallaşmış bir iklim tipi hakimdir; fakat, bu karasallaşma, tabanı daha yüksek olan ve dağ dizileriyle deniz etkisinden büsbütün ayrılan Kütahya ve Afyon illerindeki kadar keskin değildir. Uşak Şehri meteoroloji istasyonunun uzun süreli gözlemlerine göre en soğuk ayda ortalama sıcaklık 2°0C, en sıcak ayda 23°7 C, bugüne kadar kaydedilen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar -24°0 C ve 39’8 C’dir. Yazın sıcaklığın 30°C üstüne çıktığı günlerin ortalama sayısı 49, yıl içinde 0°C altına düştüğü günlerin (donlu günler) 69, kışın 0°C altında kaldığı günlerin sayısı 6’dır.

Tabii bitki örtüsü bakımından Uşak ili topraklarında ağaçlı step hakimdir; zemini kuru olan  kesimlerde ağaçlar seyrekleşir veya akarsu boylarına çekilir. Dağ yamaçlarında ağaçlara rastlanır ve bunlar iğne yapraklılar (karaçam ve kızılçam) ile yayvan yapraklılardan (meşe türleri, özellikle palamut meşesi) meydana gelir; ormanların çoğu bozuk baltalık ve koru haline dönüşmüştür.)

Uşak ili toprakları, bütünüyle Ege denizi akaçlama havzası içinde yer alır. Murat dağının güneydoğu eteklerinden inen Banaz çayı, Neojen göl tortullarını dik yamaçlı taraçalar halinde keserek, soldan Değirmen deresi, sağdan Yavu suyu gibi kolları alır. Banaz çayı, ilin güney sınırında Çivril’den gelen Büyük Menderes ile birleşir. Uşak ilinin kuzeybatı köşesinden de Gediz ırmağı geçer ve bunun başlıca kolu Güre’den geçen Karabol deresidir. Uşak ilinde akarsular yazın fakirleşir, kışın ilkbaharda kabarır. Uşaktan geçen Dokuzsele deresi, son olarak 1972 haziranında geçtiği yerlere zarar verdi. Uşak ilinde önemli bir göl yoktur. Yeraltı sulan bakımından Uşak ili, zengin olmamakla birlikte bazı yarı artezyen kuyularından sulama ve şehir suyu sağanması bakımından yararlanılır. Başlıca kaplıcalar: Banaz’a 7 km uzaklıktaki Hamamboğazı, Sürmecik (Banaz ilçesi), Emirfakih (merkez ilçesinin Güre bucağı) ve Aksaz kaplıcasıdır (Ulubey ilçesi).

Taşyaran Vadisi
Taşyaran Vadisi

Uşak Şehir Tarihi

Uşak Adı Nereden Gelmektedir?

Uşak yöresinin tarih öncesi devirde insanlar tarafından yerleşme alanı olduğu biliniyor; fakat, şehrin Türkler gelmeden önceki dönemiyle ilgili kesin bilgiler yoktur ve bugünkü adının kaynağı da bilinmiyor. Bir ilk çağ kuruluşu olan Temenothyrae veya Flaviopolis’in yerini Türkler devrinde Uşşak (“aşık“ın çoğulu olan kelimeyle ilgili olduğu ileri sürüldü) ve bugün Uşak denilen şehre bıraktığı söylenir. Bölgesel merkezin ilk olarak nerede ve ne zaman kurulduğu bilinmiyor. Yöre, Hititlerden Frigyalılara, sonra Lidyalılara, (M. ö. 620), onlardan Perslere (M.ö. 546) geçti. M.ö. 334’te Büyük İskender’in eline geçen yöre onun ölümüyle kumandanlarından Antigon’un payına düştü, sonra Bergama krallığına bağlandı. M.ö. I. yy. başlarında Roma hakimiyetine girdi. Hristiyanlık devri başlarında önem kazandı.

Uşak Selçuklu ve Osmanlı Dönemi

Bizans devrinde Malazgirt savaşından (1071) hemen sonra yöreye, Türk göçebe aşiretleri yerleşti. Selçuklular ile Bizanslılar arasında birkaç defa el değiştiren yöre, XIII. yy. başlarında Alaeddin Keykubad tarafından ele geçirildi. Alaeddin Keykubad devrinde yöresel merkez durumunda olduğu anlaşılan Uşak kentinde büyük bir cami yaptırıldı. Moğol istilasından sonra Selçuklu devleti kuvvetini kaybetti. XIII. yy. sonunda bölgede Germiyanoğulları vardı. Selçuklu devleti yıkılınca, Uşak, Germiyanoğulları Beyliğinin sınırları içinde kaldı. 1380’e doğru Germiyanlılar Osmanlı Devletine boyun eğdiler. Ankara savaşından sonra Germiyanoğulları yeniden bağımsızlık elde ettilerse de şehir, 1429’da Germiyanoğullarının son beyi Yakup Beyin vasiyeti üzerine Osmanlı ülkesine katıldı ve Uşak, Anadolu eyaleti (merkezi önce Ankara, sonra Kütahya) içinde Kütahya sancağına bağlı bir kazaya merkez oldu.

Uşak Evliya Çelebi ve Cumhuriyet Dönemi

XIX. yy. sonlarında Uşak, Hüdavendigar vilayetinin Kütahya sancağına bağlı bir kaza merkeziydi. Cumhuriyet dönemi başında Kütahya sancağı, ayrı bir vilayet haline getirildi ve 1953’te Uşak ilçesi, kendi sınırları içinde kurulan yeni ilçelere Manisa ilinden alınan Eşme ilçesinin de katılmasıyla bir il oldu.

Evliya Çelebi, Uşak’ın küçük fakat çok canlı bir şehir olduğunu, toprak örtülü 3.600 ev, kalabalık çarşısında 370 dükkan, 7 han bulunduğunu, 14 camisi olduğunu, bağçe bahçelerinin çokluğunu söyler ve halıcılıktan da söz eder; Uşak’ı, Anadolu eyaletinin deve ve araba işleyen iskelesi olarak sayar. Osmanlı devletinin gerileme devrinde eski canlılığını büyük ölçüde kaybeden Uşak’ın nüfusu, XIX. yy. ortalarında 15.000 olarak tahmin ediliyordu. Bu sayının aynı yüzyıl sonunda biraz daha arttığı ileri sürülebilir. Uşak, 1883’te ve özellikle 1894’te büyük yangınlardan ve depremlerden zarar gördü. 1898’de İzmir‘i Afyon‘a bağlayan demiryolunun yapılması, Uşak’ın gelişmesini sağladı. Balkan savaşından sonra Makedonya’dan, Birinci Dünya savaşından sonra da Yunanistan’dan gelen göçmenler şehre yerleştirildi. Uşak 29 ağustos 1920’de yunan kuvvetleri tarafından işgal edildi ve 1 eylül 1922’de şehir Türk kuvvetleri tarafından kurtarıldı. Uşak, Cumhuriyet döneminde önce yavaş yavaş, sonra hızla gelişmeye başladı. 1927’de yapılan ilk sayımda nüfusu 16.882, 1950’de 19.636, 1960’ta 29.021, 1965’te 35.517 oldu.

Uşak Tarihi Eserler Tarihi Yerler

Şehirde Eski çağdan kalmış eser yoktur. Bunlar daha çok şehrin çevresindedir. Sivaslı’nın Ahat köyünde Akmonia, Ulabey’in Sülümenli köyünde Blaundos helenistik şehir kalıntıları, çeşitli yerlerde kaya mezarları vardır. Şehirde bugün 27 cami ve 1 mescit yer alır. Ulucami’nin XlV. yy. ortalarında Süleymanşahoğlu Yakup Bey tarafından yaptırıldığı sanılıyor. Bu cami sonradan birkaç defa onarıldı. Öteki camiler arasında Burma camii, Kurşunlu cami, Şeker camii sayılabilir.

Uşak Gezilecek Yerler

1-Ulubey Canyon

2-Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı

3-Cilandiras Koprusu

4-Blaundus Antik Kenti

5-Arkeoloji Müzesi

6-Usak Ataturk Ve Etnografya Muzesi

Ayrıca şehir ile ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız Uşak Belediyesi sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

ulubey kanyonu
Ulubey Kanyonu

Son güncelleme :

    Yorum Yap