1. Ana Sayfa
  2. Şehir Rehberi
  3. Tunceli | 62 | Şehir Rehberi

Tunceli | 62 | Şehir Rehberi


Tunceli şehir rehberi, Türkiye’nin nüfusa göre 80. şehri,Doğu Anadolu bölgesinin Yukarı Fırat bölümünde il merkezli şehir ; Şehrin toplam nüfusu 2019 yılı tüik verilerine göre 88.198 ‘dir. Tunceli  ilinin Plaka kodu 62 şehirler arası telefon kodu 0428 ‘dir. Tunceli ilinin posta kodu 62000, rakımı 940 metredir.Tunceli ili kuzeyde ve batıda Erzincan, doğuda Bingöl, güneyde Elazığ illeriyle çevrilidir. Yazımızda Tunceli şehir rehberini,ilçe ve mahallelerini, coğrafi özelliklerini, iklim özellikleri ve yeryüzü şekillerini, detaylı şehir tarihini, jeolojik yapısını, kısaca gezilecek yerlerini ve şehir ile ilgili resimleri, Tunceli hakkında ki bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.

Tunceli Şehri Hakkında Bilgi – Şehir Rehberi

Tunceli Şehri İlçeleri ve Mahalleleri

Tunceli ilinde toplam 8 ilçe ve 43 mahalle bulunmaktadır. İlçeleri : 

1-Çemişgezek

2-Hozat

3-Mazgirt

4-Merkez

5-Nazımiye

6-Ovacık

7-Pertek

8-Pülümür

Tunceli İlçeleri
Tunceli İlçeleri

Tunceli Şehir Rehberi – Coğrafi Özellikler(İklim,Bitki Örtüsü,Dağları,Ulaşım,Akarsu,Geçim Kaynağı)

Tunceli Fiziki Coğrafya, Dağları

İlin dağlık bir görünüşü vardır. Dağlık alanlar arasına sıkışmış olan düzlükler, küçük ovalardan ve dar vadi tabanlarından meydana gelir. Tunceli ilindeki dağlar, Doğu Anadolu bölgesi sıradağlarının genel doğrultusuna uygun olarak batı-doğu doğrultusunda uzanır. Bunların en önemlisi ilin kuzeyinde Tunceli-Erzincan il sınırları üzerindeki Munzur dağlarıdır. Bu dağlar, Ovacık üzerinde bu ovanın 1.400 m’lik tabanından itbaren 2.800-3.000 m’ye doğru çok eğimli bir yamaçla yükselir. Dağların Kemah ve Erzincan‘a inen kuzey yamaçları Erzincan ili sınırları içinde kalır. Munzur dağları, Mezozoik oluşumlardan meydana gelmiştir. Dağların doğu kısmında farklı bir kısım vardır. Ovacık depresyonunun kuzeydoğusundan itibaren dağlık kütleye sokulan derin Mercan vadisi, kütlenin bu kısmını esas uzanıştan ayırmış ve ayrı bir dağlık alan durumuna gelmiştir. Bu kesime Mercan dağları adı verilir. Munzur dağları ve bunların doğuya doğru uzantısını meydana getiren Mercan dağları üzerinde IV. zaman buzullarının izlerine rastlanır.

Tunceli ilinin Munzur dağları güneyindeki kesimi, bu silsileden güneydeki Murat vadisine doğru düzgün olarak alçalan bir aşınım yüzeyinin vadilerle yarılmasından ve yer yer bu yüzey içine gömülmüş Neojen depresyonIarından meydana gelmiş görünür. Jeolojik bakımdan arazinin çekirdeğini, Murat ve Munzurlar arasında bulunan ve bazen III. Zaman tabakalanyla örtülü bulunan, bazen de doğrudan doğruya yüzeye çıkan I zaman oluşumları meydana getirir. Yerey, Munzurlardan Murat ırmağına doğru yavaş yavaş alçalarak bu ırmak çevresinde 1.100 – 1.200 m’ye iner. Bu kesimler oldukça sık ve bol su akıtan bir vadi şebekesi tarafından derin bir şekilde yarılarak dağlık bir görünüm alır.  Araziyi parçalayan suların başlıcaları Munzur suyu ile Şeytan dağlarının kuzeyinden gelen Peri suyudur. İl toprakları içine yerleşmiş Neojen çukur alanlarının başlıcalan, Munzur’un güney eteklerine paralel olarak uzanan Ovacık havzası ile, güneybatıdaki Çemişkezek havzalarıdır.

Pertek Kalesi
Pertek Kalesi

Tunceli İklim,Bitki Örtüsü,Akarsuları

Tunceli ilinde hüküm süren iklim, Doğu Anadolu ikliminde olduğu gibi şiddetli karasal iklimdir. İlde ısı gözlemleri yapan meteoroloji istasyonunun bulunmayışı yüzünden sıcaklık dereceleri hakkında bilgi yoktur. Buna karşılık ilin bazı kesimlerinde yağış gözlemi yapan istasyonlar, çok yerde bir metreye varan ve bazen bu değeri aşan yıllık yağışların varlığını gösterir. Yüksek dağlık kesim daha fazla yağış alır. Bu dağlık kesimlerde aynı zamanda çok miktarda kar yağışları görülür. İlin dağlık kesimleri fundalık ve seyrek meşe ormanlarıyla örtülüdür. Türkiye’nin çok az yerinde bulunan huş ağaçlarına Munzur ırmağı kıyılarında rastlanır.

Tunceli Şehir Tarihi

Eski dersim Doğu Anadolu’da bölgesinin Yukarı Fırat bölümünün şimdiki Tunceli ilinin yerindeydi. Kuzeyden ve batıdan Karasu (Fırat), güneyden Murat ırmakları, doğudan da Peri (Piri) suyu ve Monzur çayı vadileriyle kuşatılan Dersim, en yükseği Monzur-Mercan dağları olmak üzere birçok dağla geçilmiş, vadilerle yarılmış, yoldan yoksun, erişilmesi pek güç bir yöre meydana getiriyordu. Dersim(Tunceli) adı eskiçağ ve ortaçağ kaynaklarında geçmez. Bölge dağlık tabiatı yüzünden hemen bütün devirler boyunca Urartu.asur, pers, roma, bizans, sasani, arap ve selçuklu yeri oldu. Hrıstıyanlık çağında ve müslüman hakimiyetinde resmi mezheplerden sapan dini zümreler, devlete karşı direnen asi aşiretler burada barındılar; fırsat buldukça çevredeki yolları kestiler, kasabalara saldırdılar. Türklerin bölgeye girmeleri Malazgirt savaşından (1071) biraz önceye rastlar. Dersim’e yerleşmiş Türkmen boyları arasında Yıva, Ağaçeri, Çavundur, Döğer Çepni ve Eymirler bulunmaktadır.

XVI. yy .da Osmanlı Devleti hakimiyetine giren Dersim, Diyarbakır beylerbeyliğine bağlı bir sancaktı. Tanzimatın Doğu Anadolu’da uygulanmak istenmesi üzerine, Erzurum vilayetinden ayrılarak ayrı bir il haline getirildi (1845). Mamuretülaziz (Elazığ) vilayeti kurulunca (1862) Dersim sancağı bu vilayete bağlandı. Merkezi Hazal olan sancakta merkez kazasından başka, Çarsancak, Çemişkezek Kızılkilise kazası vardır. Sancakların vilayet haline konulmasıyla bir süre için vilayet haline getirilen Dersim sonradan Maınuretülaziz vilayeti içine alındı. 1930’da tekrar vilayet haline getirilen Dersim’in yerinde TunceIi adlı vilayet kuruldu.Dersim yani Tunceli tarih boyunca çeşitli isyanlara ev sahipliği yaptı. Bu isyanları “Dersim isyanları” yazımızdan okuyabilirsiniz.

Önerilen Yazı

Dersim İsyanları

Tunceli Gezilecek Yerler

1-Munzur Gözeleri

2-Munzur Vadisi Milli Parkı 

3-Kutu Deresi

4-Munzur Dağları

5-Pertek Kalesi 

6-Sağman Cami 

Ayrıca şehir ile ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız  Tunceli Belediyesi sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Munzur Gözeleri
Munzur Gözeleri

Son güncelleme :

    Yorum Yap