1. Ana Sayfa
  2. Şehir Rehberi
  3. Tekirdağ | 59 | Şehir Rehberi

Tekirdağ | 59 | Şehir Rehberi


Tekirdağ şehir rehberi, Türkiye’nin nüfusa göre 21. şehri,Marmara bölgesinin Trakya bölümünde il merkezli şehir ; Şehrin toplam nüfusu 2019 yılı tüik verilerine göre 1.029.927 ‘dir. Tekirdağ  ilinin Plaka kodu 59 şehirler arası telefon kodu 0282 dir. Tekirdağ ilinin posta kodu 59000, rakımı 37 metredir. Ayrıca Tekirdağ ilinin kurtuluş günü yıl dönümü olan 13 Kasım da kutlanır(13 Kasım 1922).Marmara kıyısını boylayan işlek ve iyi bir yolla İstanbul‘a bağlanır. Şehir, kıyı çizgisinin doğu-batı doğrultusundan kuzey – güney doğrultusuna geçtiği yerde; yarım
daire biçimli bir koy kenarında, kısmen vadi yamaçlarında, kısmen de yalıyarlar üzerinde, birbirini izleyen basamaklar üzerinde yayılmıştır.

Yazımızda Tekirdağ şehir rehberini,ilçe ve mahallelerini, coğrafi özelliklerini, iklim özellikleri ve yeryüzü şekillerini, detaylı şehir tarihini, jeolojik yapısını, kısaca gezilecek yerlerini ve şehir ile ilgili resimleri, Tekirdağ hakkında ki bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.

Tekirdağ Şehri Hakkında Bilgi – Şehir Rehberi

Tekirdağ Şehri İlçeleri ve Mahalleleri

Tekirdağ ilinde toplam 11 ilçe ve 359 mahalle bulunmaktadır. İlçeleri : 

1-Çerkezköy

2-Çorlu

3-Ergene

4-Hayrabolu

5-Kapaklı

6-Malkara

7-Marmaraereğlisi

8-Muratlı

9-Saray

10-Süleymanpaşa 11-Şarköy

Tekirdağ ilçeleri
Tekirdağ ilçeleri

Tekirdağ Şehir Rehberi – Coğrafi Özellikler(İklim,Bitki Örtüsü,Dağları,Ulaşım,Akarsu,Geçim Kaynağı)

Tekirdağ ili, Trakya’nın orta-güney kesimini kaplar. Doğudan İstanbul, kuzeyden Kırklareli, batıdan Edime, güneybatıdan Çanakkale. illeriyle kuşatılır; güneyde de Marmara deniziyle sınırlanır.

Tekirdağ Fiziki Coğrafya, Dağları

İl toprakları, güneybatıda Marmara kıyısı üzerinde yükselen Ganos dağından (başlıca doruk 925 m; ilin en yüksek yeri), kuzeyde kısmen sınır çizgisi meydana getiren Ergene vadisine (orta çığır) doğru alçalan, vadilerle yarılmış dalgalı bir alan meydana getirir. Bu alanda bazı tepeler 300 m’ye kadar yükselir(Devehöyüğü 313 m). Marmara kıyısı gerisinde Barbaros-Mürefte arasında birden yükselen Ganos dağları, Tekirdağ doğusunda bir iki yerde 200 m’yi aşan tepelerle devam eder (Çorlu güneybatısında Karatepe, 221 m). İlin başlıca düzlüğüne Ergene vadisi tabanında rastlanır. Gerek Ergene, gerek ona kavuşan büyük vadlierin tabanında alüvyon dolgusu vardır; bunu, tepelik bir durumda neojen killi – kumlu – kireçli katmanları çevreler. Tekir dağı kesiminde eyosen flişi geniş yer kaplar. il topraklarının kuzeydoğu köşesi (Saray ilçesi) Istıranca (Yıldız) dağlarının alçalmış bir kesimine rastlar (Bakacaktepe, 302 m). Bu kesimde Birinci zamanın billursal şistlerine ve onu çevreleyen eyosen kalkerlerine rastlanır.

Tekirdağ İklim,Bitki Örtüsü,Akarsuları

Tekirdağ ilinde Akdeniz iklimi, Şarköy – Kumbağı arasında ince bir şerit üzerinde belirlenir. Bu şerit kıyı boyunda, kuzeyden dağlara oldukça korunmuş olduğundan kışlar çok soğuk olmaz. Buna karşılık, Tekirdağ – Ereğli – Silivri arasında kıyı, kuzey rüzgarlarına açık olduğu için kışın soğuk baskınları görülür. İlin iç kesimlerinde karasal iklim kuvvetlidir. Yazları sıcak kışları soğuk olur.

Tekirdağ ilinde tabii bitki örtüsünde, ormanlar az yer tutar. Vadi tabanlarındaki kavak ve söğüt dizileri dışında, gerçek orman sapa ve fazla engebeli yerlerde tutunabilmiştir: Istırancalar(Yıldız) kesimiyle Tekir dağının sınırlı alanlarında olduğu gibi, Koru ormanları azdır. En çok, yaprak döken ağaç türlerinin meydana getirdiği baltalıklara rastlanır. Bunun dışında, eskiden ağaçlı step olduğu sanılan ve bugün büyük çoğunlukla tarla ve nadas toprağı görünüşünde olan çıplak alanlar yaygındır.

İl toprakları oldukça seyrek bir akarsu ağıyla kaplıdır. Başlıca akarsu, ilin kuzeydoğu köşesinden (Saray ilçesinde Istırancalardan) doğan, Çorlu suyunu, Anadere’yi ve güneyden de Hayrabolu suyunu alan Ergene çayıdır. Yazın bu çayın yatağındaki su çok azalır. Marmara denizine dökülen akarsular önemsizdir: Kınık deresi, Başulan deresi gibi. Bunlar yağmur mevsiminde kabaran sel yatakları durumundadır.

Barbare Bağları
Barbare Bağları

Tekirdağ Şehir Tarihi

Tekirdağ Adı Nereden Gelmektedir?

Şehrin bugünkü adı, güneybatısından başlayan dağ kütlesinden gelir. Eskiden Tekfur dağı diye yazılan bu adın, Bizans tekfurlarından veya eskiden burada çok sayıda bulunan Ermenilerin takovor‘larından türediği ileri sürülür. Türk hakimiyetinin başlangıcında şehre Rodosçuk deniyordu. Bu ad, Ortaçağ‘da buraya verilen ve Cumhuriyet devrine kadar Batılılar tarafından kullanılagelen Rodosto (İlkçağda buraya verilen Raidestos adından türemiştir) adından gelir. Herodotos’a göre burası Sisam (Samos) göçmenleri tarafından Bisanthe veya Besanthe adıyla kuruldu, Alkibiades buraya bir kale yaptırdı; şehre, Raidestos adı sonradan verildi. Justinianus tarafından kuvvetli surlarla çevrilen şehir 813 ve 1206’da Bulgarlar tarafından ele geçirilerek yağmalandı. Latinlerin Bizans’ı ele geçirdikleri sırada (1204) Rodosto, Gelibolu ve Ereğli ile birlikte Venediklilerin payına düştü.

Tekirdağ’da Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi

1275’te Bizanslılar tarafından şehir geri alındı. Osmanlılar Rumeli’ye geçtikten sonra, 1357’ye doğru şehri ele geçirdiler. önceleri Gelibolu sancağına bir kaza merkezi olarak bağlanan Rodosçuk’ta Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan‘a cami (1553), han, hamam ve imaret yaptırıldı.

XVI. ve XVIll. yy.larda Tekirdağ, Trakya ovalarının ürünlerini ihraç eden işlek bir limandı; bedesteninde çeşitli mallar bulunuyordu, seccade ve kilim dokumacılığı da canlıydı. Avusturyalılara karşı Macar bağımsızlığını savunan Rakoçi Ferenc 1717’de Türkiye’ye sığınınca yanındakilerle birlikte, ölümüne kadar (1735) Tekirdağ’da oturdu; yanındakiler de 1803’e kadar burada kaldılar. (Rakoçi’nin 1928’de Macar hükumeti tarafından satın alınan konağı onarılarak 1966’da müze haline getirildi.) XIX. yy. sonu ve XX. yy. başında Ruslara karşı girişilen savaş sırasında Kazak süvarileri 1828’de Tekirdağ önlerine geldiler. 1878’de de Ruslar tekrar Tekirdağ’a girdiler. Bu işgal, kısa sünmekle birlikte, Türklerin bir kısmının Anadolu’ya göçmesine yol açtı.

9 Kasım 1912’de Birinci Balkan savaşı sırasında şehir, Bulgarlar tarafından ele geçirildiyse de, ikinci Balkan savaşı sırasında geri alındı. (14 temmuz 1913). Birinci Dünya savaşı yenilgisinden sonra yunan kuvvetleri Tekirdağ’a girdiler (20 haziran 1920). Kurtuluş savaşının sonunda batılı müttefikler tarafından boşalttırılarak Türklere geri verildi (13 kasım 1922). Bu olaylar şehrin nüfusunu azalttı. 1890’a doğru nüfus 23.000 kadardı. Yörede bağcılık çok gelişmişti; balıkçılık ve ipekböcekçiliği de yapılıyordu; karpuzları ünlüydü. Türkiye Cumhuriyeti devrinde yapılan ilk sayımda (1927) şehrin nüfusu 14.387 idi. İkinci Dünya savaşı yıllarında bu nüfus önemli değişiklik göstermedi. Sonra, 1960’ta 23.987, 1965’te 27.069 oldu. 

Tekirdağ Tarihi Eserler Tarihi Yerler

Tekirdağ’da en önemli eser, XVI. yy .da Kanuni Sultan Süleyman’ın damadı ve sadrazamı Rüstem Paşa tarafından yaptırılan Rüstempaşa camii ve külliyesi’dir. Bu külliye; cami medrese kütüphane, çifte hamam, bedesten, imaret ve fırından meydana gelir. Bugün, cami ve bedesten kalmıştır, öteki yapılar harap bir durumdadır. Cami, şehrin ortasında, denize hakim bir yerde yapılmıştır (1553). Klasik Türk mimarisinin tipik örneklerinden biri olan caminin Mimar Sinan tarafından yapıldığı sanılıyor. Fakat Sinan’ın eserlerim gösteren listelerde bu yapının adı geçmez. Kare planlı ve tek kubbeli olan caminin duvarları kesme taştandır. Girişin sağ tarafında tek şerefeli minaresi yer alır. Önünde çift son cemaat yeri vardır. Dış son cemaat yeri ahşaptır ve üzeri kurşunla kaplıdır; 23 ince sütunla desteklenir.

Tekirdağ’daki öteki eserler şunlardır: Eskicami, bugün Tekirdağ’da en çok kullanılan camidir. Zahire nazırı Tekirdağlı Ahmed Ağa tarafından 1830’da yaptırıldı. Duvarları taş, çatısı ahşaptır. 1912 Depreminde yıkılan minaresi, yeniden yapıldı.  Ortacamii, Cumhuriyet alanındadır; Kürkçü Sinan Ağa tarafından yaptırılmıştır. 

Tekirdağ Gezilecek Yerler

1-Tekirdağ Müzesi

2-Barbare Bağları

3-Rakoczi Müzesi

4-Tekira Alışveriş Merkezi

5-Rustem Paşa Camisi

Ayrıca şehir ile ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız  Tekirdağ Belediyesi sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Tekirdağ Müzesi
Tekirdağ Müzesi

Son güncelleme :

    Yorum Yap