1. Ana Sayfa
  2. Şehir Rehberi
  3. Sakarya | 54 | Şehir Rehberi

Sakarya | 54 | Şehir Rehberi


Sakarya şehir rehberi, Türkiye’nin nüfusa göre 23. şehri,Marmara bölgesinin Çatalca-Kocaeli ve Güney Marmara bölümlerinde bulunan il merkezli şehir ; Şehrin toplam nüfusu 2019 yılı tüik verilerine göre 1.010.700 ‘dür. Sakarya  ilinin Plaka kodu 54 şehirler arası telefon kodu 0264 dür. Sakarya ilinin posta kodu 54000, rakımı 31 metredir. Ayrıca Sakarya ilinin kurtuluş günü yıl dönümü olan 21 Haziran da kutlanır(21 Haziran 1921). Sakarya ili kuzeyde Karadeniz, doğuda Bolu, güneyde Bilecik, batıda Kocaeli (İzmit) illeriyle çevrilidir. Yazımızda Sakarya şehir rehberini,ilçe ve mahallelerini, coğrafi özelliklerini, iklim özellikleri ve yeryüzü şekillerini, detaylı şehir tarihini, jeolojik yapısını, kısaca gezilecek yerlerini ve şehir ile ilgili resimleri, Sakarya hakkında ki bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.

Sakarya Şehri Hakkında Bilgi – Şehir Rehberi

Sakarya Şehri İlçeleri ve Mahalleleri

Sakarya ilinde toplam 16 ilçe ve 667 mahalle bulunmaktadır. İlçeleri : 

1-Adapazarı

2-Akyazı

3-Arifiye

4-Erenler

5-Ferizli

6-Gevye

7-Hendek

8-Karapürçek

9-Karasu

10-Kaynarca 11-Kocaali 12-Pamukova 13-Sapanca 14-Serdivan 15-Söğütlü 16-Taraklı

Sakarya İlçeleri
Sakarya İlçeleri

Sakarya Şehir Rehberi – Coğrafi Özellikler(İklim,Bitki Örtüsü,Dağları,Ulaşım,Akarsu,Geçim Kaynağı)

Sakarya Fiziki Coğrafya, Dağları

Sakarya ili topraklarının orta kesimini Akova da denilen Adapazarı ovası meydana getirir. Ova, güneyden kuzeye doğru hafif eğimlidir; tabanı, Sakarya ve kollarının çökelttiği ince taneli yeni alüvyonlardan meydana gelir. Tarlalar, çayırlar ve geçici su birikintileriyle kaplı olan bu kesimin kenarında, özellikle güneydoğuda çakıllı, çalılık ve bodur ormanla örtülü eski alüvyonlar ve neojen tatlı su birikintileri (kumlu-killi) bulunur. Ova, doğuda ve batıda yüksek yerey içine körfez gibi sokulur; üzerinde de birkaç yerde ada gibi tepeler yükselir: güneyde Erenler ve Alibey tepesi (112 m). Ovanın güneyinde dik çıkıntılar yapan doğu-batı yönlü dağlar uzanır.

Sakarya ırmağının Geyve boğazıyla geçtiği bu dağlar doğuda Bolu-Ilgaz dağlarının uzantısı gibi görünür: Karadağ (1.580 m), Keremali dağı (Dikmentepe, 1.387 m). Geyve boğazının batısında Samanlı dağlarına geçilir (Sapanca güneyinde Keltepe 1.600 m). Bu dağlar genellikle paleozoik (birinci zaman) gnays ve şistlerinden, kireç ve kumtaşından meydana gelmiştir; güneydoğuda üçüncü zaman başlarında oluşmuş püskürük kayaçlara (andezit) ve serpantinlere (yeşil kayaçlar) rastlanır. Bu dağların güneyinde onların daha alçak bir eklentisi görünüşünde, fakat yükseltisi 1.500 m’ye varmayan, vadilerle çok yarılmış bir kesim yer alır. Burada yer yapısında ikinci zaman sonu (tebeşir devri, kretase) şistleri, kireçli-killi katmanları, killi-kumlu flişleri görülür. Bu kesim içinde Sakarya ırmağı, Geyve boğazına dalmadan önce batı-doğu doğrultulu alüvyonlu bir ovadan geçer; yükseltisi 200 m’den 100 m altına iner.

Adapazarı ovası, kuzeyde doğrudan doğruya Karadeniz kıyısına açılmaz. Sakarya ırmağı denize dökülmeden önce, Karadeniz kıyı dağlarını, Kocaeli yaylasına bağlayan tepelik bir alan içinde bir boğaz açar. Irmağın doğusunda Çam dağı 800 m’ye kadar yükselir. Batıdaki tepelik görünüşlü yayla 300 m’ye varmaz (Oflak tepesi, 257 m). Bu kesimde devonyen (birinci zaman) şistleri, kretase (ikinci zaman) killi kireçli katmanları, eyosen (üçüncü zaman) kumlu-killi flişleri ve şistler yer alır; alçak tepeler dizisi, tabanı alüvyonlu Söğütlü ovasını Adapazarı ovasından ayırır. Adapazarı ovası Sapanca gölünün kuzeyinden ve güneyinden geçen bir çift kırık çizgisi üzerinde yer alır. Yerine iyice oturmamış olan yerey, Kuzey Anadolu deprem bölgesi içinde bir çöküntü çanağı görünüşündedir. Özellikle Adapazarı şehrinin gevşek bir alüvyon dolgu üzerinde bulunması ve yeraltı su tabakasının yüzeye yakınlığı, depremlerin etkisini şiddetlendirmektedir (1943, 1956 ve 1967 depremleri). 

Sakarya İklim,Bitki Örtüsü,Akarsuları

Sakarya ili topraklarının iklimi ,Karadeniz ve Marmara denizi arasında yer aldığı için genellikle yumuşak bir iklimi vardır; ilin güney kesimlerinde, denizlerden uzaklaşma ve yükselti etkisiyle İç Anadolu’ya komşuluğu bir dereceye kadar belli olur. İl merkezi olan Adapazarı’nda yapılan uzun süreli meteoroloji gözlemlerine göre ortalama en soğuk ayda sıcaklık 5°8 C, en sıcak ayda 22°8 C, bugüne kadar en düşük ve en yüksek sıcaklıklar -14°2 C ve 41°2 C’tır. Sıcaklığın 0°C altında kaldığı günler sayısı 1; 0°C’a düşebildiği günler sayısı 27’dir. Yıllık ortalama yağış 797 mm ve yağışların mevsimlere dağılışı şöyledir (yüzde ile): kış 37,7; ilkbahar 22,7; yaz 18,0; sonbahar 25,6. Bu duruma göre, en yağışlı mevsim kıştır; yaz kuraklığı yok gibidir ve sonbahar, ilkbahardan daha yağışlıdır.

Sapanca’da da durum genellikle aynıdır (yıllık yağış 907 mm); fakat ilin, Karadeniz etkilerinden dağlarla bir oldukça ayrılmış bir kesiminde bulunan Geyve’de yağış rejiminde bir değişme görülür; kış yine en yağışlı mevsimdir (yüzde 37.8); fakat yaz biraz kuraklaşmış (yüzde 13,1), ilkbahar yağış payı (yüzde 25,9) sonbaharınkini (yüzde 23,2) aşmıştır (Geyve’de yıllık yağış toplamı 616 mm). Adapazarı’nda yağışlı günler ortalama sayısı 110, kar yağışlı günlerin ki 8’dir. Dağlık kesimlerde yağışlı, karlı ve karla örtülü günler sayısı artar.

Sakarya ilinin tabii bitki örtüsü genellikle ormandır ve Karadeniz bölgesinin yayvan yapraklı nemcil orman karakterini taşır; başta kayın ağacı olmak üzere, gürgen, kavak, ıhlamur, meşe, dişbudak, kızılağaç türleri görülür. Güneydeki dağlarda köknar, karaçam gibi iğne yapraklılara da rastlanır. Ova kesiminin verimli toprakları üzerinde orman büyük ölçüde köklenmiştir; yer yer makiyi andıran ağaçsı topluluklara rastlanır.

Sakarya ırmağı, il toprakları içinde 160 km’lik bir uzunlukta güneyden kuzeye doğru akar. Geyve suyunu, sonra Alaçam suyunu alır. Adapazarı’nın doğusundan geçerek ovanın kuzeyinde sağdan Mudurnu çayını, daha ötede soldan, Sapanca gölünden gelen Çark suyunu aldıktan sonra Karasu kasabası yakınında denize dökülür. Sakarya ilindeki göllerin en önemlisi Sapanca gölüdür (gölün batı kesimi Kocaeli ili sınırları içinde kalır). Ayrıca Adapazarı ovasının kenarlarında Gökçeözen gölü, Akgöl ve Karadeniz kıyısı yakınında Acarlar gölü bulunur.

 

Maden Deresi
Maden Deresi

Sakarya Şehir Tarihi

Sakarya ili 22 haziran 1954 tarihli kanunla kurulmuş, 1 aralık 1954 tarihinden beri vilayet (il) kuruluşu işlemeye başlamıştır.Daha önce il toprakları Kocaeli (İzmit) il sınırları içinde yer alıyordu. O yüzden dolayı ilk çağ tarihini Kocaeli ilinin içinden bulabilirsiniz.

Ayrıca Sakarya şehir tarihi kapsamında “Sakarya Meydan Muharebesi” konumuza göz atabilirsiniz. 

Önerilen Yazı

Sakarya Meydan Muharebesi

Sakarya Gezilecek Yerler

1-Sapanca Gölü 

2-Ekşioğlu Aqua City

3-Maden Deresi

4-Poyrazlar Gölü 

5-Karasu Sahili

6-Sakarya Gölpark

Ayrıca şehir ile ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız  Sakarya Belediyesi sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Sapanca Gölü Sakarya
Sapanca Gölü Sakarya

Son güncelleme :

    Yorum Yap