1. Ana Sayfa
  2. Şehir Rehberi
  3. Rize | 53 | Şehir Rehberi

Rize | 53 | Şehir Rehberi


Rize şehir rehberi, Türkiye’nin nüfusa göre 56. şehri,Karadeniz bölgesinin Doğu Karadeniz bölümünde il merkezli şehir ; Şehrin toplam nüfusu 2019 yılı tüik verilerine göre 348.608 ‘dir. Rize ilinin Plaka kodu 53 şehirler arası telefon kodu 0464 dür. Rize ilinin posta kodu 53000, rakımı 6 metredir. Ayrıca Rize ilinin kurtuluş günü yıl dönümü olan 2 Mart da kutlanır(2 Mart 1918).Şehrin merkez kısmı Karadeniz kıyısında, kuzeybatı rüzgarlarını önleyen Fener burnunun siperinde kurulmuştur; başlıca ticaret yerleri ve resmi binalar, yerleşmenin yoğun
olduğu bu kesimde bulunur. Buradan kıyı boyunda ve şehri kuşatan tepe yamaçlarında evler dağınık bir yerleşme düzeni gösterir. Kıyı boyunda uzanan yollar Rize’yi Trabzon‘a (79 km) ve Hopa üstünden Artvin‘e bağlar. Rize dağlarını aşan bir yol da (257 km) şehri Erzurum ile birleştirir.

Yazımızda Rize şehir rehberini,ilçe ve mahallelerini, coğrafi özelliklerini, iklim özellikleri ve yeryüzü şekillerini, detaylı şehir tarihini, jeolojik yapısını, kısaca gezilecek yerlerini ve şehir ile ilgili resimleri, Rize hakkında ki bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.

Rize Şehri Hakkında Bilgi – Şehir Rehberi

Rize Şehri İlçeleri ve Mahalleleri

Rize ilinde toplam 12 ilçe ve 207 mahalle bulunmaktadır. İlçeleri : 

1-Ardeşen

2-Çamlıhemşin

3-Çayeli

4-Derepazarı

5-Fındıklı

6-Güneysu

7-Hemşin

8-İkizdere

9-İyidere

10-Kalkandere 11-Merkez 12-Pazar

Rize İlçeleri
Rize İlçeleri

Rize Şehir Rehberi – Coğrafi Özellikler(İklim,Bitki Örtüsü,Dağları,Ulaşım,Akarsu,Geçim Kaynağı)

Rize ili, il toprakları Kuzey Anadolu kıyı dallarının doruk çizgisiyle Karadeniz kıyısı arasında yer alır ve genişliği 50 km’yi, deniz boyunda uzunluğu 120 km’yi geçmez. Kuzeyde denize komşu olan Rize ilinin doğusunda Artvin, güneyinde Erzurum, batısında Trabzon illeri yer alır;Türkiye’de alanı en küçük olan ildir.

Rize Fiziki Coğrafya, Dağları

Rize ili Türkiye’nin en engebeli köşelerinden biridir. Kıyı şeridi üzerinde bazı akarsu ağızları dışında il topraklan içinde ovaya rastlanmaz. Bu topraklar Kuzey Anadolu kıyı dağlarının Rize dağları kesiminde, doruk çizgisiyle kıyı arasında yer alır ve ilin güney sınırı üzerinde en büyük yükseltisini bulur (Kaçkar dağı 3.937 m; Verçenik [Çarşamba] dağı 3.711 m; Hunut dağı 3.560 m). Doruk çizgisiyle kıyı arasındaki yamaçlar, arazinin eğimini takip eden vadilerle derin bir şekilde yarılmıştır. Bu vadiler çok dar ve dik yamaçlı olduğundan, kıyıdan içeriye giren yollar genellikle iki vadiyi birbirinden ayıran yamacı boylar. Rize ili, genellikle volkanik tabiatlı, yukarı tebeşir (kretase) devri arazisinden meydana gelir; yüksek kısımlarda grano-diyorit tipinden bilIurlu kayaçlara ve tebeşir devri yereyi üstünde de yer yer eyosen flişlerine rastlanır.

Rize İklim,Bitki Örtüsü,Akarsuları

Rize ilinin Karadeniz kıyılarında ılık ve yağışlı bir iklim hüküm sürer; dağların yamacına çıkıldıkça bu iklim yüksekliğin etkisiyle değişikliklere uğrar. Kıyı boyunda kışlar çok soğuk değildir, yazlar da pek sıcak geçmez; Türkiye’de mevsimlik sıcaklıklar arasındaki en az farka bu kıyılar boyunda rastlanır. Rize Meteoroloji istasyonu kayıtlarına göre ortalama sıcaklıklar, en soğuk ay (ocak ve şubat eşdeğerde) için 6°8 C, en sıcak ay (ağustos) için 22°6 C’tır. 37 Yıllık bir süre içinde kaydedilen en düşük sıcaklık – 7°0, en yüksek sıcaklık ise 37°9 C’tır. Ortalama olarak yılda 2 gün sıcaklık 30°c üstüne çıkar; 12,4 gün 0°C altına düşebilir. Yağış çok boldur ve her mevsime yağış payı düşer. 37 Yıllık ölçülere göre yıllık ortalama yağış 2.415 mm’dir. Bu sayı Türkiye’de rastlanan en büyük yağış değeridir. Bu yağışın mevsimlere dağılışı şöyledir (yüzde ile): kış 29,5; ilkbahar 16; yaz 20,5; sonbahar 34. Yağışlı günler sayısı 4,2; karla örtülü günler sayısı 15,8’dir.

Tabii bitki örtüsü nemcil ormandır. Orman, arazinin alçak kesimlerinde kışın yaprağını döken yayvan yapraklı ağaçlardan (kızılağaç, kestane, gürgen, kayın, meşe, ıhlamur v.b.) meydana gelir; bunların altında bodur ağaçlardan, fidanlardan ve sarmaşıklardan meydana gelen sık bir ormanaltı bitki topluluğu yer alır. Ormanların 1.200 m’den başlayarak 2.000 m’ye kadar ulaşan yüksek kısımlarında, daha çok iğne yapraklılar (ladin, köknar v.b.) görülür. Kıyıda yer yer şimşir  ağaççıklarına ve orman içinde de halkın “ormangülü” dediği rhododendron’lara rastlanır. Dağların 2.000 m’den yüksek kesimlerinde dağ otlakları görülür, 3.500 m’den yüksekte yalnız toktağan karlar vardır.

Rize ili toprakları Kuzey Anadolu kıyı dağlarının yüksek kesimlerinden doğarak Karadeniz’e inen birçok akarsu ile kesilir. Bunların en önemlileri doğudan batıya Fındıklı deresi, Büyükdere, Pazar suyu, Karadere ve İyidere’dir. Dağlık yerey içine iyice gömülmüş olan bu akarsular, şiddetli yağmurlardan sonra ve karlar erirken hızla taşan sel sulan durumundadır.

Gito Yaylası Rize
Gito Yaylası Rize

Rize Şehir Tarihi

Rize Adı Nereden Gelmektedir?

Rize adının Grekçeden geldiği veya güney kaikasya dillerinden birine ait olabileceği ileri sürülür. İlkçağda Pontos kralının hakimiyetinde olan Rize yöresi, İslam akınlarının etkisi dışında kaldı. Ancak XI. yy. sonlarında Selçuklu hakimiyeti altına girdi; daha sonra Trabzon’da kurulan Rum imparatorlulğuna kald (1204). Bu dönemde Venedikli ve Cenovalı gemicilerin ticaret amacıyla uğradığı şehir 1461’de Fatih Sultan Mehmed tarafından, Trabzon ile birlikte Osmanlı Devleti sınırlan içine alındı. Bu yıllarda Rize’nin Trabzon eyaletinin Batum-Gonya sancağı içinde yer aldığı sanılıyor. XIX. yy.ın ikinci yansında Trabzon vilayetinin bir sancak merkezi olan Batum şehri, Rusya’ya bırakılınca Rize sancak merkezi oldu.

Birinci Dünya savaşı sırasında Rize, Rus kuvvetleri tarafından işgal edildi (21 şubat 1916); 2 mart 1918’de işgalden kurtuldu. 1924’ten itibaren Rize bir vilayet (il) merkezi oldu. 1927’de yapılan sayımda Rize’nin nüfusu 13.701 idi. 1950’de 15.696 olan nüfus, 1960’ta 22.181’e, 1965’te 26.989’a yükseldi.

Rize Tarihi Eserler Tarihi Yerler

Rize’de sanat tarihi yönünden ele alınacak eser azdır. Şehir içinde en eski yapı, bugün yalnız temel kalıntılarına rastlanan ve Pontos krallığı zamanında yapılan kaledir. Şehirdeki başlıca camiler: XVI. yy.da Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırılan İslampaşa camii, Yavuz Sultan Selim’in annesi Gülbahar Hatunun yaptırdığı Gülbaharhatun camii ile Cafer Paşanın yaptırdığı Caferpaşa camii. Cafer Paşa, Çayeli’nde de kendi adını taşıyan bir cami yaptırmıştır. Ayrıca Rize-Pazar yolu üzerinde VIII. yy.a, Çamlıhemşin’in 12 km güneyinde VI.yy.a ait harap Bizans kaleleri vardır.

Rize Gezilecek Yerler

1-Firtina Deresi

2-Ziraat – Botanik Çay Bahçesi

3-Gito Yaylası

4-Kıble Dağı Camii

5-Rize Kalesi

6-Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi

Eğer Rize iline yolunuz düşerse mutlaka Çay ve Fındık almanızı öneriyoruz. Ayrıca şehir ile ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız Rize Belediyesi sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Fırtına Deresi -Rize
Fırtına Deresi -Rize

Son güncelleme :

    Yorum Yap