1. Ana Sayfa
  2. Şehir Rehberi
  3. Ordu | 52 | Şehir Rehberi

Ordu | 52 | Şehir Rehberi


Ordu şehir rehberi, Türkiye’nin nüfusa göre 29. şehri,Karadeniz bölgesinin Orta Karadeniz bölümünde il merkezli şehir ; Şehrin toplam nüfusu 2019 yılı tüik verilerine göre 771.932 ‘dir. Ordu ilinin Plaka kodu 52 şehirler arası telefon kodu 0452 dir. Ordu ilinin posta kodu 52000, rakımı 5 metredir. Ordu, Karadeniz kıyısında Yasun ve Çam burunlarıyla bir çıkıntı meydana getiren geniş kara parçasının doğusunda “Kiraz limanı” adı verilen bir koyun bitim yerinde, Bülbül deresi ağzındaki düzlükte kurulmuş, kıyı boyunda ve yamaçlara doğru yayılmıştır. Volkanik kayaçlardan meydana gelen Boztepe (yükselti 560 m) şehrin batısındadır ve şehir bu tepenin yamaçları boyunda uzanır. Şehir bugün başta fındık olmak üzere tarım ürünleri (yağ, peynir, bal. v.b.) ihraç eden bir iskele durumundadır; kıyıyı boylayan güzel bir yolla doğuda Giresun (47 km) ve Trabzon‘a (197 km), batıda Samsun‘a (164 km) bağlanır. Ayrıca dallık kesimden geçen bir yolla Mesudiye üzerinden Kelkit vadisine (Koyulhisar, 158 km) bağlıdır. 

Yazımızda Ordu şehir rehberini,ilçe ve mahallelerini, coğrafi özelliklerini, iklim özellikleri ve yeryüzü şekillerini, detaylı şehir tarihini, jeolojik yapısını, kısaca gezilecek yerlerini ve şehir ile ilgili resimleri, Ordu hakkında ki bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.

Ordu Şehri Hakkında Bilgi – Şehir Rehberi

Ordu Şehri İlçeleri ve Mahalleleri

Ordu ilinde toplam 19 ilçe ve 772 mahalle bulunmaktadır. İlçeleri : 

1-Akkuş

2-Altınordu

3-Aybastı

4-Çamaş

5-Çatalpınar

6-Çaybaşı

7-Fatsa

8-Gölköy

9-Güzelyalı

10-Gürgentepe 11-İkizce 12-Kabadüz 13-Kabataş 14-Korgan 15-Kumru 16-Mesudiye 17-Perşembe 18-Ulubey 19-Ünye

Ordu İlçeleri
Ordu İlçeleri

Ordu Şehir Rehberi – Coğrafi Özellikler(İklim,Bitki Örtüsü,Dağları,Ulaşım,Akarsu,Geçim Kaynağı)

Büyük kısmı Orta Karadeniz bölümünde yer alan ve Doğu Karadeniz bölgesine taşan Ordu ili, kuzeyde Karadeniz, doğuda Giresun, güneyde Sivas ve Tokat, batıda Samsun illeriyle çevrilidir.

Ordu Fiziki Coğrafya, Dağları

İl toprakları Kuzey Anadolu dağlarının kıyı sıralarıyla engebelenir. Bunların Melet suyu vadisi doğusunda kalan kesimine Giresun dağları denir ve bu dağların en yüksek yeri de Ordu-GiresunSivas ili sınırlarının düğümlendiği Karagöl dağı doruğunda 3.000 m’ye yaklaşır (Karagöl başı 2.935 m). Melet suyu vadisinin batısında kalan en büyük kesimi de Canik dağlarıyla engebelenir; bu dağlar Karadeniz’e inen derin vadilerle yarılmıştır ve yükseklikleri 2.000 m’ye varmaz ve batıya doğru 1.500 m’yi geçmez.

Ordu-Koyunhisar yolunun Gölköy kuzeyinde aştığı Gürgentepe geçidi 1275 m’dir. Bu dağlar, yüksek kesimlerinde düz sırtlar halindedir, bazen de dik yamaçlı vadilerle yarılmıştır ve yer yer yolun ormanlarla kaplıdır. Fatsa-Ordu arasında bütün kıyıyı boylayan kıyı yolu yapılmadan önce, eski yol Koçboynuzu adı verilen çok yokuşlu bir geçiti aşmak zorundaydı. Kıyı, Yasun ve Çam burunlarını taşıyan kara çıkıntısı dışında hemen hemen düz ve yalıyarlıdır. Ordu’nun kuzeybatısında yer alan Vona limanı kuzey-kuzeybatı fırtınalarına kapalı olduğu için yakın zamana kadar gemilere önemli bir barınaktı.

Ulugöl Tabiat Parkı
Ulugöl Tabiat Parkı

Ordu İklim,Bitki Örtüsü,Akarsuları

Ordu ilinin kıyı kesiminin kışları az soğuk, yazları az sıcak, nemli ve her mevsimi yağışlı bir iklimi vardır. Dağlık kesime girildikçe önce yağışlar artar, kışlar şiddetlenir, kar örtüsü kalın ve daha sürekli o­lur; dağların iç kesiminde ise yazlar sıcak, kışlar soğuktur, yatışlar azdır. En sıcak ve en soğuk ayların ortalama sıcaklığı kıyıda 7°C ve 22°5 C, en düşük ve en yüksek sıcaklıklar -9°C ve 37°5 C; sıcaklığın 30°C üstüne çıktığı günlerin ortalama sayısı ancak 3; 0°C altına düştüğü günlerin ki 10 ve 0° altında kaldığı gün hemen hemen hiç yoktur.

Bu iklime bağlı olarak bitki örtüsü isei, dağların denize bakan yüzünde nemcil ormanlar, iç kesimlerde daha kurakçıl ormanlar hakimdir. Kıyı boyunda ormanın yerini genellikle fındıklıklar ve bahçeler almış, iç  kesimlerde ise orman, tarla ve otlak açma işleminden zarar görmüştür. İl toprakları birbirine az çok paralel şeklide dağlardan denize inen akışı hızlı akarsularla kaplanmıştır. Bunların en önemlileri doğudan batıya Melet suyu (Ordu dolusunda denize dökülür), Bolaman çayı (Fatsa doğusunda), Elekçi deresi, Ceviz deresidir (Ünye doğusunda). İlin güneybatısından Yeşilırmak’ın kolu olan Bağ deresi geçer. İl toprakları üzerinde önemli göl yoktur.Ordu ilinde halkın büyük kısmı geçimini topraktan sağlar.

Ordu Şehir Tarihi

Ordu Adı Nereden Gelmektedir?

Ordu Karadeniz kıyılarının yeni şehirlerinden biridir. Şehre yalan en eski yerleşme, 9 km kuzeybatıda “Bozukkale” adlı yerde kalıntılarına rastlanan Kotyora idi: burası Miletos asılllı Sinop şehri göçmenlerinin belki Giresun ve Trabzon‘dan önce kurdukları yerleşme merkeziydi; Ksenofon Onbin’lerle Mezopotamya’dan dönerken buradan geçmişti. Daha sonra burası önemini kaybetti. Pontos kralı Mithridates zamanında bu bölgeye Romalılar hakim oldu. Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca (M.S. 395) burası Doğu Roma İmparatorlunun payına düştü. Malazgirt savaşıyla (1071) Selçuklu Türklerinin hakimiyetine girdi. 1204’te Haçlı ordusunun İstanbul‘u işgalinden sonra Latin İmparatorluğu kurulduğu zaman Aleksios Komnenos Jstanbul’dan kaçarak bu bölgede Trabzon Rum İmparatorluğunu kurdu.

Fatih Sultan Mehmed 1461’de bu imparatorluğa son verince bütün Güney Karadeniz kıyıları Osmanlıların eline geçti. Bugünkü Ordu’nun temelinin kıyıdan 10 km kadar içeride bulunan Bayramlı (Eskipazar) halkının çabasıyla XIX. yy. başlarında atıldığı sanılır. Zamanla gelişen kasabaya Türkler bugünkü adını verdiler. O sırada Türklerden başka kasabada Rum ve Ermeniler de vardı. 1883’te Ordu büyük bir yangınla baştan başa yandı, fakat yeniden gelişti. 1890’a doğru nüfusu 6.000’e yaklaşıyordu. Daha önceleri Giresun kazası içinde bir köy olan Ordu, o sırada Trabzon merkez ilçesine ballı bir ilçenin merkezi oldu. XX.yy.da kasaba gelişmeye devam etti. önce Giresun sancağı içinde kaza merkezi, sonra da ayn bir sancağa merkez oldu ve bu sancak Cumhuriyet dönemi başlarında (1924) vilayet (11) haline getirildi.

Ordu Gezilecek Yerler

1-Boztepe

2-Ordu Teleferik

3-Ulugöl Tabiat Parkı

4-Yason Kilisesi

5-Perşembe Yaylası

6-Çambaşı Kayak Merkezi

Ayrıca şehir ile ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız  Ordu Belediyesi sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Boztepe - Ordu
Boztepe – Ordu

Son güncelleme :

    Yorum Yap