1. Ana Sayfa
  2. Şehir Rehberi
  3. Muğla | 48 | Şehir Rehberi

Muğla | 48 | Şehir Rehberi


Muğla şehir rehberi, Türkiye’nin nüfusa göre 24. şehri,Ege bölgesinin güney kesiminde Menteşe yöresinde  il merkezli şehir ; Şehrin toplam nüfusu 2019 yılı tüik verilerine göre 967.487‘dir. Muğla ilinin Plaka kodu 48 şehirler arası telefon kodu 0252 dir. Muğla ilinin posta kodu 48000, rakımı 660 metredir.Şehir, dışarıya akıntısı olmayan Muğla ovasının kuzey kenarında, Oyukludağ eteğinde kurulmuştur.Muğla, İzmir‘e, Aydın(105 km) üzerinden 230 km, Milas-Söke üzerinden 270 km uzaklıktadır. Şehrin eski kesimi, Oyukludağ üzerindne inen iki sel yatağıyla üç bölüme ayrılır; yokuşlu olan bu kesimde sokaklar dar ve dolambaçlıdır. Yeni kesim ise dağın eteğinden başlayarak ovaya doğru yayılır. 

Yazımızda Muğla şehir rehberini,ilçe ve mahallelerini, coğrafi özelliklerini, iklim özellikleri ve yeryüzü şekillerini, detaylı şehir tarihini, jeolojik yapısını, kısaca gezilecek yerlerini ve şehir ile ilgili resimleri, Muğla hakkında ki bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.

Muğla Şehri Hakkında Bilgi – Şehir Rehberi

Muğla Şehri İlçeleri ve Mahalleleri

Muğla ilinde toplam 13 ilçe ve 569 mahalle bulunmaktadır. İlçeleri : 

1-Bodrum

2-Dalaman

3-Datça

4-Fethiye

5-Kavaklıdere

6-Köyceğiz

7-Marmaris

8-Menteşe

9-Milas

10-Ortaca 11-Seydikemer 12-Ula 13-Yatağan

Muğla İlçeleri
Muğla İlçeleri

Muğla Şehir Rehberi – Coğrafi Özellikler(İklim,Bitki Örtüsü,Dağları,Ulaşım,Akarsu,Geçim Kaynağı)

Muğla ilinin topraklarının büyük kısmı Ege bölgesinde bulunan Muğla ilinin güneydoğu kesimi (Köyceğiz ve Fethiye ilçeleri) Akdeniz bölgesinin batı bölümünde taşar. İl güneyde Akdeniz, batıda Ege denizi, kuzeyde Aydın, Kuzeydoğuda Denizli, doğuda Burdur ve Antalya illeriyle çevrilidir. 

Muğla Fiziki Coğrafya, Dağları

Muğla ili toprakları, yer yapısı bakımından eski Saruhan – Menteşe kitlesinin metomorfik ve billursal kayalarıyla (gyans, mikaşist, granit) bunları doğudan ve güneyden çevreleyen kıvrımlı yereyden kısmen billurlaşmış kireç taşı,şist v.b.’den oluşmuştur. İl toprakları bazı yüksek doruklar (güneyde Sandıras dağı 2.294 m., Fethiye kuzeyidneki Göktepe 1.892 m) dışında fazla yüksek olmamakla birlikte, genellikle engebelidir. Kuzeye doğru Büyük Menderes’in kolları olan Akçay ( Denizli ili sınırında) ve Çine suyunun yer yer tabanı genişleyen vadileriyle güneydoğu – kuzeybatı doğrultusunda yaratılmıştı. Güney kesiminde ise suyu geçiren kireçtaşlarının çok yer tutması yüzünden, akarsu ağından yoksun olan dağlar arasında kapalı havza durumunda olan türlü büyüklükyte ovalara rastlanır; bunlardan en önemlisi Muğla ovasıdır. Menteşe kıyıları (840 km) çok girintili çıkıntılıdır, kıyı yakınında adalar bulunur. Kıyının başlıca körfezleri Mandalya, Kerme(İstanköy), Marmaris ve Fethiye, başlıca yarımadaları ise Bodrum, Datça – Daraç’yadır. 

Muğla İklim,Bitki Örtüsü,Akarsuları

Muğla ilinin iklimi Akdeniz iklim karakterindedir, yalnız iç kısımlarda denize uzaklık ve özellikle yükseltinin etkisinde kalır. İl sınırları içinde gözlem yapan Bodrum, Fethiye ve Muğla meteoroloji istasyonlarından alınan sonuçlara göre batı kıyısındaki Bodrum ve güney kıyısındaki Fethiye ile iç kesimdeki Muğla arasında iklim bakımından farklar vardır: kışlar kıyı kesiminde ılık geçer, soğuk bakınları hemen hemen görülmez: en soğuk ayın(ocak) o alama sıcaklığı Bodrum’da 11°3C, Fethiye’de 10°8C dir.

Muğla ilinin bitki örtüsü ormanlar yüzyıllardan beri yapılan baltalamalara ve yangınlara rağmen yine de önemli bir yer tutar. Alçak kesimlerde Akdeniz makisi(her zaman yeşil kalan ağaçsı bitkiler), kızılçamlar, daha yükseklerde ise karaçam, delice,zeytin, palamut meşesi vb. yaygındır. Köyceğiz gölü çevresinde ise ünlü günlük ağaçları bulunur. Bu ormanlarda yaban keçisi, domuz, tilki, kurt ve sansar ile pek seyrek halkın kaplan dediği”leoparlar” yaşar. Akarsuların önemli bir kısmı (Akçay,Çine suyu ve kolları) Büyük Menderes’e, Milas suyu Ege denizine, Dalaman suyu ve Kocaçay Akdeniz’e dökülür. Bu akarsuların kabarma mevsimi kış ve ilkbahar, fakirleştiği mevsim ise yaz sonudur. 

 

Marmaris Marina
Marmaris Marina

Muğla Şehir Tarihi

Muğla Adı Nereden Gelmektedir?

Muğla, Karia bölgesinin en eski şehirlerinden biridir. 1889 Yılı Salnamesinde ilin eski adı Mobella olarak geçer. Real Encyclopedia’da aynı ad “Mobolia” olarak kayıtlıdır. Ayrıca Muğla bölgesindeki belenistik bir tahkimatın kitabesinde de şehrin adı Moğola şeklindedir.

Muğla ve bölgesi önceleri Leleglerle birlikte Sesif’in torunu Karisa Avr başkanlığında bir kavim geldi;bunlara, Karisa denildi. Daha sonra bölgeye gelen (M.ö. 3400) kavmin başında, Argos’ta hüküm süren Foroneus’un yerine geçen oğlu Kar vardı. Böylece Kar’ın adından dolayı Muğla bölgesine Karia denildi. Anadolu kavimlerinin Truva savaşında yenilmeleri, Ege adalarında ve kıyılarında yeni koloniler kurulmasına yol açtı. Yeni gelenler üç koldan Muğla topraklarına girdiler. Bunlardan Dorlar,M.ö. 1000’de Muğla’nın güney kıyılarını hakimiyetleri altına aldılar. Daha sonra Persler, Lydia devletini yıkarak Miletos şehrine doğru harekete geçtiler ve bu arada Muğla ve çevresindeki şehirleri aldılar, Muğla’da bir satraplık yönetimi kurdular. Satraplığa da Karia soyundan gelen krallar tayin ettiler. Böylece Muğla ve yöresine Karia soyuna bağlı krallar hakim oldu. M. ö. 500’den, 320’ye kadar I.Mausolos,I. Arternisia ,I.Pisinde , II.Likdem , Hekatomnos, II.Mausolos ,II.Artemisia, Hidpieus, Ada, Piksodaros adlı hükümdarlar burayı yönettiler.

Muğla’da İskender Dönemi ve İskender’in ölümü

M. ö. 334’te Anadolu’ya geçen Büyük İskender kıyıyı izleyerek önce Bodrum’u, daha sonra da Muğla’yı aldı; kumandanlarından Ptolemaios’u burada bırakarak Lydia’ya gitti. Karia’nın satraplığını da Hekatomnos’un kızı ve Hidrieus’un karısı Ada’ya verdi. Ancak İskender Lydia’dan çekilince aynı soydan gelen Piksodaros, Muğla’ya saldırarak Ada’yı öldürdü ve Muğla’ya hakim oldu (M. ö. 333). Piksodaros’un ölümünden sonra İskender, satrap olarak Muğla’ya ordu haznedarı Philotas’ı tayin ettiyse de Büyük İskender‘in ölümünden sonra Muğla’da karanlı devir başladı.Kasandros, Lysimakhos, Muğla’yı ele geçirdi.

Lysimakhos’un ölümünden sonra (M.ö. 281) Küçük Asya ve Muğla, Seleukos’un eline geçti.Seleukos da bir yıl sonra ölünce yerine geçen oğlu II. Antiokhos, şehir ve çevresini generallerinin yardımıyla elinde tutabildi. M.ö. 275’de Antgonos, kıyılara göz diken Ptolemaios’u yenince II.Antiokhos, Rodosluların yardımıyla Efes’i alarak tekrar Batı Anadolu’da ve Ege’de Seleokusların üstünlüğünü sağladı. II.Antiokhos ölünce yerine geçen oğlu II. Seleukos Muğla(Karia) satrapı bağlılığını bildirdi. Ancak daha sonra II.Antiokhos’un öteki oğlu Antiokhos Hieraks, Muğla ve kıyılarını ele geçirdi. M.Ö. 228’den sonra Muğla Bergama-Roma birliğine katıldı ve Hiyeraks’a karşı savaştı. M.Ö. 190’da Manisa‘da yapılan savaşta yenilen Antiokhos barış istedi. M.Ö.188’de Apameia’da yapılan barış şartlarına göre Antiokhos, elinde bulunan toprakların hepsini Bergama kralı Eumenes’e bıraktı. Böylece Roma’nın yarıdımıyla Bergama krallığı Muğla’ya kesin olarak hakim oldu.

Bergama kralı III.Attalos ölürken bütün Bergama topraklarını ve bu arada Muğla’yı da Roma’ya bıraktı(M.Ö.133). Muğla bu tarihten sonra Roma’nın bir eyleti duruma geldi. M.ö. 66’da Roma’ya isyan eden Pontos kralı III.Mithridates, öteki Anadolu kentleri gibi Muğla ve çevresini de ele geçirdi. Kral Roma üzerine ordular gönderdi. III.Mithridates roma ordularına yenilince öldürüldü. M.ö. 64’te Muğla ve çevresi tekrar Roma hakimiyetine girdi. Bu tarihten sonra Muğla bir çok Roma generali ve diktatörü arasında el değiştirdiği için devamlı bir yöneticiden uzak kaldı, birlik kurulamadı. Bu sebeple Muğla ve çevresi Roma ve Bizans çağında geriledi. 

Muğla’da Türk Devri

Malazgirt savaşından sonra Türkler Süleyman Şah’ın kumandasında Erciş dağı ön­lerinde Aleksi Komnenos’u yendiler (1073). Türk ordusu 1074 yılı yazında Likaonia’ya geçti. Burada 6 büyük kola ayrıldı. Bunlardan üçü Paflagonia, Frigya ve Mysia‘ya, üçü de Lydia ve Muğla‘ya doğru yola çıktı. Türk kuvvetleri Muğla kıyılarına indikleri sırada buradaki kasabalar boştu. Aydın‘ı Güzelhisar zaferiyle (Tralleis) alan Menteşe Bey, bu zaferden sonra Muğla’yı ele geçirdi (1284). Bu tarihten sonra Muğla ve yöresi bu beyin adıyla adlandırılarak Menteşe diye anılmaya başlandı.Kale kumandanı Mesud Beye şehri teslim etti. Ancak 1308’de toplanan haçlı orduları Rodos ile Menteşe arasındaki deniz yolunu kestiler.

Osmanlı Devleti zamanında II.Mehmed, Menteşeoğullarını ortadan kaldırdıktan (şubat 1451) sonra Muğla’ya eski kaptanıderyalardan Yusuf Beyi sancakbeyi olarak tayin etti.II.Bayezid zamanında Muğla’da şehzade Alemşah, sancakbeyliği yaptı. XVI. yy.da Rodos’a sefer yapan Kanuni, Muğla’dan geçti (1522), Rodos’u aldıktan sonra da gene Muğla üzerinden İs­tanbul’a döndü. 1523’ten XVII. yy. ortalarına kadar beyler tarafından yönetilen Muğla’da bu yüzyılda, muhassıl ve mütesellimler görev aldılar. Aydın‘da oturan muhassıl paşalar, Menteşe’deki toprak gelirlerini mutesellimler aracılığıyla toplattı. 1735-1817 Arasında Muğla’yı, yirmi üç muhassıl yönetti. 1836’da Anadolu dört kısma bölündü. Sancaklardan dört il meydana getirildi. Bu illerin merkezlerinden biri de Aydın oldu. Sığla, Saruhan ve Muğla (Menteşe) Anadolu eyaletinden alınarak Aydın’a bağlandı. Bu sancakların dördüne birden ilk vali olarak Karaosmanzade Yakub Paşa tayin edildi (17 aralık 1836). Yakub Paşa zamanında Muğla merkezi durumunu kaybederek yerini Sığla’ya bıraktı. 1867’de yönetimde yapılan değişiklikten sonra Muğla (Menteşe) sancağı tek başına mutasarrıflık merkezi oldu.

Birinci Dünya savaşından sonra imzalanan Sevr antlaşmasına dayanan İtalyanlar Muğla ve bölgesine girdiler. Muğla, bu asker çıkarmaya karşı koymadı. Fakat Ege’deki yunan işgaline karşı Tevfik Kuran adlı askeri bir memurun başkanlığında teşkilatlandı, toplanan kuvvetler Aydın’a yollandı. İtalyanlar, Muğla’dan Lozan antlaşmasından önce çekildiler. Cumhuriyetin ilanından sonra Muğla vilayet (il) oldu (1923).1927’de Muğla’nın 10.128 olan nüfusu 1940’ta 13.370’e çıktı. 1950’de 10.612’ye düştü, daha sonra yavaş bir artma ile 1960’ta 14.053, 1965’te 16.408 oldu.

Muğla Tarihi Eserler Tarihi Yerler

Muğla sanat eseleri yönünden fazla zengin sayılmaz. Eserlerin çoğunluğunu camiler meydana getirir:

Şahidi camii, Şahidi mahallesinde, Şahididede türbesinin doğusunda yer alır. Basit bir planı vardır. İki kere onarıldı (1849,1869). Cami girişinde bu onarımlarla ilgili bir kitabe vardır. Sekibaşı camii, Sekibaşı mahallesindedir. Yapıldığı tarih kesin olarak bilinmiyor. Onarım sırasında camiye bir minare eklendi ve toprak damı kiremitli çatıyla kapatıldı. Şeyh Camii, 1565’te yapıldı.

Muğla Gezilecek Yerler

1-Saklıkent Milli Parkı 

2-Marmaris Marina

3-Ölüdeniz Plajı

4-Babadağ

5-Bitez Plajı

6-İztuzu Plajı

Ayrıca şehir ile ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız  Muğla Belediyesi sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Saklıkent Milli Parkı - Kanyonu
Saklıkent Milli Parkı – Kanyonu

Son güncelleme :

    Yorum Yap