1. Ana Sayfa
  2. Şehir Rehberi
  3. Kocaeli | 41 | Şehir Rehberi

Kocaeli | 41 | Şehir Rehberi


Kocaeli şehir rehberi, Türkiye’nin nüfusa göre 10. şehri,Marmara bölgesinin Çatalca-Kocaeli bölümünde il merkezli şehir ; Şehrin toplam nüfusu 2019 yılı tüik verilerine göre 1.906.391‘dir. Kocaeli ilinin Plaka kodu 41 şehirler arası telefon kodu 0262 dir. Kocaeli ilinin posta kodu 41000, rakımı 130 metredir.Kocaeli,kuzeyde Karadeniz, güneyde Bursa, batı ve kuzeybatıda İstanbul, doğuda Sakarya ile çevrilidir. Yazımızda Kocaeli şehir rehberini,ilçe ve mahallelerini, coğrafi özelliklerini, iklim özellikleri ve yeryüzü şekillerini, detaylı şehir tarihini, jeolojik yapısını, kısaca gezilecek yerlerini ve şehir ile ilgili resimleri, Kocaeli hakkında ki bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.

Kocaeli Şehri Hakkında Bilgi – Şehir Rehberi

Kocaeli Şehri İlçeleri ve Mahalleleri

Kocaeli ilinde toplam 12 ilçe ve 472 mahalle bulunmaktadır. İlçeleri : 

1-Başiskele

2-Çayırova

3-Darıca

4-Derince

5-Dilovası

6-Gebze

7-Gölcük

8-İzmit

9-Kandıra

10-Karamürsel 11-Kartepe 12-Körfez

Kocaeli İlçeleri
Kocaeli İlçeleri

Kocaeli Şehir Rehberi – Coğrafi Özellikler(İklim,Bitki Örtüsü,Dağları,Ulaşım,Akarsu,Geçim Kaynağı)

Kocaeli Fiziki Yapı

Kocaeli ili toprakları üç bölümdür:

1. Kuzeydeki Kocaeli platosu: Bu plato, daha çok Karadeniz’e yönelen küçük akarsularla yarılmıştır. üze rinde az sayıda yüksek tepe vardır. Bu tepeler arasında en yükseği İzmit’in kuzeybatısında bulunan Çene dağıdır (646 m);

2. Kocaeli platosunun güneyindeki çöküntü alanları (batıda İzmit körfezi, orta kesimde İzmit ovası,doğuda Sapanca gölü);

3. Bu çöküntü alanının güneyinde uzanan doğu-batı doğrultulu Samanlı dağları. Bu dağlar, Sapanca gölünün güneyinde dik yamaçlarla yükselir. Bu kesimde arazi, 1.4-00- 1.500 m yükseltilere ulaşan yüksek platolar ve dağlık kesimlerden meydana gelir. Samanlı dağları, daha batıda İzmit körfezinin güney kıyılarını takip eder. Çok yerde kıyıda dar bir kıyı şeridi bırakarak, körfez kıyısında birden yükselir. Bazı kesimlerde Samanlı dağlarından inen akarsuların oluşturduğu deltalar, kıyıda alüvyon düzlükler meydana getirir. Karamürsel’in batısındaki Yalakdere deltası bunlardan biridir.

Kocaeli İklim,Bitki Örtüsü, Akarsular

Kocaeli ilinde iklim yer yer değişiklikler gösterir. İlin dağlık kesimlerinde kışları daha sert bir iklim hüküm sürer, İzmit körfezi kıyılarında, Kocaeli yarımadasındaki engebeler, kuzeyden gelen soğuk rüzgarlara engel olduğu için iklim daha ılıktır. Bu kıyıda bulunan İzmit Meteoroloji istasyonunun kayıtlarına göre : Kocaeli’de ortalama sıcaklık ağustosta 23°4 C, şubaıta 5°8 c, yıl ortalaması 14°4 C’tır. Yıllık yağış tutarı ortalaması 165 mm’dir. Bu yağışın mevsimlere dağılışı şöyledir (yüzde olarak) : kış 36, ilkbahar 21, yaz 16, sonbahar 27. İlin Karadeniz kıyılarına yakın olan kesiminde yağışlar daha fazladır (Kandıra’da 1.394 mm).

Kocaeli ili, tabii bitki örtüsü bakımından Akdeniz ve Karadeniz karakterlerinin bir arada görüldüğü bir alandır. İzmit körfezi kıyılarında belli bir yüksekliğe kadar Akdeniz’in tanıtıcı özelliği olan makiler vardır. İlin orman örtüsü bakımından en zengin köşesi olan Samanlı dağlarının kuzeye bakan yamaçlarında, Karadeniz bölgesinde fazla rastlanan kayın ağaçları görülür. Bu dağlarda yer yer Uludağ köknarı’na da rastlanır.

Karadeniz’e dökülen akarsuların en önemlisi Taşköprü deresi ile Kocadere’dir. İzmit körfezine dökülen akarsular daha kısadır. Bu körfeze kuzeyden dökülen dereler arasında en önemlileri, Çayırova deresi ile Dilova deresidir. Samanlı dağlarından inerek İzmit körfezine dökülenler daha kısa akarsulardır. Bunların başlıcaları Asardere Kavaklı deresi, Karıncadere, Değirmendere ve Halidere’djr. Sapanca gölünün batı kısmı Kocaeli sınırları içinde kalır. Bundan başka ilde Hersek gölü adı verilen bir göl daha vardır. Bu göl, Karamürsel’in batısında ve deniz kıyısındadır.

Osman Hamdi Bey Müzesi
Osman Hamdi Bey Müzesi

Kocaeli Şehir Tarihi 

Kocaeli adı, XlV. yy. başlarında, bu bölgeyi Konur Alp ve Kara Mürsel ile beraber fethe çalışan Akça Koca’ya bağlanır. Daha önce Selçukluların hakimiyetine giren bölge haçlı seferi sırasında (1079) imparator Aleksios Komneno’un eline geçti. Ancak Orhan Gazi’nin ilk hükümdarlık yılında (1326) yeniden bölgenin fethine başlandı. Kartal’a yakın Samandıra ve Aydos kaleleri Rumlardan alındı. Nikomedia (lzmit) ise, kuşatma sonucunda ele geçirildi. Fakat şehrin fethinden önce Akça Koca öldü. Bu bölge, Akça Koca’nın Rumlara karşı savaşacak arkadaşlarına zeamet olarak verildi. Bir aralık Osman Gazi’nin büyük oğlu Süleyman Paşa Kocaeli’de yeni fethedilen arazinin basına geçirildi. Timur istilası sırasında, onun akıacıları tarafından yağmalandı. Osmanlı fetret devrinde, kısa bir süre için Bizanslıların eline geçti. Fakat 1419’da Hereke, Gebze, Pendik ve Kartal, Gazi Timurtaşoğlu Umur Bey tarafından yeniden fethedildi.

Osmanlı hakimiyeti altında, Kocaeli, önceleri Anadolu eyaletine bir sancak olarak bağlandı. XVII. yy.a doğru Kapudanpaşa eyaleti içinde yer aldı. Kocaeli sancağı İstanbul boğazı kıyılarına kadar uzanıyordu.Fakat Üsküdar ve bölgesi ayrı tutularak padşah hasları arasında sayıldı. XIX. yy. başında Kocaeli sancağı Hüdavendigir (Bursa) eyaletine verildi. Vilayet taksimatına geçildikten sonra (1867) Kocaeli sancak, merkezi olan İzmit’in adı ile anılmaya başlandı. Bu arada bir süre İs­tanbul vilayetine bağlandı. 1888’de ise, doğrudan doğruya Dahiliye nezaretine bağlı müstakil bir mutasarrıflık (müstakil sancak) oldu. O sıralarda sancağın nüfusu 223.000 idi. Adapazarı, Kandıra, Geyve, İzmit ve Karamürsel adlı 5 kazası vardı.

Daha sonraları Yalova kazası kurulunca İs­tanbul vilayetinden alınan Gebze kazası İzmit’e bağlandı. Yakın yıllarda ise, Hendek,Akyazı, Karasu ve Değirmendere kazaları kuruldu; Yalova kazası İstanbul iline bağlandı(Şu anda Yalova ili). Cumhuriyet devrinde Kocaeli adı idari bölgeye, İzmit adı merkeze verildi; sancak da vilayet oldu. 1954’te vilayetin dolu kısmı (Adapazarı, Sapanca, Geyve, Akyazı, Karasu, Hendek ilçeleri) ayrılarak merkezi Adapazarı olmak üzere Sakarya ilini meydana getirdi; yeni bir ilçe olarak Kocaeli sınırları içinde kurulan Kaynarca, Sakarya iline geçti.

Kocaeli Gezilecek Yerler

1-Seka Park

2-Osman Hamdi Bey Müzesi

3-Ormanya

4-Çoban Mustafa Paşa Camii

5-Sapanca Gölü

6-Gayret Gemi Müzesi

Ayrıca şehir ile ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız Kocaeli Belediyesi sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Seka Park - Kocaeli
Seka Park – Kocaeli

Son güncelleme :

    Yorum Yap