1. Ana Sayfa
  2. Şehir Rehberi
  3. Kırklareli | 39 | Şehir Rehberi

Kırklareli | 39 | Şehir Rehberi


Kırklareli şehir rehberi, Türkiye’nin nüfusa göre 54. şehri,Marmara bölgesinin Trakya bölümünde il merkezli şehir ; Şehrin toplam nüfusu 2019 yılı tüik verilerine göre 360.860‘dır. Kırklareli ilinin Plaka kodu 39 şehirler arası telefon kodu 0288 dir. Kırklareli ilinin posta kodu 39000, rakımı 203 metredir.Ayrıca Kırklareli ilinin kurtuluş günü yıl dönümü olan 10 Kasım da kutlanır(10 Kasım 1922).Eski adı olan Kırkkilise, 20 aralık 1924’te Kırklareli’ne çevrildi. İstranca (Yıldız) dağlarının iç kenarlarını boylayan yaylanın Ergene havzasında genişleyen ovaya geçiş yerinde kurulmuştur. Şehir, İstanbul‘u (198 km) Edirne‘ye (64 km) bağlayan eski yol üzerinde yer alır. Ayrıca İstanbulEdirne yoluna, Babaeski’de 34 km’lik bir yolla, demiryoluna da 45 km’lik bir şube hattıyla bağlanır. Şehrin merkezinde Cumhuriyet meydanı yer alır. Çarşı, bu meydandan ayrılan yolu üzerindedir. Yazımızda Kırklareli şehir rehberini,ilçe ve mahallelerini, coğrafi özelliklerini, iklim özellikleri ve yeryüzü şekillerini, detaylı şehir tarihini, jeolojik yapısını, kısaca gezilecek yerlerini ve şehir ile ilgili resimleri, Kırklareli hakkında ki bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.

Kırklareli Şehri Hakkında Bilgi – Şehir Rehberi

Kırklareli Şehri İlçeleri ve Mahalleleri

Kırklareli ilinde toplam 8 ilçe ve 108 mahalle bulunmaktadır. İlçeleri : 

1-Babaeski

2-Demirköy

3-Kofcaz

4-Lüleburgaz

5-Merkez

6-Pehlivanköy

7-Pınarhisar

8-Vize

 

kırklareli ilçeleri
kırklareli ilçeleri

Kırklareli Şehir Rehberi – Coğrafi Özellikler(İklim,Bitki Örtüsü,Dağları,Ulaşım,Akarsu,Geçim Kaynağı)

Kırklareli Fiziki Yapı

Kırklareli ili toprakları doğu ve kuzeyi İstranca (Yıldız) dağarıyla güney kesimleri ise Ergene vadisine doğru’inen az eğimli basık yayla ve ovalarla kaplıdır. İstranca dağları, güneydoğu da  Karadeniz kıyısına paralel, oldukça dar ve alçak bir sırı meydana getirirken kuzeybatıya doğru git gide genişleyerek, Bulgaristan sınırı üzerinde vadilerle iyice yarılmış geniş bir yayla halini alır. Karadeniz kıyısına oldukça dik bir şekilde inen İstranca, Ergene havzası yönünde alçak yaylalar görünüşündedir. Karadeniz kıyısı düz ve açık deniz rüzgarlarına karşı korunmasızdır; yalnız İğneada burnunun meydana getirdiği bir çıkıntı göze çarpar.Dağlar genellikle az yüksek ise de Kırklareli Denizköy arasında bir yerde 1.000 m’yi geçer: Mahya (Maya) dağı (1.031 m). Bu dağların yapısı Birinci zamanın kısmen billurlu şistleri, granit gibi billurlu kayaçlardan meydana gelmekte, Karadeniz kıyısında ikinci zaman killi-kireçli katmanlarıyla yer yer volkanik kayaçlar görülmekte, Ergene havzası kenarında ise üçüncü zamanın ilk yarısına (Eyosen) aii kireçtaşları, dik bir yamaç meydana getirmektedir. Bu yamacın eteğinde yer yer suyu bol kaynaklar vardır; Kırklareli, Pınarhisar, Vize gibi şehir ve kasabalar bu dik kenar boyunda sıralanmaktadır.

Yamacın önünde ise üçüncü zamanın ikinci yarısına (Miyosen-Pliyosen) ait killi kumlu kireçli dolgu katmanlarıyla Ergene havzası yer alır.

Kırklareli İklim,Bitki Örtüsü

Kırklareli ili iklimi yazları serin, kışları oldukça sert, yağışları bol olan Karadeniz kıyılarıyla yazları sıcak, kışları sert, yağışları daha kıt olan iç kısımları ayırmak gerekir. Kırklareli ilinin bitki örtüsü ise Ergene havzasında strep , Yıldız dağları kesiminde orman görünüşünde olmakla beraber,ormanlar yer yer azalmıştır. 

Kırklareli Şehir Tarihi 

Kırklareli Adı Nereden Gelir? 

Şehrin ne zaman kurulduğu ve adının nereden geldiği bilinmemektedir. Çevrede mezar anılı olduğu anlaşılan höyüklerin varlığı, burada yerleşmenin eskiliğini ortaya koyar. Fakat şehrin doğuş zamanı ve kurucusu üzerinde bilgi yoktur. Şehrin adı, fetihten önce Rumların verdiği Saranta Ekklesies idi. Fakat sonra Türkler tarafından Kırkkilise olarak çevrildi.

Kırklareli çevresi, İran hükümdarı I.Dara tarafından, iskit seferinden sonra ele geçirildi (M.ö. 513). Daha sonra Odrys’ler (trakyalı halk) tarafından zaptedildi (V. yy. ortaları). Makedonya kralı Philippos’un hakimiyetinden sonra Galatlar tarafından bir süre istila edildi. M.ö. 168’de Roma İmparatorluğunun hakimiyetine geçti, zaman zaman bulgar akınlarına uğradı. (Bulgarlar buraya Lozengrad derlerdi). Kırkkilise’nin Osmanlı Devleti tarafından ele geçiş tarihi kesin olmamakla beraber, 1365-1371 yılları arasında, Timurtaş Paşa tarafından alındığı söylenir. Osmanlı hakimiyeti altında Rumeli eyaletinde bir sancak merkezi olan Kırkkilise, İstanbul‘u Aşağı Tuna boylarına bağlayan “sağ kolyolu üzerinde bir konak yeri haline geldi. Osmanlı devletinde vilayetler kurulunca, Kırkkilise, Edirne vilayetinde bir sancak merkezi oldu. 1877 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Ruslar tarafından ele geçirildi. Ayastafanos antlaşmasına göre yeni kurulan Bulgaristan prensliğine bırakıldıysa da, Berlin antlaşması (1878) ile Türklere geri verildi. Balkan savaşının başlarında (24 ekim 1912) Bulgar kuvvetleri şehre girdi. Fakat 21 temmuz 1913’te Türk kuvvetleri tarafından geri alındı. Milli Mücadele sırasında 26 temmuz 1920’de yunan işgaline uğrayan şehir, zaferden sonra 10 kasım 1922’de geri alındı. 1924’te Kırklareli bir vilayet (il) merkezi oldu.

Kırklareli Tarihi Eserler Tarihi Yerler

Tarihi eserler bakımından zengin bir şehir olan Kırklareli’ndeki en eski kalıntılar, Traklar devrinden kalma höyükler ve tümülüslerdir

Dupnisa Mağarası - Edirne
Dupnisa Mağarası – Edirne

Türk Devri Eserleri

Hızırbey camii ve külliyesi; Külliye, cami, hamam ve arasta’dan (çarşı) meydana gelir. Cami, Trakya’nın en eski camiidir; Kösemihalzade Hızır Bey tarafından oğlu Abdullah Beyin hayrına yaptırıldı (1383). Muntazam kesme taştan yapılan cami, bir avlu içinde yer alır; avluda mihrap tarafında Hızır Beyin türbesi ve ön tarafta da üzeri ahşap çatıyla örtülü bir şadırvan bulunmaktadır. Kare planlı ve tek kubbeli olan cami, bu tip plan gösteren yapıların Trakya’daki ilk ve en basit örneğidir. Önünde sonradan eklenmiş bir son cemaat yeri vardır. İç kısımda kareden kubbe yuvarlağına geçiş, Türk üçgenleriyle sağlanır. Kubbe çok köşeli penceresiz bir kasnağa oturur. İç kısımda, duvarlarda geç devirlere ait kalem işi süsler görülür.

Mihrap ve mimberin sanat tarihi bakımından önemi yoktur. Kare bir gövde üzerinde yükselen minaresi kesme taştan ve tek şerefelidir. Cami 1824 ve 1959 yılında onarım gördü. Hamam (Çiftehamam, Hızırbey hamamı da denir), çarşı içindedir. Kösemihalzade Hızır Bey tarafından camiye vakıf olarak yaptırıldı (1383). Halen kullanılmakla olan hamam kadınlar ve erkekler kısımlarından meydana gelir. Kapıları ayrı yönde bulunan iki kısım da aynı planı gösterir. önce üzeri geniş bir kubbeyle örtülü soyunmalık kısmına girilir.

Arasta (bedesten); Çarşı içinde; Kösemihalzede Hızır Bey tarafından yaptırıldı (1383). T şeklinde bir plan gösterir. fakat sonradan cadde yapımı sırasında kanadının yıktırılmasıyla L planlı bir yapı görünüşü aldı. Duvarlar bir sıra tuğla bir sıra taş olarak örülmüştür.Kadı camii (Eminaliçelebi camii de denir), Emin Ali Çelebi tarafından yaptırıldı (1569). Kare planlı, üzeri kiremit kaplı, ahşap çatıyla örtülü bir yapıdır.Beyazıt camii (Paşa camii de denir) Haticejatun mahallesinde; yapımına XVI. yy.da II.Bayezid devrinde başlandı; 1594 yılında Güllabi Ahmed Paşa tarafından bitirildi. Kare planlı ve ahşap çatılıdır. 1958’de  narıldı.Karakaşlıhacımehmet camii, Yeni hükumet semtinde Karakaş Hacı Mehmed Bey tarafından yaptırıldı.Lüleburgaz da, Mimar Sinan‘ın eseri olan 1569-1570 tarihli Sokullu külliyesi (cami, medrese, çarşı, kervansaray, han, kütüphane [sıbyan mektebi], köprü, Zindanbaba türbesi), IV.Mehmed devrine ait Ortaçeşme.

Kırklareli Gezilecek Yerler

1-İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı

2-Dupnisa Mağarası

3-Sokullu Mehmet Paşa Camii

4-Mert Gölü

5-Atatürk Evi

Ayrıca şehir ile ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız Kırklareli Belediyesi sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı
İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı

Son güncelleme :

    Yorum Yap