1. Ana Sayfa
  2. Şehir Rehberi
  3. Kahramanmaraş | 46 | Şehir Rehberi

Kahramanmaraş | 46 | Şehir Rehberi


Kahramanmaraş şehir rehberi, Türkiye’nin nüfusa göre 18. şehri,Akdeniz bölgesinde il merkezli şehir ; Şehrin toplam nüfusu 2019 yılı tüik verilerine göre 1.144.851‘dir. Kahramanmaraş ilinin Plaka kodu 46 şehirler arası telefon kodu 0344 dür. Kahramanmaraş ilinin posta kodu 46000, rakımı 67 metredir. Ayrıca Kahramanmaraş ilinin kurtuluş günü yıl dönümü olan 12 Eylül de kutlanır(12 Eylül 1920). Şehir, Maraş dağının güney eteğinde ve Maraş ovası kenarında, ovaya doğru düzleşen eğimli bir zemin üzerinde kurulmuştur; yükseltisi, istasyon dolaylarından Maraş dağı yamaçlarına doğru artar (620-760 m). Şehir, Fevzipaşa-Malatya demiryolunun Körüağzı istasyonunda ayrılan 28’kmlik kolun ucunda yer alır; düzgün işlek yollar ile , güneydoğuda Gaziantep‘e 81 km, güneyde Antakya’ya 181 km ve İskenderun limanına, kuzeydoğuda Malatya‘ya 224 km bağlanır. Dağ yamaçlarından inen dereler, Maraş’tan geçerek ova içinde Erkenez suyu aracılığıyla Ceyhan ırmağının önemli kolu olan Aksu’ya ulaşır. Maraş, eskiden beri işlek yıllar üzerinde düğüm noktası meydana getiren canlı bir ticaret merkezidir. 

Yazımızda Kahramanmaraş şehir rehberini,ilçe ve mahallelerini, coğrafi özelliklerini, iklim özellikleri ve yeryüzü şekillerini, detaylı şehir tarihini, jeolojik yapısını, kısaca gezilecek yerlerini ve şehir ile ilgili resimleri, Kahramanmaraş hakkında ki bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.

Kahramanmaraş Şehri Hakkında Bilgi – Şehir Rehberi

Kahramanmaraş Şehri İlçeleri ve Mahalleleri

Kahramanmaraş ilinde toplam 11 ilçe ve 707 mahalle bulunmaktadır. İlçeleri : 

1-Afşin

2-Andırın

3-Çağlayancerit

4-Dulkadiroğlu

5-Ekinözü

6-Elbistan

7-Göksun

8-Nurhak

9-Onikişubat

10-Pazarcık 11-Türkoğlu

Kahramanmaraş İlçeleri
Kahramanmaraş İlçeleri

Kahramanmaraş Şehir Rehberi – Coğrafi Özellikler(İklim,Bitki Örtüsü,Dağları,Ulaşım,Akarsu,Geçim Kaynağı)

Kahramanmaraş ili diğer ismiyle Maraş,Akdeniz bölgesinde yer almakla birlikte, kuzey kesimi (Elbistan ve Afşin ilçeleri) Doğu Anadolu’ya, doğuda küçük bir kesimi de Güneydoğu Anadolu’ya taşar. Kuzeybatıda Kayseri, kuzeyde Sivas kuzeydoğuda Malatya, doğuda Adıyaman, güneydoğuda Gaziantep, güneybatıda Adana illeriyle çevrilidir.

Kahramanmaraş Fiziki Coğrafya, Dağları

Maraş ili toprakları Elbistan ve Maraş ovaları gibi oldukça geniş düzlükleri kapsamakla birlikte, genellikle engebeli bir yüzey şekline sahiptir. İl topraklarının batı kesimi , Orta Toroslar’ın Binboğa dağlarıyla engebelenmiştir. Ceyhan ırmağının kollanyla yarılmış olan bu dağlar, Demirkapı tepesinde 2.935 m’ye, Hazarlı dağında 2 266 m’ye yükselir. Maraş milinin doğu yarısı, güneyden kuzeye Amanus dağlarının kuzey kesimi, Uluziyaret dağı (2.259 m), Maraş dağı (2.325 m), Engizek dağı (2.815 m) ve Nurhak dağı (3.031 m) ile engebelenmistir. İlin en geniş düzlüğü, kuzeyde Nurhak, Hazanlı ve Binboğa dağları arasında yer alan Elbistan-Afşin ovası ve Maraş dağının güney eteklerinde başlayan Maraş ovasıdır. Maraş ovası, gerçekte güneye doğru, Amanus dağlarının doğu kenarında bir oluk gibi uzanan büyük çukurlar dizisinin kuzeyindekl son parçasıdır. Bu oluğa, kuzeydoğu doğrultusunda uzanan ve Malatya yoluyla boylanan daha dar bir tektonik oluk eklenir.

Kahramanmaraş İklim,Bitki Örtüsü,Akarsuları

Maraş ili toprakları üstünde, Akdeniz ikliminin denize yakınlık- uzaklık ve yükselti etkisiyle değişikliğe uğramış, karasallaşmış bir tür hüküm sürer. Yazlar sıcak, kışlar orta derecede soğuktur. Yağışlar genellikle soğuk mevsim çevresinde toplanır ve yazlar kurak geçer. Yağış tutarı da yağmur getiren rüzgarlara açık ve kapalı olma durumuna göre değişiklik gösterir. Maraş Meteoroloji istasyonu gözlem ortalamasına göre, en soğuk ayın (ocak) ‘Ortalama ve ekstren sıcaklıkları 4°6 C ve 13°9 C, en sıcak ayınkiler (ağustos) 28°1 C ve 43°4 C, sıcaklığın 30° C’ın üstüne çıkabildiği günlerin ortalama sayısı 118, 0°C’ın altına düşebildiği günlerinki ise 28’dir. Yıllık ortalama yağış 694 mm, yağışlı günler sayısı 71, karlı günler sayısı 2,3’tür. Maraş ilinin bitki örtüsü, kurakçıl orman alanında yer alır. Ovaların bir kısmıyla 400-500 m’ye kadar olan yamaçlarda, kışın yaprak dökmeyen çalılar (maki);daha yüksek yerlerde, 2.100-2.300 m’ye kadar çam,meşe v.b. ormanları vardır. Ancak yüzyıllar boyunca devam eden baltalama ve yangınlardan mevcudu azalmıştır.

Maraş ili akarsularının büyük kısmı, Ceyban ırmağıı aracılığıyla Akdeniz’e dökülür. Bu ırmak Elbistan ovasını çevreleyen deltalardan doğan üç kolun (Söğütlü, Hurma ve Göksu çayları) birleşmesiyle meydana gelir; dar boğazlardan geçerek Maraş ovasından gelen Aksu’yu alır. İl topraklarının doğu kesiminden, Fırat’a karışan Göksu ve Karasu {Araban suyu) geçer. Maraş ilinde Nehli, Azap, Gavur ve Mizmili gibi bazı küçük göller vardır.

Kahramanmaraş Şehir Tarihi

Kahramanmaraş Adı Nereden Gelmektedir?

Maraş’ın tarihi çok eski devirlere uzanır. Adı, Asurlu yazıtlarında Markasi olarak geçer ve Hitit imparatorluğunun parçalanması sonucu kurulan Gurgun devletinin merkezi olarak gösterilir. Yüzeyde birçok hitit kalıntısına rastlanır. Şehrin adı, pek az bir değişiklikle bugüne kadar geldi; fakat yeri birkaç defa değişti. Antik şehrin yeri, büyük bir ihtimalle bugünkü Maraş’ın güneydoğusunda, Erkenez suyu kenarında görüler. höyüklere rastlıyordu. Roma hakimiyeti sırasında şehre, imparator Caligula’ya atfen Germanicia (Caesarea Germanicia) denildi. Roma çağındaki şehrin şimdiki Maraş’ın yerinde değil, Fırat’a dökülen Karasu (esk. Araba) kıyısında, Ortaçağ‘da Reban, daha sonralan Altuntaş kalesi denilen yerde olduğu ileri sürülür. Burası deprem yüzünden yıkılınca Germanicia bugünkü Maraşın doğusunda bugün Kara Maraş denilen yere taşındı; bu yere Bizans devrinde Marasion denildi. Maraş’ın bugünkü yeri Dulkadirliler devrinde belirlendi.

Maraş’ta Müslümanlar ve Bizanslıların Mücadelesi

VII. yy.da Maraş, arap kumandanı Halid bin Velid tarafından ele geçirilerek kalesi yıktırıldı (M. S. 637). Muaviye, şehri o­narttı ve burayı Bizanslılara karşı bir üs olarak kullandı. Uzun yıllar boyunca Maraş, iki büyük devlet arasında el değiştirdi; sık sık yıkıldı ve yeniden onarıldı. Halife Yezid‘in ölümünden sonra Bizans saldırılan karşısında şehir halkı, Maraş’ı bırakarak başka yerlere göç etmeye başladı. 694’te Muhammed bin Mervan, halife Abdülmelik’in Bizanslılarla yapmış olduğu anlaşmayı bozdu. Bunun üzerine Bizanslılar, Maraş’tan Antakya’ya doğru harekete geçtiler; fakat Araplar tarafından Maraş ovasına doğru püskürtüldüler. I. Halife Velid’in oğlu Abbas, Maraş’ı tekrar onarttı ve büyük bir cami yaptırdı.

Ayrıca Kinnesrin halkının, her yıl Maraş’a kuvvet göndermesi de karar altına alındı. II.Halife Mervan, Humus’a (Himş) karşı harekete geçince, Bizans imparatoru Konstantinos, Maraşı kuşattı; şehir alınınca yeniden yıkıldı.Maraş halkı Elcezire ve Kinnesrin’e çekilmek zorunda kaldı. II.Mervan , Humus’u alınca Maraş’ı tekrar ele geçirdi ve onarttı. Bu yüzden şehrin ortasında bulunan hisar, onun adıyla anılmaya başlandı. Bir süre sonra Bizanslılar şehri tekrar tahrip ettiler. Bunun üzerine Maraş, Halife Mansur tarafından Salih bin Ali’ye tekrartamir ettirildi (767). Mehdi zamanında Maraş’ın önemi arttı.

777’de Maraş ovası halkı, yağma amacıyla Anadolu’ya bir akın yaptı. Buna karşı büyük bir Bizans ordusu Maraş’ı kuşattı (779). Halife Mehdi’nin amcası İsa bin Ali’nin savunduğu şehri alamayan Bizanslılar, Suriye sınırına kadar uzanan bölgeyi tahrip ettiler. Harun-ür-Reşid zamanında Maraş yakınlarında El-Haruniye kuruldu. 842’de emir Ebu Said bin Muhammed, Anadolu’yu istila etti; fakat Bizanslılar tarafından püskürtüldü. Maraş ve Malatya çevresi Bizanslıların eline geçti. İmparator I.Basileios ,Toros boğazlarından geçerek Maraş üstüne yürüdü (877). Fakat şehri alamadı: sur dışındaki kısmı yıktı. Bizanslı Andronikos, 905’te Maraş bölgesini istila etti. 916’da Ermeniler Maraş’ı yağmalayarak çok sayıda esir aldılar.

Maraş’ta Selçuklu ve Osmanlı Egemenliği

949’da Bizanslılar, Seyfüddevle’den Maraş’ı aldılar; ama şehir, Hamdani tarafından tekrar alındı (952). Hamdani, Bizanslılara esir düşünce (956), kayınpederi Ebu Firas, Maraş’a kadar geldi; fakat bir sonuç alamadı. Nikepboros Phokas, 962’de Maraş’ı ele geçirdi. 992’de Bengli Tigin, Maraş’a bir sefer düzenledi, birçok esir ve ganimet aldı.Bir süre sonra Gaudefroy de Bouillon kumandasındaki Franklar Maraş’ı aldılar (1097); şehre bir piskopos yerleştirdiler. İmparator Aleksios, Maraş; üstüne Butumites kumandasında kuvvet göndererek şehri ele geçirdi. Şehir, Behemond’un saldırısı sırasında Tatul adlı bir ermeninin yönetimine bırakıldı. 1105’te Tancredi şehre hakim oldu. 27 Kasım 1114’te şehir büyük bir deprem sonunda yıkıldı. 1124’te danişmentli Muhammed bin Emir Gazi, Maraş yakınlarına kadar geldi. Bunu Malatya emiri Melik Muhammed’in (1141) ve II.Kılıç Arslan’nın (1147) seferleri izledi. II.Kılıç Arslan, 1149’da şehri aldı. 1156’da Maraş, Halep hükümdarı Nureddin’in eline geçti ve onun tarafından, müttefiki ermeni Mleh’e bırakıldı.

1208’de Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin Keyhüsrev şehri geri aldı. XIll. yy.ıo ikinci yarısında şehir Anadolu’ya yerleşen İlhanlılarla Mısır Memlüklü sultanları arasında çekişme konusu oldu. 1297’de Memlükluların hakimiyetine girdi. XIV. yy.ın ilk yarısında Maraş yöresi, Memlüklerin hakimiyetini kabul eden Dulkadırlıların elinde bulunuyordu. Bunlar bir dereceye kadar bağımsız hareket ediyorlardı. Yıldırım Bayezid devrinde (1400), bir kısım toprağı Osmanlı devletine geçen Dulkadır beyliği önce Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı devletine bağlı yarı bağımsız bir beylik durumuna getirildi (1515); sonra bu beylik Ferhad Paşa tarafından bütünüyle ortadan kaldırıldı.

Maraş Birinci Dünya Savaşı ve Cumhuriyet Dönemi

XVIII. ve XIX. yy.lardaki iç karışıklıklar sebebiyle Maraş önemini kaybetti. Nizip bozgunu üzerine Mısırlı İbrahim Paşanın eline geçen Maraş, 19 ay Mısırlılarda kaldıktan sonra, tekrar Osmanlı devleti sınırlarıı içine gi rdi (1840). XIX. yy. başlarında Maraş yöresi, Zeytun ermenilerinin saldırılarından zarar gördü . Birinci Dünya savaşından sonra Maraş İngilizler(23 Şubat 1919) ve onların yerini alan Fransızlar (30 ekim 1919) tarafından işgal edildi. Buna karşı önce Sütçü İmam direnişe geçti. Bundan sonra Maraş halkının katıldığı direnme sonucu 11 şubat 1922’de Fransızlar şehri terk ettiler. İdare bakımından 1522-1866 arasında Dulkadriye eyaletine merkez olan Maraş, 1866’da Halep vilayetine bağlı bir sancak oldu. Bu sırada birçok yörük aşireti kasaba ve köylere yerleştirildi. Çerkezlere de Göksun do­laylarında yer verildi. Meşrutiyet devrinde bağımsız sancak olan Maraş, Cumhurıyet devrinde vilaiyet (il) oldu.

Birinci Dünya savaşı sıralarında yaklaşık 33.000 olan Maraş’ıo nüfusu, 1927’de 25.982’ye düştü; sonraki yıllarda yavaş bir artışla 1950’de 34.641’e, 1960’ta 54.447’ye, 1965’te 63.294’e vardı ve 1990’da 200.000’in üstüne çıktı.

Kahramanmaraş Tarihi Eserler Tarihi Yerler

Maraş, tarihi anıtlar bakımından bugünkü durumuyla çok zengin değildir. Son derece hareketli ve çeşitli istilalar ile geçen tarihi yüzünden anıtların önemli bir kısmı yok olmuştur.XVII. yy. ortalarında Maraş’ta 49 cami vardı, bu sayı XIX. yy. sonlarına doğru 46, 1917’de küçük mescitlerle birlikte 92 idi. Bugün çoğu ortadan kalkmış olan eserlerin başlıcaları : Ulucami, Dulkadiroğulları zamanından kalmadır. Yanında bir de aşevi vardır. Ahşap kısımları ve süslemeleri değerlidir; Hatuniye camii, Yavuz Sultan Selim’in büyük annesi tarafından yaptırıldı (XVI.yy.); Bayezid camii, Bayezid ailesinden Hacı Kocabey tarafından yaptırıldı; Taşmedrese ve türbesi, Dulkadiroğulları devrine (XV. yy.) aittir. Bugün Müftülük binası olarak kullanılır. 

Ashab-ı Keyf
Ashab-ı Keyf

Kahramanmaraş Gezilecek Yerler

1-Abdulhamid Han Camii

2-Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi

3-Başkonuş Yaylası

4-Ashab-ı Keyf

5-Ulu Camii

6-İçmeler

7-Kaplıcalar

8-Yediuyular Kayak Merkezi

Ayrıca şehir ile ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız  Kahramanmaraş Belediyesi sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi
Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi

Son güncelleme :

    Yorum Yap