1. Ana Sayfa
  2. Şehir Rehberi
  3. Giresun | 28 | Şehir Rehberi

Giresun | 28 | Şehir Rehberi


Giresun şehir rehberi , Türkiye’nin nüfusa göre 44. sırada olan,  Karadeniz bölgesinin doğu bölümünde il  merkezli şehir; Şehrin toplam nüfusu 2019 yılı tüik verilerine göre 453.912‘dir. Giresun ilinin Plaka kodu 28, şehirler arası telefon kodu ise 0454 dür. Giresun ilinin posta kodu 28000, rakımı 10 metredir.İl toprakları bütünüyle Doğu Karadeniz bölümünde (kıyı ve İç kesimler) yer alır; doğuda da Trabzon ve Gümüşhane, güneyde Erzincan ve Sivas, batıda Ordu illeri, kuzeyde Eynesil-Bulancık arasında Karadeniz kıyılarıyla kuşatılır. Yazımızda Giresun şehir rehberini,ilçe ve mahallelerini, coğrafi özelliklerini, iklim özellikleri ve yeryüzü şekillerini, detaylı şehir tarihini, jeolojik yapısını, kısaca gezilecek yerlerini ve şehir ile ilgili resimleri, Giresun hakkında ki bilgileri sitemizde bulabilirsiniz. 

Giresun Şehri Hakkında Bilgi – Şehir Rehberi

Giresun Şehri İlçeleri ve Mahalleleri

Giresun ilinde toplam 16 ilçe ve 198 mahalle bulunmaktadır. İlçeleri : 

1-Alucra

2-Bulancak

3-Çamoluk

4-Çanaklı

5-Dereli

6-Doğankent

7-Espiye

8-Eynesil

9-Görele

10-Güce 11-Keşap 12-Merkez 13-Piraziz 14-Şebinkarahisar 15-Tirebolu 16-Yağlıdere

Giresun İlçeleri
Giresun İlçeleri

Giresun Şehir Rehberi – Coğrafi Özellikler(İklim,Bitki Örtüsü,Dağları,Ulaşım,Akarsu,Geçim Kaynağı)

Giresun şehir rehberimize göre, Bugün çoğunlukla fındık bahçesi haline getirilmiş ormanlık bir kıyıda yer alan Giresun, koyu renkli eski bazalt lavlarından oluşmuş tepelik bir yarımadanın karaya bitiştiği berzah kumluk koya (burası şimdi iki dalgakıranla korunan liman yeridir) iner ve yarımadanın yüksek kesimine doğru yayılır. Eski kale, bu yüksek kesim üzerinde, çevreye hakim bir yerde kurulmuş bulunuyordu. Yarımadanın önünde ve biraz doğuda, Doğu Karadeniz’in tek adası (eski Aretias, şimdiki Giresun adası) yer alır.

Yakın zamana kadar, antik mendireğin koruyamadığı ve karayel rüzgarına açık liman, dalgakıranlarla korunarak gemilerin barınmasına uygun bir duruma getirilmiştir. Giresun, daha çok yakın çevresinin iskelesi ve Karadeniz kıyılarının birinci fındık yükleme limanıdır. Bununla birlikte Giresun gerisinde yükseltisi 2.000 m’yi aşan dağların bulunuşu, şehrin hinterlandını darlaştırmış, bu bakımdan Giresun daha çok yakın çevresi için iskele rolü oynamıştır. Bugün için fındık, orman ürünleri v.b. konular dışında, özellikle yolcu ulaşımında deniz yolundan çok kıyı boyunca devam eden kara yolları kullanıldığı için limanın ticareti bir dereceye kadar gerilemiştir.

Giresun Fiziki Coğrafya,Dağlar,Yüzey Şekilleri

Yüzey şekilleri bakımından Giresun ili engebeli bir görünüşe sahiptir ve yüzey şekillerinin çatısını kuzeyde Karadeniz kıyısıyla güneyde Kelkit çayı vadisi arasını kaplayan Giresun dağları meydana getirir. Kıyı dağlarının Gümüşhane ve Canik dağları arasındaki kısmını meydana getiren Giresun dağlarının doruk çizgisi Kelkit vadisine Karadeniz kıyısından daha yakındır ve buraya dik iner; vadilerle yarılmış Karadeniz tarafında ise elim daha azdır. Kıyı, sene ilikle tepelik bir görünüşe sahiptir. Dağlar doğuda Gümüşhane sınırında en fazla yüksekliğe ulaşır (Alucra dalları 3.200 m), batıda Kırkkızlar (3.025 m) ve Karataş (3.095 m) tepelerinden sonra alçalmaya başlar. Giresun ilinin tek önemli yolu olan Giresun-Şebinkarahisar yolu bu dağları Eğribel’de (2.075S m) aşar. Giresun dağlarının güney yamaçları Kelkit suyunun kolu olan Bağarsık çayı ve kollarıyla yarılmıştır.

İl topraklarının büyük kısmı ikinci zaman sonu (Kretase) lav ve tüfleriyle kaplıdır; dağların yüksek kesimlerinde granit (granodiorit) kayaçlarına ve yer yer yukarı kretase şist ve kalkerlerine ve Kelkit kesiminde Oligosen devrine ait jipsli killere rastlanır.

Giresun İklim,Sıcaklık

Giresun ilinin iklimi,  Karadeniz kıyılarında ılık ve yağışlı bir iklim hüküm sürer: uzun süreli gözlemlerin ortalamasına göre Giresun’da en soğuk ayın (şubat) ortalama sıcaklığı 6°8 C, en sıcak ayın ki (ağustos) 22°6 C, şimdiye kadar kaydedilmiş en düşük ve en yüksek sıcaklıklar 9°8 C ve 37°3 C’tır (ekim ayında). Yağışlar pek boldur (yıl ortalaması 1.305 mm); kurak mevsime rastlanmaz; yağışın mevsimlere dağılış payı yüzde ile şöyledir: kış, 29; ilkbahar 18,5; yaz 18,5; sonbahar 34. Yağışlı günlerin ortalaması 184, kar yağışlı günler 6, kar örtülü günler sayısı 11’dir. Kıyıda görülen bu iklim şartları dağlık kesimlerde ve Kelkit havzasında değişir. Dağların denize bakan yamaçları daha da yağışlıdır (2.000 mm). Kışlar daha sert, kar örtülü daha uzun süre kalıcıdır ve yazlar daha serindir. Kelkit vadisi zemininde ise kışlar sert, yağışlar azdır. Şebinkarahisar’da yıllık yağış tutarı 568 mm’dir.

Giresun Bitki Örtüsü, Akarsuları

Giresun İl toprakları Karadeniz alanında sık vadiler ağıyla yarılmıştır. Başlıca akarsuları; Harşit (Gümüşhane’den dolar, Tirebolu doğusunda denize dökülür), Gelevera, Yağlıdere, Aksu (Giresun doğusunda denize dökülür), Batlama deresi ve Pazarsuyu. Akışları hızlı olan bu akarsular yazın da kurumaz. Yapılan ölçülere göre Harşit suyunun debisi 500 m3 ile 4 m3 arasında değişmektedir. Giresun ilinde bitki örtüsü, İklimin elverişliliği dolayısıyla Giresun ili topraklarının üçte bire yakını orman örtüsüyle kaplıdır ve tabii olarak deniz kıyısından başlayarak 1.900 m’ye kadar ulaşır. Daha yükseklerdeyse yüksek dağ bitkileri ortaya çıkar. Kelkit vadisi tabanı step görünüşlüdür.

Giresun Geçim Kaynağı Tarım,Hayvancılık,Sanayi

Tarlalar içinde mısır tarlaları buğdaydan fazla yer tutar. Dikili alanların büyük kısmını fındıklıklar meydana getirir . Geri kalan sınırlı alan, mevve ve sebzeliklere, üzüm asmasına ve çaylıklara ayrılır. Ekili alanların büyük kısmı tahıla ayrılmıştır; yaz yatışları sebebiyle mısır ekimi başta gelir; en çok sarı taneli atdişi, bazen akmısır ekilir; çok ve­rimli melez mısırın yayılmasına çalışılmaktadır. Buğday daha çok Kelkit vadisinde ekilir, arpa onu izler . Patates üretimi yıllar arasında farklı miktarlarda ekilir.Baklagillerden en çok fasulye ekilir. Tütün ekimi Şebinkarahisar ilçesinde deneme halindedir. Soya fasulyesi az bir gelişme göstermiştir Fındık üretimi Giresun yalısında adeta tarım tekeli yaratmakta, bu bakımdan Giresun’da halkın refahı fındığın iyi ürün vermesine ve iyi fiyatla satılmasına sıkı sıkıya bağlı bulunmaktadır.

Giresun ilinde en çok koyun ve sığır beslenir. Keçi azdır .Arıcılık yapılır, kümes hayvanları yetiştirilir. Balıkçılık geleneksel bir önem taşır. En çok hamsi, istavrit, palamut, torik gibi göçmen veya kefal, barbunya, izmarit gibi yerli balıklar avlanır.İl de sanayi gelişmemiştir. İlde bulunan kağıt fabrikası sanayinin bel kemiğini oluşturur.Doğu Karadeniz bölgesi, madenciliğin eski vatanlarındandır. Hala da eskiden işletilmiş madenlerin kalıntıları görülür. Kurşun, çinko, manganez, demir, linyite rastlanır. Espiye kesiminde yaygın bakır yatakları vardır; bunların değerlendirilmesine yakında başlanacaktır. 

Giresun Kalesi
Giresun Kalesi

Giresun Şehir Tarihi 

Giresun Adı Nereden Gelir?

Bölgenin ilk ahalisi eski Anadolu kavimleridir; sonraki çağlarda Orta Asya göçleri sırasında gelen Kalip’ler, Tiberen’ler, Mosinekler gibi türk oymaklarının bu bölgede yerleştikleri, bunlardan Kalip’lerin bölgeye geleneksel Türk madenciliğini getirdiği söylenir. Sonradan Miletoslular Çiftkale yakınlarında Kerasus şehrini kurdular
(M.ö. IX. yy,). Şehir, adını çevrede yetişen yaban kirazından (Ceresia) alır. Pontos kralı I.Pharnakos  şehri zaptetti (M.ö. 183). Savaşlar sırasında harap olan ilin yerine 2 km doğuda ki yarımada üzerinde yenisi kuruldu ve Pharnakeia adını aldı. Pontos kralı Mitridates, romalı Lucullus’a yenilince Pharnakeia Romalıların eline
geçti (M.ö. 172).

Giresun adının nereden geldiği ise bu olaylardan sonra şehir Roma Pontos arasında birkaç defa el değiştirdi. Roma hakimiyeti sırasında Pharnakeia’nın adı Kerasus oldu. İmparatorluğun ikiye bölünmesi illerine Doğu Roma imparatorluğuna bağlandı (M.S. 395). Fatih Sultan Mehmed’in Trabzon‘u almasıyla Kerasus Osmanlı Devletine geçti ve adı Giresun oldu (1461). Osmanlı yönetiminde Tanzimat’a kadar Trabzon’un bir ilçesiydi. Sonra Şebinkarahisar’a bağlandı. Yeniden Trabzon‘a bağlı bir ilçe merkezi durumuna getirildi. Bir süre müstakil mutasarrıflık (1920) ve sonra da il merkezi oldu (1923).

Giresun Milli Mücadele Dönemi

Birinci Dünya savaşı sonunda 500 kişilik Gönüllü Giresun birliği kuruldu ve 37. Fırka emrine verildi. Ruslarla yaptıkları savaş sonunda Rusları yendiler ve Giresun’u almalarını önlediler (14 şubat 1918). Daha sonra Pontos’çu Rumlara karşı savaştılar. İzmir’in Yunanlılar tarafından alınması ü­zerine (15 mayıs 1919), Giresunlular büyük bir miting yaptılar (17 mayıs 1919). Sadrazama, İstanbul’daki İngiliz, İtalyan ve Fransız işgal kuvvetleri temsilcilerine telgraflar çekerek Türk topraklarının Yunanlılara verilemeyeceği inançlarını bildirdiler.

Giresunlular Giresun’un eski belediye başkanlarından Kaptan Yorgi’nin oğlunun Hopa’dan Yeşilırmak’a kadar olan Türk toprakları üzerinde Pontos devletinin kurulması için Londra’ya giderek Lloyd George ile anlaşma yaptığını duyunca, bölgenin ileri gelenlerini Trabzon’da topladılar. Toplantı sonunda gizli bir teşkilatın kurulması kararlaştırıldı (Muhafazayı Hukuku Milliye cemiyeti). Yüzbaşı Avni (Alpaslan) tarafından Giresun uşakları özel olarak eğitildi. Bu sırada Ankara ilinde Milli hükumet kuruldu ve Giresunlular bu hükumetle işbirliği yaptılar. Giresunlulardan kurulan 42 ve 47. Alaylar Koçgiri kürt kabilesinin isyanını bastırmak ve Pontos’çu rumları sindirmek görevlerine üzerlerine aldılar. Bu görevlerini zaferle bitirdiler. 1921’de bu iki alay Sakarya cephesine gönderildi.

Giresun Yıllara göre Nüfusu

XIX. yy. ortalarında Giresun’un 4.000 kadar tahmin edilen nüfusu, aynı yüzyıl sonlarında 10.000’e yükselmiş, Birinci Dünya savasından önce de 16.000’e varmıştı (yarısı Türk, geri kalanı Rum, Biraz da ermeni). Milli Mücadele’den sonra Rumlar mübadele edilerek buradan çıkarıldılar. 1927 Sayımında 11.888 olarak tespit edilen nüfus 1940’ta 16.000’i aşmış, 1945’te 12.500’ün altına düşmüşse de sonra tekrar artarak 1960’ta 20.000’e yaklaşmış, 1965’te 25.000’i geçmiştir.

Giresun Şehri Tarihi Eserler Tarihi Yerler

Giresun şehir rehberimizde, tarihi eserler ve tarihi yerlere baktığımızda M.ö. IV. veya III. yy. arasında yapıldığı sanılan Giresun kalesinde, Pontos kralı I.Pharnokos’ın saray kalıntısı, Seyyid Vakkas’ın türbesi (XIX. yy.) ve kabri (XV. yy.) yer alır. Kalenin denize bakan kısmında sığınak olarak kullanılan bir mağara; XVIII. y.y.ın sonu ile XIX. yy.a ait camiler; kilise ve Pontoslutar tarafından kutsal sayılan şifalı Kura suyu vardır. Kazalarıdan Şebinkarahisar’da Roma ve Bizans devirlerine ait eserler dikkati çeker.

Giresun Gezilecek Yerler – Şehir Rehberi

1-Kuzalan Şelalesi

2-Kulakkaya Yaylası

3-Mavi Göl

4-Giresun Kalesi

5-Sis dağı

6-Giresun Adası

Eğer yolunuz Giresun’a düşer ise mutlaka Giresun Fındığı yemenizi tavsiye ediyoruz.Ayrıca şehir rehberi ile ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız Giresun Belediyesi sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Mavi Göl
Mavi Göl

Son güncelleme :

    Yorum Yap