1. Ana Sayfa
  2. Şehir Rehberi
  3. Çankırı | 18 | Şehir Rehberi

Çankırı | 18 | Şehir Rehberi


      Çankırı şehir rehberi, Türkiye’nin nüfusa göre 73. şehri,  İç Anadolu’nun Orta Kızılırmak bölümünde ,Karadeniz sınırında il merkezli şehir ; Şehrin toplam nüfusu 2019 yılı tüik verilerine göre 216.362‘dir. Çankırı ilinin Plaka kodu 18 şehirler arası telefon kodu ise 0376 dır.Çankırı ilinin posta kodu 18000, rakımı 720 metredir. Kuzey Anadolu dağlarının iç kütlesi olan Köroğlu dağlarının güneye doğru alçaldığı kesimde, dağları yararak Kızılırmağa dökülen Acıçay’ın Tatlıçay ile birleştiği yerin yakınındadır. Şehir vadide yer alır; yamaçlarında Çankırı’nın eski kalesi yer alır.Açıçay adı, Çankırı çevresinde çok rastlanan III. zaman ortalarında çökelmiş tuzlu-acılı göl tortularından gelir. Bu tortular arasında eskiden beri işletilmiş olan kaya tuzu ve alçı yatakları vardır. Yazımızda Çankırı şehir rehberini,ilçe ve mahallelerini, coğrafi özelliklerini, iklim özellikleri ve yeryüzü şekillerini, detaylı şehir tarihini, jeolojik yapısını, kısaca gezilecek yerlerini ve şehir ile ilgili resimleri, Çankırı hakkında ki bilgileri sitemizde bulabilirsiniz. 

Çankırı Şehri Hakkında Bilgi – Şehir Rehberi

Çankırı Şehri İlçeleri ve Mahalleleri

Çankırı ilinde toplam 12 ilçe ve 96 mahalle bulunmaktadır. İlçeleri : 

1-Atkaracalar

2-Bayramören

3-Çerkeş

4-Eldivan

5-Ilgaz

6-Kızılırmak

7-Korgun

8-Kurşunlu

9-Merkez 10-Orta 11-Şabanözü 12- Yapraklı

Çankırı İlçeleri
Çankırı İlçeleri

Çankırı Şehir Rehberi – Coğrafi Özellikler(İklim,Bitki Örtüsü,Dağları,Ulaşım,Akarsu,Geçim Kaynağı)

Çankırı Coğrafyası – Fiziki Coğrafya

      Çankırı ili toprakları, Karadeniz bölgesinin batı bölümü ile İç Anadolu’nun Yukarı Sakarya bölümü üstünde uzanır; kuzeyde Kastamonu ve Zonguldak, doğuda Bolu, güneyde Ankara, doğuda Çorum illeriyle kuşatılır.  Çankırı ili toprakları, kuzey kesiminde fazla engebelidir; güneye doğru alçalarak Kızılırmak vadisi düzlüklerine ulaşır. İl toprakları kuzeyde Ilgaz dağlarının yüksek kütlesine dayanır: yükselti 2.500 m’ye varır. Batıya doğru, daha alçak vadilerle daha parçalanmış bir görünüş kazanır. Derviş dağı, 1.805 m, Arkot dağı, 1.910 m. Güneye doğru dik yamaçlarla inen Ilgaz dağları, Devrez çayı vadisiyle, güneydeki Köroğlu dağları sisteminden ayrılır. Bu dağlar ilin doğu ucunda 2.000 m’yi bulur (öbek dağı 2.013), orta kesimde daha dağınık bir görünüş vardır, dorukların yükseltisi 1.800 m’yi pek aşmazsa da batıda 2.000 m’ye ulaşır: Işık dağı, 2.015 m. Yıldırım dağı, 2.035 m yükseltidedir.

Çankırı İklim ve Sıcaklık,Bitki Örtüsü,Akarsular

     Çankırı şehir rehberi yazımızda Çankırı iklimine bakıldığında ,  kışlar soğuk, yazlar vadi ve ova tabanlarında sıcak, yaylaklarda daha serin geçer, dağlık alanlarda yağış bol, ovalarda azdır; yaz kurakları hafiftir. Çankırı meteoroloji istasyonunun 21 yıllık gözlemlerine göre en soğuk ve en sıcak ayların ortalama sıcaklığı 0°2 ve 23°5’tir; kaydedilen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar -25°0 ve 41°8’dir. 26 Yıllık ortalamaya göre yıllık yağış tutarı 390 mm’dir. Karlı günler sayısı 100’dür. Bitki örtüsü, iklim şartlarını, insan eli değmediği oranda yansıtır: ilin kuzey kesimindeki dağlar ormanlık, güneye doğru çalılık veya çıplak, ovalar ise step görünüşündedir. İl topraklarının suları güney kesiminde Acıçay’da toplanarak Kızılırmak’a, kuzeydoğuda Devrez çayı aracılığıyla Kızılırmak’a, kuzeybatıda Gerede çayı-Ulu su birleşimiyle Filyos ırmağına dökülür.

Çankırı Şehir Manzarası
Çankırı Şehir Manzarası

Çankırı Geçim Kaynağı- Tarım,Hayvancılık, Sanayi

      Çankırı ilinde halkın geçimi her şeyden çok tarıma (özellikle tahıl) ve küçükbaş hayvan yetiştirilmesine dayanır. Tahıl ekiminde baş payı buğday ve arpa alır. Mahlut  ve mısır üretimi çok geriden gelir. Öteki türler daha az yer tutar. Pirinç ekimi vadi tabanlarında oldukça yaygındır ve yıllık ürün son yıllarda artmıştır.. Patates üretimi de oldukça yaygındır . Baklagillerden başta gelenler fiğ  ve fasulyedir. Sanayi bitkileri arasında Ankara ve Kastamonu fabrikalarına gönderilen pancar sayılabilir. Ankara gibi büyük bir tüketim merkezine yakınlığı sebze ve meyve (armut, elma, kiraz. erik v.b.) üretimini teşvik eder. Yetiştirilen hayvanlar arasında koyun (akkaraman soyu) başta gelir . Kıl keçisinin çok az olmasına karşılık Ankara keçisi boldur. Sığır cinsinden özellikle yerlikara bulunur. Montafon soyu çalışmaları yapılır. Ayrıca manda da beslenir. Çankırı ilinde büyük kayatuzu rezervleri vardır; bazılar işletilir. Alçı ocakları da çalıştırılır. İlde birkaç linyit yatağından faydalanılır.

Çankırı Şehir Tarihi – Şehir Rehberi

Çankırı Tarihi – Çankırı adı nereden gelmektedir ?

      Çankırı şehrinin adı, önce Paphlaonia’ya, sonra Galatia’ya bağlanan Gankrakale’den gelir; keçi anlamına gelen bu adın tiftik keçilerinin bolluğundan ötürü verildiği sanılmaktadır.Sonraları Kangırı (Kengırı) diye anılmış, Batı kaynaklarına çeşitli şekillerde geçmiş, uzun süre Çangırı denilmiş, 1925’ten sonra ise Çankırı şekli kabul edilmiştir.

      Bir süre Pontus devleti hakimiyetinde kalan şehir, sonra Roma ve Doğu Roma imparatorluğuna geçti. VII. yy. dan başlayarak İslam ordularının istilâsına uğradı. Kalesinin sağlamlığıyla ün kazanan Çankırı, Malazgirt savaşından sonra Danişmendli beylerinden Gazi Karatekin, tarafından ele geçirildi (1083), az sonra Selçuklu Devletine katıldı, 1134’te İoannes Komnenos zamanında Bizanslılara geçti, Sultan I. Mesud tarafından 1137’de geri alındı.Selçuklu devleti yıkıldığı sırada Candaroğullarmın idaresine geçen şehir, I.Murad veya I.Bayezid  zamanında Osmanlı Devleti topraklarına katıldı.

      Ankara savaşından sonra (1402) Timur tarafından Candaroğullarına verildi, Çelebi Mehmed tarafından tekrar Osmanlı devletine bağlandı. Çankırı uzun süre Anadolu eyaletine bağlı bir sancak merkezi idi. XVII. yy.da Çankırı, birçok Anadolu şehirleri gibi Levent eşkıyasının saldırısına uğrayarak zarar gördü. Texier’e göre XIX. yy. ortalarına doğru 16.000  nüfusu içinde 40 kadar rum ailesi vardı. Millî mücadele yıllarında Çankırı, İnebolu yoluyla Ankara’ya gelenler için önemli bir konak yeri oldu.Cumhuriyet devrinde demiryolu ve kara yolu ile canlandı, 1927’de 8 847 olan nüfus, yavaş yavaş arttı. XIX. yy.da önce Ankara, sonra Kastamonu vilayetlerine bağlanmış olan Çankırı sancağı Cumhuriyet devrinde il merkezi oldu.

Çankırı Tarihi Eserler , Tarihi Yerler

    Şehrin yamaçlarında Çankırı’nın eski kalesi yer alır. Alâeddin Keykubad’ın lalası Cemaleddin Ferruh tarafından yaptırılan hastahane (Taş mescit) önemli bir eserdir. Evliya Çelebi’ye göre XVII. yy.ın ikinci yarısında Çankırı, dört köşe kalesi, kale dışında 4.000 kadar bağlı bahçeli üstü kiremit Örtülü evleri, iki önemli camii olan (Sultan Süleyman ve Bey camileri) bir şehirdi. Sultan Süleyman camii Kanuni devrinde Mimar Sinan tarafından yapılmıştır (1558-1559), Kubbeli ve tek minareli olan cami depremde zarar gördüğü için 1936’da onarılmıştır.

Çankırı Gezilecek Yerler

1-Tuz Mağarası

2-Çankırı Müzesi

3-Ilgaz Dağı Kayak Merkezi

4-Kırkpınar Yaylası

5-Yıldıztepe Doğa ve Kış Sporları Merkezi

Ayrıca şehir ile ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız Çankırı Belediyesi sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Çankırı Kalesi
Çankırı Kalesi

Son güncelleme :

    Yorum Yap