1. Ana Sayfa
  2. Şehir Rehberi
  3. Bursa | 16 | Şehir Rehberi

Bursa | 16 | Şehir Rehberi


       Bursa şehir rehberi, Türkiye’nin nüfusa göre 4. büyük şehri,  Marmara bölgesinde bulunan il merkezli şehir ; Şehrin toplam nüfusu 2019 yılı tüik verilerine göre 2.994.521‘dir. Bursa ilinin Plaka kodu 16 şehirler arası telefon kodu ise 0224 dür.Bursa ilinin posta kodu 16000, rakımı 1000 metredir.Ayrıca Bursa ilinin kurtuluş günü yıl dönümü olan 11 Eylül de kutlanır(11 Eylül 1922). Bursa ili Uludağ’ın eteğinde kurulmuştur. Kaplıcalar, ipek ve halı sanayi, dokumacılık, Ticaret merkezleri, Otomotiv sanayi, Çarşı,Yazlık dinlenme yerleri, Güzel camileri,Osmanlı Sultanlarının türbeleri,Arkeoloji müzesi olan mükemmel bir şehirdir Bursa. Yazımızda Bursa şehir rehberini,ilçe ve mahallelerini, coğrafi özelliklerini, iklim özellikleri ve yeryüzü şekillerini, detaylı şehir tarihini, jeolojik yapısını, kısaca gezilecek yerlerini ve şehir ile ilgili resimleri, Bursa hakkında ki bilgileri sitemizde bulabilirsiniz. 

Bursa Şehri Hakkında Bilgi – Şehir Rehberi

Bursa Şehri İlçeleri ve Mahalleleri

Bursa ilinde toplam 17 ilçe ve 1060 mahalle bulunmaktadır. İlçeleri : 

1-Büyükorhan

2-Gemlik

3-Gürsu

4-Harmancık

5-İnegöl

6-İznik

7-Karacabey

8-Keles

9-Kestel

10-Mudanya 11-MustafaKemalPaşa 12-Nilüfer 13-Orhaneli 14-Orhangazi 15-Osmangazi 16-Yenişehir 17-Yıldırım

Bursa İlçeleri
Bursa İlçeleri

Bursa Şehir Rehberi – Coğrafi Özellikler(İklim,Bitki Örtüsü,Dağları,Ulaşım,Akarsu,Geçim Kaynağı)

Bursa Coğrafyası

     Bursa, eskiden Keşiş dağı (Olympos mysios) denilen Uludağ’ın (yüksk. 2 543 m) kuzeybatı eteklerinde, şehrin adını taşıyan ovanın güney kenarında yer alır. Bursa, Marmara denizi kıyısındaki iskelesi olan Mudanya’ya 31 km, Yalova‘ya 69 km’lik iyi yollarla bağlıdır. Şehrin kurulmuş olduğu eğimli zeminin yükseltisi ova kesiminde 100 m’ye kadar iner. Uludağ’ın ilk yamaçları önünde 300 m üstüne çıkar. Şehrin büyük kısmı, dik yamaçlar önündeki sert traverten taraçalar veya sellerin yaydığı birikinti şevi üzerinde, doğu-batı doğrultusunda uzanır. Şehrin Kuzey-güney doğrultusunda genişliği fazla değildir. Uludağ’ın kuzey yamacından inen sel yataklarının derin vadileri şehri doğudan batıya dörde böler ve şehir doğu batı ekseninde fazlasıyla gelişmiştir. :

1. Doğuda Yıldırım tepesinden Işıklar sırtına kadar uzanan semt;

2. Yeşil camiyi kapsayan kesim;

3. Gökdere vadisinin Yeşilcami semtinden ayırdığı orta kesim (doğuda Ulucami, bedesten, çarşı, hükumet ve belediye konakları yer alır, batıda eski İçkale yükselir);

4. Cilimboz deresiyle bundan ayrılan Muradiye semti (eskiden ayrı bir kesim olan Çekirge kaplıca semti ile son yıllarda bitişmektedir).

5. Nilüfer, Mudanya Bademli

      İl toprakları çoğunlukla Güney Marmara bölümünde yer alır ve buradan güneye doğru İçbatı Anadolu bölümüne taşar. Kuzeyde İstanbul ve Kocaeli, doğuda Sakarya, Bilecik, güneyde Kütahya, güneybatı ve batısında Balıkesir illeriyle kuşatılır;Şehrin toplam nüfusu 2019 yılı tüik verilerine göre 2.994.521‘dir

Bursa Dağları

      Bursa şehir rehberi kategorimizde Bursa ili topraklarına baktığımız zaman , Uludağ dışında orta yükseltide dağların genellikle doğu-batı doğrultusunda meydana getirdiği sıralar ile bunları birbirinden ayıran çukur alanlardan meydana gelir. Kuzeyde, il topraklarına sınır otan Samanlı dağları (922 m) ile bunun güneyindeki Katırlı dağı (Gemiç tepesi 1.285 m) ve Mudanya dağları (Kara tepe 836 m) arasına İznik gölü çukuru ve Gemlik körfezi girer. Ortada, az çok geniş eşiklerle birbirinden ayrılmış ovalar yer alır: İnegöl, Yenişehir, Bursa ve Karacabey ovaları. Daha güneyde, Bursa ovası üzerine dik yamaçlarla inen Uludağ (2.543 m); güneydoğuya doğru Domaniç dağları (1.910 m) ile devam eder. Bu dağların güneyinde Kirmastı (Adırnaz) çayının izlediği tepelik bir alan uzanır.

Bursa - Uludağ
Bursa – Uludağ

Bursa İklimi ve Yağış Rejimi, Akarsuları

        Bursa ilinin iklimi Marmara bölgesinin geçit şartlarını yansıtır. Akdeniz iklimi etkileri, kuzey (Karadeniz) ve kara (İç Anadolu) etkileriyle değişikliklere uğrar. Bursa şehrinde yapılan uzun süreli gözlemlere göre ortalama sıcaklıklar en soğuk ayda 5°3 C, en sıcak ayda 24°2 C’dir. Kaydedilen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar -25°7 C ve 42°6 C’dir. Yıllık ortalama yağış 709 mm’dir; yağışların mevsimlere dağılışı şöyledir (yüzde ile): kış 38,5, ilkbahar 26, yaz 10,5, sonbahar 25. Kar yağışlı günler sayısı ortalaması 7, kar örtülü günler ise 10‘dur. ilin değişik kesimlerinde yağış tutarı birbirinden az çok farklıdır: Domaniç 707 mm, Gemlik 689 mm, Mustafakemalpaşa 660 mm, Mudanya 614 mm, Orhaneli 581 mm, İnegöl 501 mm, İznik 542 mm; bunlara karşı Uludağ meteoroloji istasyonunda 1.520 mm.dir.

       Bursa ili oldukça zengin bir akarsu ağına sahiptir. İlin doğu kesimindeki sular Domaniç dağlarından doğan,İnegöl ve Yenişehir ovalarından geçen Kocasu ile Sakarya’ya gider. Şehrin batı yarısında ise sular Uludağ güneyindeki yöreden gelen Adırnaz ve Kirmastı sularıyla Susurluk ırmağına dökülür. Yine Uludağ güneyinde doğup bu dağı batı ucunda bir boğazla yararak Bursa ovasına çıkan Nilüfer suyu da Susurluğa karışır. Önemli iki tatlı su gölü de il sınırları içinde yer alır: İznik gölü görünürde dışarıya akışı olmamakla birlikte batısında yeraltı sularıyla Garsek çayını besler. Ulubat (Apolyont) gölü ise Kirmastı suyu ile beslenir ve Ulubat deresiyle Susurluk’a boşalır. Bursa ili toprakları orman bakımından oldukça zengindir: Uludağ ve güneyindeki tepelik alanlarda ve Samanlı dağlarında yer yer az bozulmuş ormanlara rastlanır. Kıyıya yakın kesimlerde alçak yerlerde ağaçsı bitkiler, kışın yapraklarını dökmeyen çalılıklar görünüşünde olduğu halde yükseklere çıkıldıkça yayvan yapraklı ağaçlara (kayın,meşe v.b.) daha yükseklerde ise iğne yapraklılara (çam türleri) rastlanır. Ova kesimlerinde ağaç toplulukları az yer tutar.

Bursa Geçim Kaynağı (Tarım,Sanayi)

     Bursa şehrinde önceleri gelir çoğunlukla tarıma dayalı iken günümüzde sanayi sektöründeki oran çok yükselmiştir. Tarım bitkileri olarak buğday,arpa,mısır,yulaf,çavdar ve yer yer pirinç ekimine rastlamak mümkündür. Meyvecilik gelişmiştir. Bursa şehrinin kestanesi,kestane şekeri ve şeftalisi ünlüdür. Ayrıca Bursa ilinde önemli zeytinlikler de vardır. Bursa zeytini yine kestane ve şeftalisi kadar ünlüdür. Zeytinlikler şehrin gemlik körfezinin kuzey ve güney kıyılarında çokca görülmektedir. 

     Bursa sanayisi eskiye göre bi hayli gelişmiştir. Özellikle otomotiv ve yan sanayi anlamında ülkemizin önemli şehirleri arasındadır. 

     Bursa şehrinde ipek böcekçiliği eskiden olduğu gibi bugünde gerilemiş olsa da hala yapılmaktadır. 

Bursa Şehir Tarihi

Bursa Adı Nereden Gelir?

       Bursa’nın eski tarihiyle ilgili pek az bilgi vardır. Bursa şehrinin bugünkü adı, kendisine ilk çağlarda verilmiş olan Prusa isminden gelmektedir. Strabon, Prusa şehrinin kurucusu olarak Kroisos’un çağdaşı Bithynia kralı Prusias’ı gösterir. Bu rivayet şehrin kuruluş tarihini M.ö. 550 yılına götürür. Genç Plinius’a göre ise Prusa şehri, Kuzey Afrika’da Romalı kumandan Scipio’ya yenildikten (M.ö. 202) sonra Bithynia kralı I.Prusias’a  sığınan Hannibal’ın tavsiyesiyle kurulmuştur.

İlkçağda Bursa

     Efsanelerin dışında, Bursa ve yakınlarına M.ö. 700’e doğru Trakya ve Boğazlar yoluyla Bithyniaların geldiği bilinir. Fakat bölgenin tarih öncesi devirlerde de iskan edilmiş olduğu bölge yakınlarındaki Truva-Yortan kültüründen anlaşılır. M.ö. 1200 yıllarında Trakya ve Boğazlar yoluyla gelen Friglerin bu bölgeyi de iskan etmiş oldukları kabul edilir. Lidyalıların asıl oturdukları bölge Menderes ve Gediz havzaları olmakla beraber, parlak devirlerinde (özelikle Gyges zamanında) bu bölgeyi siyasi hakimiyetlerine almış olmaları muhtemeldir. Bursa, uzun süre Bithynia krallığına bağlı kaldı. M.ö. 74’te IV.Nikomedes ölünce vasiyeti gereğince toprakları Roma imparatorluğuna geçti. Pontus kralı Mithridates buna engel olmaya çalıştı, fakat M.ö. 71’de Kabera’da Romalı kumandan L. Licinus Lucullus’a yenildi ve roma egemenliği başladı.

     Prusa yani Bursa, imparatoru Traianus zamanına kadar Hisar mahallesi adı verilen kısımdan ibaretti ve büyüklüğü 50 hektarı geçmiyordu. Daha sonra Traianus Prusya’yı Nikomedia’ya (İzmit) bağladı. Genç Plinius vali olarak gönderildi; ayrıca kararları valinin hüküm ve iradesine bağlı bir de senatus (ayan meclisi) kuruldu. Usta ve bilgili yönetici olan Plinius, şehirleri hamam, gymnasium(okul),çarşı ve revaklarla süsledi ve ilin iktisadi gelişmesini sağladı.Özellikle İustinianos zamanında Prusa(Bursa) ılıcalar yüzünden önemli bir merkez olmuştu. Kale yapılmasına elverişli bir yerde, son derecede verimli bir ova kenarında kurularak gelişmiş olan şehrin o sıralarda komşu Nikaia (İznik) yanında biraz bölgede kalmış olduğu anlaşılıyor.

Bursa’nın Müslümanlara Geçişi( Bursa’da Selçuklu ve Osmanlı Devri)

       VII.yy.dan başlayarak Anadolu’ya akınlar yapan müslüman ordularının Bursa’ya kadar uzandıklarına dair kesin bilgi yoktur. Malazgirt zaferinden az sonra Kutulmuş oğlu Süleyman 1080’de İznik ile beraber Bursa’yı da aldı. Haçlı seferi (1097) sırasında şehir Bizanslılar tarafından geri alındı; 1113’te Selçuklular Bursa’yı tekrar ele geçirdilerse de Aleksios Konınenos geri aldı. Osmanlı devletinin kuruluşunu takip eden devrede Osman Bey tarafından kuşatıldı. 10 Yıl süren bir kuşatmadan sonra Orhan Bey Bursa’yı aldı (1326) ve yeni devlete başkent yaptı. Bursa’nın gelişmesi bu devire rastlar. Şehir birçok anıtlarla süslendi. Başkentin Edirne‘ye taşınması bile Bursa’nın önemini azaltmadı ve İstanbul’un fethine kadar, padişahlar Bursa’da gömüldüler.

      Daha Orhan Gazi devrinde Bursa’ya gelen İbn Battuta, şehrin büyük çarşılarından, güzel sokaklardan ve şifalı kaplıcalardan bahsetmektedir. Orhan Gazi Hisar’da bir cami yaptırdı. Osman Gazi’yi de buraya gömdürdü. I.Murad Çekirge’de bir cami ve daha başka yapılar yaptırdı. Yıldırım Bayezid zamanında şehir çok gelişerek Anadolu’nun en ünlü kültür merkezi halini aldı. Ulucami onun zamanında yapıldı. Ankara savaşından (1402) sonra Timur kuvvetleri eline geçerek yağmalanan,hatta bir ara Karamanoğlu Mehmet bey tarafından kuşatılan Bursa, Çelebi Sultan Mehmed zamanında tekrar gelişmeye başladı. Bursa’nın en önemli anıtlarından olan Yeşil cami ve Yeşil Türbe onun zamanında yapıldı.

     II.Murad ise kendi adını taşıyan semtte cami, medrese, imaret gibi yapılar yaptırdı. İstanbul’un fethi olayından sonra sonra Bursa bir dereceye kadar gölgede kaldı. II.Bayezid devri başında şehri eline geçiren Cem Sultan burada 18 gün kaldı; daha sonra İtalya’dan getirilen cenazesi buraya gömüldü.

Bursa Osmanlı Zamanı
Bursa Osmanlı Zamanı

Bursa (XVII.yy.da)

     XVII.yy.da Bursa Celalilerden zarar gördü, Kalenderoğlu tarafından yağma edildi. Birkaç defa yangın, veba salgını ve deprem gibi iffetlere uğradı. XVII. yüzyıl ortalarında şehri gezmiş olan seyyah Evliya Çelebi‘ye göre şehrin kale içinde 7 mahalle (2 000 ev) vardı; “Aşağı Şehir”dediği kale dışında ise 23 000 ev 176 müslüman,9 rum, 7 ermeni ve 6 yahudi mahallesine bölünmüş bulunuyordu. Pazardaki dükkan sayısı 9.000. bedesten’deki “dolap” sayısı 300 idi.

Osmanlı İmparatorluğu devrinde Bursa önceleri Anadolu eyaletinin merkezi idi, daha sonra merkez Kütahya’ya taşındı ve Bursa, adı geçen eyalete bağlı Hüdavendigar livasının merkezi oldu. XIX.yy. da Vilayet teşkilatı kurulunca şehir yine Hüdavendigar adını taşıyan ve Balıkesir, Kütahya,Afyonkarahisar,Bilecik ve Eskişehir‘i kapsayan bir vilayete, Cumhuriyet devrinde ise kendi adındaki vilayete (il) merkez oldu. XIX.yy. da Bursa’da valilik etmiş olanlar arasında Cevdet Hüseyin Avni ve Ahmed Vefik Pasalar da vardır. Bursa’da birçok bilgi,. şair ve devlet adamı yetişti; Süleyman Çelebi (Mevlid yazarı): Ahmed Dai, Bursalı Ahmed Paia. tarihçi Neşri Gazi Ahmed Muhtar Paşa,Bursalı Tahir Bey sayılabilir.

Bursa Tarihi Milli Mücadele ve Cumhuriyet Yılları

       Milli Mücadele yıllarında Yunanlıların saldırısına uğrayan Bursa, 26 ay kadar düşmanın işgali altında kaldı (9 temmuz 1920-12 eylül 1922) ve sonunda,yarı harap bir halde kurtarıldı. Şehrin XIX.yy. sonlarında 90.000’i bulduğu tahmin edilen nüfusu 1927’de 61.690 idi. Son kırk yılda, Bursa önce yavaş, sonraları hızla gelişti. Nüfusu arttı. (1950’de 100.000’i, 1965’te 210.000’i aştı); imar faaliyetlerine sahne oldu; geniş caddeler, modern yapılarla süslendi. XIX.yy. ortalarında ipekçilik daha da gelişmeye başlamıştı. Bizans devrinde başlayan ipek böcegi yetiştiriciliği özellikle Osmanlı devrinde önem kazandı. Bir zamanlar Bursa tezgahlarında ağır ipekli kumaşlar dokunurdu. Bu sanayi XIX. yy. ortalarında Avrupa malları karşısında gerilemeye başladıysa da ipekçilik yine ayakta kaldı. Lyon (Fransa) tacirleri Bursa’dan ipek almaya başladılar. Bu sırada buharlı filatürler (ipek ipliği üreten atölyeler) açıldı. Burada en çok kadınlar çalışırdı.

      1881’de ipek geliri devlet borçlarına karşılık olarak Düyunu Umumiye’ye verilince bu idare tarafından ipekçiliği geliştirecek tedbirler alındı. Ham ipek üretimi Birinci Dünya savaşından önce 1.000 tonu aştı. Fakat yunan işgali bu kalkınmayı durdurdu, daha yakın yıllarda da ipek, suni liflerin yarışmasından zarar gördü. Böyle olmakla beraber Bursa Türkiye’nin ipekçilik merkezi olarak kaldı. Bugün de şehirde birçok ipek iplik ve dokuma atölye ve fabrikaları vardır. Bunun yanında yünlü dokuma (Merinos fabrikası), pamuklu dokuma (havluculuk), kereste,peynir, tereyağı,süttozu, sebze ve meyve konserveciliği, montaj ve karoser işleri ve otomotiv önemli sanayi faaliyetleridir.

      Bugün Bursa’nın geliri yalnız çevresindeki bahçelerin sebze ve meyvesinden, fabrika ve atölyelerinin ürünlerinden sağlanmaz. Bursa yaz kış eksik olmayan ziyaretçilerden de çok gelir sağlar. Çekirge deki kaplıcalar ve Uludağ (yaz kamping’leri. kış sporları) ve Mudanya başlıca çekim merkezleridir.

Bursa Tarihi Eserler , Tarihi Yerler 

      Bursa’da Bithynia ve Bizans devrine ait bazı yapı kalıntılarına, Hisar bölgesinde kale ve burçlarla saray ve hamam kalıntılarına rastlanmaktadır. Kale duvarlarında yazı ve oymalarla süslü bazı taşlar hatta heykeller görülmektedir. Kalenin Zindankapı denilen kapısı ünlüdür. Çekirge’de de Bizans devrinde yapılmış hamam kalıntıları vardır. Bursa’da Osmanlıların ilk devir mimari sanatı özelliklerini taşıyan önemli yapılar bulunmaktadır.

Bursa Tarihi Camileri – Ulu Cami Orhan Cami

Bursa şehir rehberi olarak Bursa Camilerine baktığımzda , Bursa Camileri başlıca iki örnekte toplanır ; Ulucami ve  (ters T)camiler.

Bursa Ulu Cami, Yıldırım Bayezid devri eseridir. 

      Orhan Cami Bursa’nın en eski Osmanlı yapılarından biridir. 1339’da Orhan Gazi tarafından yaptırılmıştır. Karamanoğullarının istilasında yakılan camiyi, 1417’de Çelebi Sultan Mehmed tamir ettirmiştir. Cami plan şeması gösterir. Bursa’da ilk olarak bu yapıda görülen son cemaat yeri beş kemerlidir. I.Murad’ın XlV. yy. sonlarında yaptırdığı Hüdavendigar camii‘nde, cami ile medrese ilgi çekici bir biçimde birleştirilmiştir. Kıble eyvanının tonozu ile orta kubbesi iki kat yüksekliğindeki orta mekanı örter; yan taraflarda birinci katın tonozla örtülü odaları üzerinde, ikinci katın medrese odaları bulunur. Son cemaat yeri iki katlıdır; sütunlarla bölünmüş sivri kemerli revakları yapıya saray cephesi görünüşü verir. Plan bakımından Selçuklular avlulu medreselerini andırır. Kubbe ile örtülü avlu kısmının etrafında tonozlarla örtülü eyvanlar vardır. Kubbe ortasında pencere,  bunun altına gelen yerde bir şadırvan bulunur. Kubbe yuvarlaklığına geçiş üçgenlerden ibaret tromplarla sağlanmıştır.

      Yıldırım Bayezid’in (1389-1402) yaptırdığı Yıldırım cami Bursa’nın doğu kısmında bulunur; 1855 depreminden sonra cami onarılarak bugünkü durumunu almıştır. Ortada ve mihrap tarafında iki büyük- kubbe, yanlarda küçük kubbelerle    plan şeması gösterir. Son cemaat yeri yüksek mermer payeleri ve Bursa tipi kemerleriyle dikkati çeker.

Bursa Tarihi Camileri – Yeşil Cami, Muradiye Cami, Emirsultan camii

      Şehrin en önemli yapılarından biri, Çelebi Sultan Mehmed’in emriyle Hacı İvaz Paşa tarafından yapılan planlı YeşiI cami‘dir(1424). Mavimtırak yeşil çinilerinden dolayı bu ad verilmiştir. Beş kubbeli son cemaat yeri tamamlanmamıştır. Mihrap, duvarların alı kısmı ve mahfiller çini ile kaplanmıştır.

      II.Murad’ın 1447’de yaptırdığı Muradiye camii ölçülü bir plan şeması gösterir. Taş ve tuğla sıralarından değişik örülmüş duvarları sade çini dekorları ve son cemaat yeriyle Bursa’nın en güzel eserlennden biridir. Aynı devirden kalan Hamza bey camii de, Muradiye camii ile benzerlik gösterir.

      III.Selim devrinde (1789-1807) yeniden yapılan Emir sultan camii Bursa’da bir istisna teşkil eder. Ağaç sütunlar üzerine basık kemerlerden revaklı ve şadırvanlı bir avlusu vardır. Güneyde kubbeli cami ve kuzeyde sekizgen türbe bulunur. İpek hanın avlusunda, baştan başa mermerden yapılmış Şadırvanlı mescit iki katlıdır. Demirtaş Paşa camii önündeki şadırvan ile üzerindeki tuğla minare ilgi çekicidir. Bunların dışında Alipaşa, Alaattin, Bedrettin, Ebuishak, Ertuğrul, Hayrettinpaşa, lvazpaşa, Üftade ve Selçukhatun gibi, tarihi değeri olan birçok cami bulunmaktadır.

Bursa Tarihi Türbeleri

     Osman Beyin şimdiki türbesi, üzeri kubbeyle örtülü 8 köşeli ve kapı revakı olan bir yapıdır. Orhan Gazi’nin türbesi ise 4 köşelidir. 4 sütuna oturan kubbesi ve tonozla örtülü bir girişi vardır. Büyük bir deprem sonucu çıkan yangında Osman ve Orhan Gazi’nin mezarlarının bulunduğu Gümüşlü kümbet yanmıştır. Abdülaziz tarafından 1868’de onarılmıştır. Yeşil caminin doğusundaki Yeşil türbe 1421’de inşa edilmiştir. 8 Köşeli bir yapı olan türbe, yüksek tambur üzerinde bir kubbeyle örtülmüştür. Duvarların tamburu kadar olan kısmı altı köşeli çinilerle kaplıdır. Mihrap, Türk süsleme sanatının şaheserlerindendir.

        Muradiye manzumesi içinde I.Murad’ınkinden başka Yıldırım Bayezid’in oğlu Emir Sultan Çelebi, Yakup Çelebi, Orhan Çelebi’ninkiler ile birlikte 11 türbe bulunmaktadır. I.Murad’ın türbesinin planı Orhan Gazi’ninkine benzer. Yıldırım mahallesinde Yıldırım camiinin yanındaki Yıldırım türbesinin eski biçimi bozulmamış, ancak kubbesi XIX. yüzyılın başında yeniden yapılmıştır. Türbede Yıldırım’ın solunda İsa Çelebi, sağında ise karısı yatmaktadır. Bunlardlan başka IIMurad’ın , Fatih ve Kanuni’nin oğullarının türbeleri de bulunmaktadır.

Bursa Tarihi Medreseleri

     Devrinin en ileri ve büyük bilim merkezi olan bu şehirde zamanında elliyi aşkın medrese yapılmıştır. Bunlardan büyük bir kısmının yerleri bulunamamıştır. Bursa’daki medreselerin hemen hepsi (Hüdavendigar medrese ve camiinin dışında) bir avlu çevresine dizilen odalar ve derslik olarak kullanılan, üzeri büyük bir kubbe ile örtülü bir bölümü olan yapılardır. Çelebi Sultan Mehmed’in yaptırdığı Yeşil medrese müze olarak kullanılmaktadır. Plan düzenlemesi bakımından bu örneğe yakın olan, Yıldırım camisinin yanındaki,aynı adı taşıyan medrese onarılmış ve dispanser olarak kullanılmaya başlanmıştır. Emir sultan, Bayezidpaşa ve Lalaşahin medreseleri mimari bakımından sözü edilmeye değer yapılardır.

Bursa Tarihi Kaplıcaları

     Sıcak su kaynaklarının bol olması sonucu daha Romalılar devrinde bir kaplıca merkezi olan Bursa’daki yıkanma kuruluşları olan kaplıcalar ve hamamlar olmak üzere ikiye ayrılır.

      I.Murad’ın onarttığı, Bizanslılar devrinden kalma Eski kaplıca ve Türk üslup ve tekniğinde yapılan Yeni kaplıca ile Büyük Kükürtlü hamamı tabii hamamlardır. Suyu ısıtılarak kullanılan hamamlar ise bu türdeki bütün hamamlar gibi ihtiyaçları karşılayacak biçimde mahallelerin içlerinde yapılmıştır. Bu hamamların dokuzu XIV. yy.da, yirmi üçü XV. yy.da. dördü XVI. yy.da, ikisi XVII. yüzyılda yapılmıştır; Bitpazarı, İncirlice, Perşembe, Karamustafa, Ulucami. Yeşil, Çakır ile Atpazarı hamamları tarihi ve mimari değeri olan yapılardır.

Bursa Diğer Mimari Eserler

Bursa Uzun Çarşı
Bursa Uzun Çarşı

      Bursa’da genellikle her mimari bütünün yanına bir de imaret yapılmıştır; bunların çoğu yıkılmıştır; ancak Hüdavendigar, Yeşil, II.Murad, Emirsultan, Demirtaşpaşa ve Ebuishak imaretleri günümüze kadar kalmış imaretlerdendir. Osmanlı devri mimari eserleri arasında Nilüfer suyu üzerinde Nilüferhatun köprüsü ile Selçukhatun köprüsünün adlarını anmak gerekir. Osmanlı devrine ait Bursa evleri ahşap olduğundan hemen hemen hepsi yangınlarda yanmış. içlerinden pek azı günümüze kalmıştır. Bunlardan en eskisi Muradiye camii kapısının batı yanında, “Fatih’in doğduğu ev” denilen evdir. Bursadaki eski yapılar arasında taş kapısı II.Murad tarafından yaptırılan Uzun çarşıyı saymak gerekir.

Bursa Gezilecek Yerler – Şehir Rehberi

1-Uludağ

2-Bursa Teleferik

3-Ulu Cami

4-Koza Hanı

5-Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri

6-Soğanlı Botanik Parkı

7-Cumalıkızık 

8-Yeşil Türbe

9-İnkaya Tarihi Çınar

10-Gölyazı

Bursa şehrine yolunuz düşer ise şehir rehberimize göre mutlaka şeftali , kestane şekeri ve iskender yemenizi Uludağ ve Mudanya’yı gezmenizi öneriyoruz. Ayrıca şehir ile ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız Bursa Belediyesi sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Bursa Teleferik Manzarası
Bursa Teleferik Manzarası

Son güncelleme :

    Yorum Yap