1. Ana Sayfa
  2. Şehir Rehberi
  3. Burdur | 15 | Şehir Rehberi

Burdur | 15 | Şehir Rehberi


      Burdur şehir rehberi, Türkiye’nin nüfusa göre 65. sırada olan,  Akdeniz bölgesinin göller yöresinde bulunan il merkezli şehir ; Şehrin toplam nüfusu 2019 yılı tüik verilerine göre 269.926‘dır. Burdur ilinin Plaka kodu 15, şehirler arası telefon kodu ise 0248 dir.Burdur ilinin posta kodu 15000, rakımı 1000 metredir. Kendi adını taşıyan gölün doğu kıyısına hakim bir yerde, Kurna deresi (Burdur suyu) kıyısında kurulmuştur. (yükselti. 915-975 m.)Yazımızda Burdur şehir rehberini,ilçe ve mahallelerini, coğrafi özelliklerini, iklim özellikleri ve yeryüzü şekillerini, detaylı şehir tarihini, jeolojik yapısını, kısaca gezilecek yerlerini ve şehir ile ilgili resimleri, Burdur hakkında ki bilgileri sitemizde bulabilirsiniz. 

Burdur Şehri Hakkında Bilgi – Şehir Rehberi

Burdur Şehri İlçeleri ve Mahalleleri

Burdur ilinde toplam 11 ilçe ve 127 mahalle bulunmaktadır. İlçeleri : 

1-Ağlasun

2-Altınyayla

3-Bucak

4-Çavdır

5-Çeltikçi

6-Gölhisar

7-Karamanlı

8-Kemer

9-Merkez  10-Tefenni 11-Yeşilova

Burdur İlçeleri
Burdur İlçeleri

 

Burdur Şehir Rehberi – Coğrafi Özellikler(İklim,Bitki Örtüsü,Dağları,Ulaşım,Akarsu,Geçim Kaynağı)

Burdur Ulaşım ve Dağları

     Budur’u Baladız’da Eğridir,Afyon demir yoluna bağlayan hattın istasyonu şehrin biraz aşağısındadır. Burdur,düzgün kara yollarıyla Antalya‘ya (122 km), lsparta‘ya (32 km), Afyon‘a (170 km), Denizli‘ye (170 km) ve güneybatıya yönelen ikinci derecede bir yol ile kendi ilçe merkezlerine (Tefenni, Yeşilova, Gölhisar) bağlanır.

     İl toprakları, bütünüyle Akdeniz bölgesinin Göller yöresinde yer alır ve Denizli, Afyon, Isparta, Antalya ve Muğla illeriyle sınırlanır.İl toprakları Batı Torosların oldukça engebeli bir kesiminde yer alır ve başlıca dağ kütleleri kuzeybatı-güneybatı doğrultusunda uzanır. Bunların arasında en çukur yerini Burdur gölünün kapladığı bir alçak alan girer. Kuzeybatıda Söğüt dağları (1.919 m) Burdur gölü çukurunu Acı gölünkinden ayırır ve batıya doğru dağınık halde Honaz dağına kadar uzanır.Güneydoğuda Akdağ’dan (2 276 m) Çeltikçibeli (1.225 m) ile ayrılan Katrancık dağı (2.334 m) ilin güneydoğu kesimindeki Kestel ovası çukurunu Burdur çukur alanından ayırır. Güneybatıda Eşler dağı (2.254 m) Burdur çukurunun uzantısını Acıpayam ovasından ayırır. Dağların arasında daha birtakım çukur alanlar vardır, bunları kısmen göller ve bataklıklar kaplar. Tefenni ovası (1.100 m), Yeşilova (Satırlar)  güneyde Gölhisar ovası gibi.

Burdur Şehri İklim Sıcaklık

      Burdur ilinde iklim ver sıcaklık , en soğuk ve en sıcak ayların ortalama sıcaklık derecesi 2′ 5 C ve 24° 3 C’dir. Kışlar (İç Anadolu’dan ılık), şimdiye kadar kaydedilen en düşük ve en yüksek sıcaklık dereceleri 16°7 C ve 39°6 C’dir. Yıllık ortalama yağışı 440 mm’dir. (Yağışlı günler sayısı 86.) Ortalama olarak yılda 5 gün kar yağar ve kar 9,5 gün yerde kalır. Yaz mevsimine düşen yağış payı azdır. Burdur ilinde önemli bir akarsu ağı yoktur. Yalnız ilin güney ucunda Gölhisar kesiminde sular Dalaman çayı aracılığıyla Akdeniz’e dökülür. İlin en büyük akarsuyu olan Bozçay,Tefenni ovasının güneyinden çıkarak Burdur  gölüne dökülür. Burdur gölünden başka, il topraklarında irili ufaklı göllere rastlanır; başlıcaları Salda (günümüzde revaçtadır), Yarışlı, Çorak, Pınarbaşı, Gölhisar, Söğüt, Kestel gölleridir: bu sonuncusu fazla suyunu yeraltı çığırlarıyla Antalya ovasına göndermektedir.

      Burdur ilinde ormanlar yer yer yok edilmiş olmakla beraber Toroslar üzerinde hata önemli kısımlar vardır. Buna karşılık ovaları step görünüşlüdür.

Burdur İli Geçim Kaynağı

       Burdur ilinde ekonomi tarıma dayanır Toprakların faydalanma bakımından bölünüşü şöyledir: Tarım toprakları (ekili ve dikili alanlarla nadas toprakları) yüzde 35, orman yüzde 33, çayır ve otlak yüzde 9, ürün getirmeyen yerler yüzde 23. 1967 Yılında ekili alanlar 130.000 hektarı az aşmakta ve bunun yüzde 88’i tahıl tarlalarıyla kaplanmaktaydı. Günümüzde en çok buğday , onun yarısı kadar arpa az olarak da mısır,çavdar, mahlut ve yulaf ekilir. .Baklagiller üretimi önemsizdir ve en çok nohut ekilir, daha sonra fasulye gelir. Patates üretimi fazladır. Burdur şeker fabrikası kurulduktan sonra sanayi bitkileri arasında en önemli yeri şeker pancarı aldı(çok eskiden beri). Tütün ekimi az olmakla beraber bazı özel tipler denenmiştir . Anason ekiminde Burdur ili Türkiye’de son yıllarda başa geçti . Burdur ilinde haşhaş,keten, kenevir, susam, ayçiçeği ekimleri fazla yer tutmaz. Meyve olarak  elma, armut, erik, badem, ceviz, zerdali, kiraz yetişir. Bağlar henüz fazla gelişmemiştir. Burdur ilinde hayvancılık fazla gelişmiş sayılmaz.En çok küçükbaş hayvanlar görülür. İstatikler birkaç yıl önceye kadar önde gelen keçi sayısında son yıllarda hızlı bir azalma olduğunu ortaya koyuyor. Sığır oldukça çoktur.

     Burdur ili topraklarında birtakım linyit, manganez ve krom yatakları vardır. Sanayi alanında eskiden önemli olan halıcılık şimdi biraz gerilemiş görünüyor. Pamuklu dokumalar hala yapılmaktadır. Ayrıca bakırcılık,ağaç işleri yapılır. 1955’te işletmeye açılan Burdur şeker fabrikası  pancar işler;  1966’da kurulan gülyağı fabrikasından başka birkaç un fabrikası vardır. Günümüz de bir Ulaşım bakımından Burdur ili toprakları Ege bölgesi ve İçbatı Anadolu ile Akdeniz kıyıları (Antalya) arasında bir geçit alanı meydana getirir ve demiryolu ile İzmir ve İstanbul‘a, İç Anadolu şehirlerine (Ankara, Konya v.b.) bağlanır.

Burdur
Burdur

Burdur Şehir Tarihi

      Burdur adının eski çağ zamanında bu bölgeye verilen Polydorion adından geldiği sanılmaktadır. Halkın Buldur dediği de görülmektedir. Eskiçağda Askania gölü kıyısında Pisidia kalesi üzerinde kurulmuş bir ilçe idi. Anadolu’ya Selçukluların yerleştikleri sıralardaki adı Bzostas idi. Bu sözcük yunancada “burada dur” anlamına gelmektedir. Osmanlıların bu ili ele geçirdiklerinde adı Burdur’du. İbn-i Battuta Burdur’a geldiğinde (1329) il günümüzdeki adını taşımaktaydı.

     Selçuklu devletinin çökmesinden sonra Burdur ve dolayları Hamitoğullarının yönetimine girdi. Günümüzde de burada Hamitoğullarından kalmış olan eserler vardır. Burdur’u Yalvaç,Isparta,Eğridir,Akşehir ile beraber I.Murad , 85 bin altına Hamitoğlu Hüseyin Beyden satın aldı. Karamanoğulları ile Hamitoğulları, Yıldırım Bayezid’in Timur’a yenilmesini fırsat bilerek Burdur ve yöresini kısa bir süre ellerine geçirdiler. XIV. yy.ın son yıllarına doğru kesin olarak Osmanlı devletine katıldı ve Karaman (Konya) eyaleti içinde yer alan Hamiteli (Isparta) sancağına bir kaza merkezi olarak bağlandı. Daha sonraki yüzyıllarda Burdur’un idari durumu birtakım değişikliklere uğradı. Cumhuriyet devrinde il merkezi oldu. XIX. yy. sonundaki kaynaklar Burdur’u oldukça önemli bir tarım ürünleri ticaret merkezi sayarlar ve nüfusunu 20-25 bin olarak gösterirler. Cumhuriyet devri başında nüfus 10.000’e kadar düştü (1927’de 12.848). Şehrin gelişmesinde yeni kara yollarının ve 1936’da buraya ulaşan demir yolunun da etkisi oldu. 1955’te büyük bir şeker fabrikası kuruldu. Burdur’da bundan başka 1966’da kurulmuş bir gül yağı fabrikası,ayrıca un fabrikaları vardır. Pamuklu dokuma ve hah tezgahları, bakırcılık ve tahta işleri de yapılır.

Burdur Tarihi Eserler , Tarihi Yerler

     Yeni yapılan araştırmalara göre Burdur ve yakınlarında Cilalıtaş devrinden beri insanların oturduğu anlaşılmıştır. Burdur gölünün güneybatı köşesindeki Hacılar höyüğünde J. Mellaart tarafından yapılan arkeolojik kazılarda zengin bir Cilalıtaş devri yerleşmesiyle karşılaşılmıştır. Bu kazılardan anlaşıldığına göre Burdur ve yakınları M.ö. 5000 yılından beri iskan edilmiştir.

      Antik Sagalassos şehri kalıntılarından büyük bir stadion ile amfiteatr bugüne kadar gelmiştir. Gene içinde binlerce insanı barındıran bir stadionun kalıntılarını Horzum harabelerinde görüyoruz. Bunlardan başka ilin içinde Eski Yunan, Roma ve Bizans devrinden kalma yirmi kadar eserin kalıntısı bulunmaktadır. Ayrıca Lengüme köyü ile ilin 10 km doğusunda Kadayıfçı deresinin her iki yanında kayalar içine oyulmuş 40-50 kadar ev bulunmaktadır. iki veya üç katlı olan bu evlerin her katında 4 veya 5 oda vardır; bu evlerden birine Teke sarayı denilmektedir. Burdur dolaylarında çok sayıda eski devirlerden kalma harabelere rastlanır: yerler arasında Kırgavaz yaylasındaki Bereket köyü, bu yaylanın güney batısındaki Gölde köyü, Bereket’in 5 km güneyindeki Aziziye, Gölde köyünün 6 km güneyinde Tamsamaz köylerinin adı sayılabilir.

      Bunlardan başka Hamitoğullarından Dündar Beyin 1299’da yaptırdığı Ulu caminin dışında, ilde ondan fazla cami, beş hamam ve iki sebil vardır. Hamitoğulları devrinde yapılmış olan Muzafferiye medresesi tamamen yıkılmıştır.Burdur’un tarihi eserleri arasında eski Türk menzil konaklarının eşsiz bir örneği olan Taş odanın sözü edilmeye değer. Yapının pencereleri nebati boyalarla renklendirilmiş, tavan göbekleriyle bazı yerleri yaldızla süslenmiştir.Taş odada görülen yapı özellikleri ve süslemelerin bir benzeri Bakibeyler konağının kabul salonunda görülür. Selçuklular devrinden kalmış Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında yapılmış olan incir köyü yakınındaki incir hanı, Ağlasun köyündeki avlusuz bir han olan Ağlasun hanı ile Bağdatlı Sadık Ağa’nın yaptırdığı (1244-1246) Susuz han Selçuklu mimarisinin ünlü örneklerindendir. Çine ovasından gelen güneydeki suyun üzerinde Osmanlılar devrinde yapılmış Gümüşlü, Yenice mahalle Manastır, Paşa köprüsü, Çınaraltı köprüleri ilgi çekici yapılardır. Ayrıca horasan ile yapılmış su mahzenleri de sözü edilmeye değer eserlerdir.

Burdur Hakkında Diğer Bilgiler

Burdur Genel Kütüphanesi

      Milli Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Genel müdürlüğüne bağlı kütüphane. Vakıflar,Burguloğlu, Sadenoğlu, Halkevi v.b. adlı kitaplıkların bir araya gelmesiyle kuruldu. Burdur Eski Eserler müzesi ve Etüt kitaplığı ile öğretmenler Meslek idare kitaplığı da kütüphaneye bağlıdır.

Burdur Gölü

      Akdeniz bölgesinin Göller yöresinde, Batı Torosların batı kanadı arasında, dışarıya akışı olmayan bir göl; (yüksl. 870 m) (eski haritalarda 845 m); yüzölç. 187 km. Eski adı Askania Limne (Ascanius Lacus). Yerleşmiş olduğu çukur alanın eksenine uyan kuzeydoğu-güneybatı doğrultusu üzerinde uzunluğu 134 km, buna dik bir doğrultu üstünde en fazla genisliği 9 km. Burdur gölü batıdan Söğüt dağlarının dik yamacı ile çevrilidir. Bu yamaç önünde, orta kesimde derinliği 100 m’ye iner. Gölün doğu kıyısı daha az dik ve sular burada daha az derindir; kuzeydoğu ucunda ise sığdır. Burdur gölü her yönden kendisine karışan akarsular, seller (en ö­nemlisi güneybatıdan gelen Bozçay, ayrıca Ulupınar, Bayındır, Kürna (Burdur), Çerçin,Keçiborlu dereleri) ve göle su altından katılan birkaç kaynakla beslenir.

      Göl suları en yüksek düzeyine ilkbaharda erişir; en düşük seviyesi de yaz sonunda (eylül) görülür. Bu iki düzey arasındaki yıllık fark 1 m’yi bulabilir. Burdur gölündeki tuzluluk oranı fazla değildir (binde 24); fakat suyunda en çok sodyum sülfat, ayrıca klorürler bulunur. Gölün Dördüncü zamanda bir ara şimdikinden daha· yüksek bir düzeye ulaştığını gösteren izler vardır (kıyı taraçaları). Göl suyunda balık bulunmaması besin yetersizliğindendir, fakat bazı dere ağızlarında küçük balıklar yaşar.

Burdur Gezilecek Yerler

1-Salda Gölü

2-İnsuyu Mağarası

3-Arkeoloji Müzesi

4-Lisinia Doğa

5-Taşoda Konağı

Burdur’a yolunuz düşerse mutlaka Salda Gölünü gezmenizi tavsiye ediyoruz. Ayrıca şehir ile ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız Burdur Belediyesi sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Salda Gölü Burdur
Salda Gölü Burdur

 

 

 

Son güncelleme :

    Yorum Yap