1. Ana Sayfa
  2. Şehir Rehberi
  3. Bingöl | 12 | Şehir Rehberi

Bingöl | 12 | Şehir Rehberi


     Bingöl şehir rehberi, Türkiye’nin nüfusa göre 64. sırada olan,  Doğu Anadolu’nun Yukarı Fırat Bölümünde olan il merkezli şehri ; Şehrin toplam nüfusu 2019 yılı tüik verilerine göre 281.205‘dir. Bingöl ilinin Plaka kodu 12, şehirler arası telefon kodu ise 0426 dır. Bingöl ilinin posta kodu 12000, rakımı 1150 metredir. Bingöl, Murat suyuna Genç civarında karışan bir çayın (Goynük suyu) bir koluna hak.im düzlük üzerinde kurulmuştur; (yüksl.1.150 m). Elazığ-Tatvan demir yolu üstündeki Genç’e 24 km uzakta bulunan Bingöl il merkezi 1935‘te kurulmuştur. Daha önceleri burada, vadi içinde ilçe merkezi bulunan Çapakçur köyü vardı. Yazımızda Bingöl şehir rehberini,ilçe ve mahallelerini, coğrafi özelliklerini, iklim özellikleri ve yeryüzü şekillerini, detaylı şehir tarihini, jeolojik yapısını, kısaca gezilecek yerlerini ve şehir ile ilgili resimleri, Bingöl hakkında ki bilgileri sitemizde bulabilirsiniz. 

Bingöl Şehri Hakkında Bilgi – Şehir Rehberi

Bingöl Şehri İlçeleri ve Mahalleleri

Bingöl ilinde toplam 8 ilçe ve 68 mahalle bulunmaktadır. İlçeleri : 

1-Adaklı

2-Genç

3-Karlıova

4-Kiğı

5-Merkez

6-Solhan

7-Yayladere

8-Yedisu

Bingöl İlçeleri
Bingöl İlçeleri

Bingöl Şehir Rehberi – Coğrafi Özellikler(İklim,Bitki Örtüsü,Dağları,Ulaşım,Akarsu,Geçim Kaynağı)

       Bingöl il toprakları Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Erzurum ve Muş illeriyle kuşatılır.İl topraklarının güney ve kuzey kesimlerinde yüksek dağlar vardır. Güneyde güneydoğu Torosların dorukları 2.500 – 2.900 (Akçakara dağı 2.940 m) metreyi bulur. Bu dağların kuzeyinde yer yer ova gibi genişleyen Murat suyu vadisi yer alır. Daha kuzeyde Şerafeddin dağları (2.500 m) ve batı uzantıları Murat suyu vadisini Munzur çayı yukarı çığırından (Elmalı dere) ayırır ve Göynük çayı kollarıyla yarılır. Kuzeydoğuda Bingöl dağı (3 250 m) kuzeyinde Cemal dağı (3 000 m) yükselir.

Bingöl
Bingöl

Bingöl İklimi, Ulaşımı Geçim Kaynağı

        Bingöl ilinde iklim,  kışlar sert, karlı ve sürekli, yazlar vadi tabanlarında sıcak, yayla kesimlerinde serin geçer. Yağışlar dağların yüksek kesimlerinde oldukça fazla, çukur alanlarda daha azdır. İl topraklarında orman yerine seyrek meşe çalılıklarına rastlanır. Bunlar il topraklarının 20’sini kaplar, ova kesimlerinde bozkır görünüşü hakimdir. Yükseklerde dağ otlakları görülür. Geçim hayvancılık ve tarıma dayanır. Otlaklar il yüzeyinin yarısına yakınını meydana getirdiği halde tarım toprakları bunun onda birini bulmaz. Ekili alanlardan alınan ürünler sınırlıdır: buğday, darı , arpa, fasulye , patates kavun-karpuz v.b.. Hayvancılık olarak en çok koyun , keçi , sığır, yetiştirilmektedir. Bingöl ilinde ulaşım, Murat vadisini takip eden demiryolu ve kara yoluyla sağlanır

Bingöl Dağları

     Doğu Anadolu’nun orta kesiminde Erzurum Muş ve Bingöl illerinin sınırı üzerinde yer alan dağ kütlesi, Dağın çatı çizgisi güneydoğu-kuzeybatı yönünde uzanır ve başlıca 3 doruk taşır. Bunların en yükseği olan Kale dağının yüksekliği 3.250 m’ye varır. Etrafında geniş düzlükler vardır. Bingöl’ün kuzey yamaçları Erzurum yakınındaki Palandöken dağına ve Tekmen yaylasına doğru az eğilimli olduğu halde güneyde Varto ovası üzerinde 1.600 m’lik bir duvar gibi yükselir. Yapı bakımından volkan kraterleri aşınarak ortadan kalkmış bir lav yığınıdır. Üçüncü zaman sonlarında oluşan kırılmalarla meydana gelmiştir. Bingöl’ün yüksek kesimlerinde, dağa adını veren geniş çukurlar IV. zamandaki buzulların aşındırmasıyla meydana gelmiştir.

Bingöl Şehir Tarihi

        M.ö. 2100 yıllarında Komut’ların oturduğu bölge, M .ö. 1360 yılında Asurluların eline geçti. Asurlular, kendilerine bağlı bir komut kumandanı aracılığı ile bu bölgeyi yönettiler. Medlerin M.ö. 600 yıllarında Ninova’yı ele geçirmeleri ile Bingöl ve yöresi de 273 yıl Medler ülkesinin sınırları içinde kaldı. Dara’nın İssos savaşında Büyük İskender‘e yenilmesi üzerine il, gene el değiştirdi. İskender’in ölümünden sonra kumandanlarından Seleukos’un payına düşen bu bölge kısa bir süre sonra İran’da yeni bir devlet kuran Sasanilerin eline geçti ve uzun süre hakimiyetleri altında kaldı. VIII. yy.ın başında Hazarların istilasına uğradı. X. ve XI. yy. ortalarına kadar oğuz boylarının akın ettikleri bölge kısa bir süre İlhanlıların ve Akkoyunluların ülkeleri içinde kaldı. Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran seferiyle (1514) Osmanlı Devleti topraklarına katıldı. 1844’te Cevlik adıyla Elazığ‘ın Palo ilçesine bağlı bucak halindeydi; 1872’de ilçe olunca, Çapakçur adını aldı ve 1936 yılına kadar çeşitli illere bağlandı ve bu tarihte il haline geldi.

Bingöl Tarihi Yerler Tarihi Eserler

      Uzun süre bakımsız kalmış Bingöl’de sözü edilecek tarihi eserler:  Kiğı ilçesinin 5 kın doğusunda çok yüksek kayalar üzerine kurulmuş olan kaledir. Yalnız doğu yönünden yolu vardır. Yapısının çok sağlam olmasından ötürü sayısız saldırılara ve depremlere rağmen ayakta kalabilmiştir. İçindeki kalıntılardan burada birçok evin bulunduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Çan bucağının Ahpik denilen yerine yakın bir meşe ormanı içindeki üç gözlü mağara anılmaya değer.

Bingöl Hakkında Diğer Bilgiler

Bingöller

      Bingöl dağındaki efsanevi göller. Sularının ölümsüzlük verdiğine inanılırdı. Evliya Çelebi seyahatnamesinde anlatıldığına göre, bir avcının vurduğu kuş bu sularda canlanır; avcı, gölün Ab-ı hayat olduğunu anlar. Bu sır meydana çıktığı için göl bin parçaya bölünür, hangisinin hayat kaynağı olduğu bilinmez olur. Köroğlu hikayelerinde Kırat, Bingöllerden su içer ve ölmezlik kazanır. Köroğlu da Bingöllerden gelen üç köpüğü içerek yiğitlik, şairlik, ölümsüzlük sahibi olur.

Bingöl Gezilecek Yerler (Kısaca)

1-Kral Kızı Kalesi

2-Çir Şelalesi

3-Yüzen Ada

4-Buban Bacaları

5-Vank Kilisesi

Ayrıca şehir ile ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız Bingöl Belediyesi sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Kral Kızı Kalesi
Kral Kızı Kalesi

Son güncelleme :

    Yorum Yap