1. Ana Sayfa
  2. Şehir Rehberi
  3. Bilecik | 11 | Şehir Rehberi

Bilecik | 11 | Şehir Rehberi


     Bilecik şehir rehberi , Türkiye’nin nüfusa göre 71. sırada olan,  Marmara bölgesinde il merkezli şehir; Şehrin toplam nüfusu 2019 yılı tüik verilerine göre 223.448‘dir. Bilecik ilinin Plaka kodu 11, şehirler arası telefon kodu ise 0228 dir. Bilecik ilinin posta kodu 11000, rakımı 500 metredir. Ayrıca Bilecik ilinin kurtuluş günü yıl dönümü olan 6 Eylül de kutlanır. Bilecik ili,Sakarya’nın kollarından Karasu vadisine hakim bir yaylanın dalgalı zemini üzerinde (yüksl. 480-520 m) kurulmuştur. Vadinin tabanında kasabaya 5 km uzaklıkta Bilecik istasyonu (yüksl. 295 m.) vardır. Bunun çevresinde sonradan gelişmiş olan mahalleler Bilecik’in aşağı kesimini meydana getirir.Yazımızda Bilecik şehir rehberini,ilçe ve mahallelerini, coğrafi özelliklerini, iklim özellikleri ve yeryüzü şekillerini, detaylı şehir tarihini, jeolojik yapısını, kısaca gezilecek yerlerini ve şehir ile ilgili resimleri, Bilecik hakkında ki bilgileri sitemizde bulabilirsiniz. 

Bilecik Şehri Hakkında Bilgi – Şehir Rehberi

Bilecik Şehri İlçeleri ve Mahalleleri

Bilecik ilinde toplam 8 ilçe ve 62 mahalle bulunmaktadır. İlçeleri : 

1-Bozüyük

2-Gölpazarı

3-İnhisar

4-Merkez

5-Osmaneli

6-Pazaryeri

7-Söğüt

8-Yenipazar

Bilecik İlçeleri
Bilecik İlçeleri

Bilecik Şehir Rehberi – Coğrafi Özellikler(İklim,Bitki Örtüsü,Dağları,Ulaşım,Akarsu,Geçim Kaynağı)

        Bilecik ili şehir rehberi yazımıza göre il, Marmara bölgesinin Doğu ve Batı Karadeniz bölümünün batı sınırları üzerindedir. Bolu, Eskişehir, Kütahya. Bursa ve Sakarya illeriyle çevrilidir. Türkiye’nin en küçük alanlı idare bölümlerinden biridir. Yüzölç. 4 308 km. Genel görünüşü fazla yüksek olmamakla beraber vadilerle derin yarılmış yaylalar ve tepeler hakimdir. Sakarya ırmağı güneybatı – kuzeydoğu yönünde, çoğunlukla fazla geniş olmayan bir vadi arasından geçer ve burada Karasu. Göynük suyu ve Göksu ile birleşir. Osmaneli güneyinde Sakarya’ya kavuşan Karasu vadisi kireçli kayalar arasında bir boğaz meydana getirir; bunun tabanından geçen demiryolu, Bilecikle Karaköy arasında Anadolu demir yollarının en önemli rampalarından birine tırmanır. Bilecik ilinin en yüksek yerleri Bozüyük doğusunda (1.307 m) ve Bilecik’in güneybatısındadır (Ahı dağı).

Bilecik İklimi

      Bilecik ilinde iklim , Marmara bölgesinin Akdeniz-Karadeniz ve kısmen de İç Anadolu etkilerinin birbirine karıştığı bir geçiş iklimi hüküm sürer. Bilecik meteoroloji istasyonu kayıtlarına göre en soğuk ve en sıcak ay sıcaklık ortalamaları 2°5 ve 21°8 dir. 28 Yıllık sürenin sıcaklıkları arasında -16°0 ve 40°6 sıcaklıklar görülüyor. Bilecik’te ortalama yıllık yağış 430 mm’dir, en yağışlı mevsimler kış ve ilkbahardır. Yaz mevsiminin yağış oranı yüzde 15’tir. Kar yağışlı günler sayısı ortalama olarak 20,7 dir.

Bilecik Tarım ve Hayvancılık

      Bilecik ilinde İklim ve toprak çeşitliliği yüzünden tarım çeşitlilik gösterir. Bununla beraber ekili alanların çoğunu (yüzde 86) tahıl alanları meydana getirir. En çok buğday, arpa  ve daha az miktarda mısır  yetiştirilir. Baklagillerden en çok nohut, fasulye ve fiğ ekilir. Patates üretimi orta derecededir. Endüstri bitkileri daha fazla önem taşır. Eskişehir ve Adapazarı fabrikaları için şeker pancarı yetiştirilir . Ayrıca haşhaş. ayçiçeği pamuk ve tütün ekimi de yapılır. Bağlar oldukça geniş yer tutar .Meyve çeşitleri ayva, elma, ceviz, kiraz v.b. dir. Hayvancılık bakımından başta koyun ve keçi gelir. Ankara keçisi azdır . Kümes hayvanlarından tavuk bol üretilir. Endüstri alanında tezgah işleri dışında kaydedilmeye değer faaliyetler arasında Bozüyük seramik ve kereste fabrikaları sayılabilir. Anadolu demiryolunun ana hattı, Bilecik ili  topraklarından geçer. İşlek kara yolları Bilecik’i Bursa, Eskişehir ve İstanbul‘a bağlar.

Bilecik Şehir Tarihi 

Bilecik Tarihi- Hitit’den Osmanlıya

      Daha çok batıdan doğuya, Trakya’dan Anadolu yakasına doğru çeşitli orduların yolu üzerinde bir uğrak yeri olduğu için tarihin çeşitli devirlerinde birçok devletin hakimiyeti altına girmiştir. Tarihte ilk siyasi hakimiyet kuran devlet olarak Hititler burada görülür. Hitit devletinin M.ö. 1200’de yıkılması üzerine şehir, kısa bir süre Frig idaresinde kaldıktan sonra Lidya devletinin eline geçti. M.ö. 546’da Lidya devletinin Persler tarafından ortadan kaldırılması üzerine Pers İmparatorluğuna katıldı. Bu devrede Dasklion (Ergili) satraplığına bağlı kaldı. Perslerin, M.ö. 334’te Büyük İskender tarafından Granikos’ta (bugünkü Bigaçay) mağlup edilmesiyle İskender imparatorluğuna katıldı. M.ö. I.yy.da  Romalılar tarafından idare edilmekte olan bu topraklar, M.ö. 395’te Roma imparatorluğunun parçalanması üzerine Bizans devletinin idaresine geçti. Bu devirde bugünkü Bilecik’ni yerinde Belokome adında bir kale vardı. Bugün de bu kalenin tahrip olmuş temellerine rastlanmaktadır. Bilecik ve dolayları Osmanlı Devletinin beşiğidir. Osmanlı devletinin kurucusu Osman Bey, Köse Mihal’in haber vermesi üzerine, Belokomme tekfurunun hazırladığı bir suikastten kurtulunca, bu kaleyi tekfurdan aldı ve  Edebali’yi Bilecik adını alan beldenin kadılığına getirdi.

Bilecik Tarihi- Osmanlı

       Orhan Bey tarafından da bir cami yaptırılan Bilecik, Osmanlı Devletinin ilk yıllarında devletin önemli merkezlerinden biri haline geldi. Sonraki yüzyıllarda Bilecik’te tarım ve tezgah işleri gelişti. Bu arada ünlü ipek kadifeler dokundu. önceleri Anadolu eyaletinin Sultanönü (Eskişehir) sancağına bağlı bir kaza merkezi, XIX.yy.da da Hüdavendigar (Bursa) vilayeti içinde Ertuğrul sancağının merkezi oldu. Milli mücadele yıllarında Bursa’dan gelen Yunan kuvvetleri 1921 başlarında ve aynı yılın 1 nisanında iki defa Bilecik’e girmişlerse de 1. ve 2. İnönü savaşlarından sonra çekilmek zorunda kaldı. 1921 Yazında tekrar Yunanlıların eline geçen Bilecik, 6 eylül 1922’de Büyük Taarruz sonunda geri alındı. Yunan işgali sona erdiği sırada şehir bir harabe haline gelmiş bulunuyordu. Cumhuriyet devrinde Bilecik’ in şimdi birtakım kalıntılar bulunan ve çok eğimli bir zemine kurulmuş olan eski merkezi terk edilerek kasaba düzlükler üzerine yayıldı, ayrıca istasyon çevresinde de gelişmeler oldu. Kasabanın savaşlardan önce 10.000’i bulan nüfusu 1927’de henüz 3.600’e varmıyordu.Şehrin toplam  nüfusu 2019 yılı tüik verilerine göre 223.448‘dir.

Osmanlı Arması Bilecik
Osmanlı Arması Bilecik

       XIX. yy. sonlarında ve XX. yy. başlarında Bilecik, Bursa‘dan sonra en önemli ipek üretimi merkeziydi. Bilecik tezgahlarında kadife dokunması eski önemini kaybetmişse de ham ipek büyük gelir sağlayan bir ihraç maddesi olmakta devam ediyordu. Birinci Dünya savaşı sırasında gerileyen ipek üretimi daha sonra bir dereceye kadar gelişti. Halkın geçiminde bağcılık ve meyvecilik de önemli yer tutuyordu. 

Bilecik Tarihi Yerler – Tarihi Eserler – Şehir Rehberi

       Bilecik arkeolojik bir bölgedir. Burada bulunan eserlerin bir kısmı İstanbul Arkeoloji müzesinde sergilenmektedir. En eski eserler ilin 4 km güneybatısında Beşiktaş denilen yerdedir. Burada bulunan kalıntıların Hitit veya Friglere ait olduğu söylendiği gibi Agrilium şehrine de ait olabileceği ileri sürülmektedir. Beşiktaş’ta ayrıca Romalılar devrinden kalına, üzerinde Gorgon ve Medusa kabartmaları bulunan ve Kulaklı taş denen bir lahit vardır. Osmanlı Devri kalıntılarından Osman Gazi’in kayınpederi şeyh Edebali’nin türbesi Bilecik kalesinin batısında bir tepe üzerinde yer alır. Osman Gazi’nin karısı Malhatun’un türbesi de bu civarda bir kaya üzerindedir. Şehirde ayrıca Orhan Gazi’nin yaptırdığı bir cami vardır. Karasu üzerindeki sekiz gözlü köprü Mimar Sinan‘ın eserlerinden biridir.

Bilecik Halk Kütüphanesi

       1952’de Bilecik’te kurulan kütüphane Milli Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Genel müdürlüğüne bağlıdır.

Bilecik Gezilecek Yerler

1-Ertuğrul Gazi Türbesi

2-Şeyh Edebali Türbesi

3-Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı

4-Dursun Fakih Türbesi

Bu konulara ek olarak Bilecik ilinde yapılan “Bilecik mülakatı” konumuzu sitemizden inceleyebilirsiniz. Ayrıca şehir ile ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız Bilecik Belediyesi sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Ertuğrul Gazi Türbesi
Ertuğrul Gazi Türbesi

 

Son güncelleme :

    Yorum Yap