1. Ana Sayfa
  2. Şehir Rehberi
  3. Balıkesir | 10 | Şehir Rehberi

Balıkesir | 10 | Şehir Rehberi


     Balıkesir şehir rehberi  , Türkiye’nin nüfusa göre 17. sırada olan, Batı Anadolu da Güney Marmara bölümünün ikinci önemli şehri ve il merkezi; Şehrin toplam nüfusu 2019 yılı tüik verilerine göre 1.226.575‘dir. Balıkesir ilinin Plaka kodu 10, şehirler arası telefon kodu ise 0266 dır.Balıkesir ilinin posta kodu 10000, rakımı 70 metredir. Ayrıca Balıkesir ilinin kurtuluş günü yıl dönümü olan 6 Eylül de kutlanır. Şehir de, canlı ticaret merkezleri (tarım ürünleri), Fabrikalar (dokuma, çimento,tuğla-kiremit, un. . fabrikaları) atelyeler (dericilik,demircilik v.b.). Eğitim Enstitüsü ve her seviyede okullar bulunmaktadır.Yazımızda Balıkesir şehir rehberini,ilçe ve mahallelerini, coğrafi özelliklerini, iklim özellikleri ve yeryüzü şekillerini, detaylı şehir tarihini, jeolojik yapısını, kısaca gezilecek yerlerini ve şehir ile ilgili resimleri, Balıkesir hakkında ki bilgileri sitemizde bulabilirsiniz. 

Balıkesir Şehri Hakkında Bilgi – Şehir Rehberi

Balıkesir Şehri İlçeleri ve Mahalleleri

Balıkesir ilinde toplam 20 ilçe ve 1130 mahalle bulunmaktadır. İlçeleri : 

1-Altıeylül

2-Ayvalık

3-Balya

4-Bandırma

5-Bigadiç

6-Burhaniye

7-Dursunbey

8-Edremit

9-Erdek

10-Gömeç 11-Gönen 12-Havran 13-İvrindi 14-Karesi 15-Kepsut 16-Manyas 17-Marmara 18-Savaştepe 19-Sındırgı 20-Susurluk

Balıkesir İlçeleri
Balıkesir İlçeleri

Balıkesir Şehir Rehberi – Coğrafi Özellikler(İklim,Bitki Örtüsü,Dağları,Ulaşım,Akarsu,Geçim Kaynağı)

     Batı Anadolu’da Güney Marmara, İçbatı Anadolu ve Ege bölümleri üzerinde uzanan il üzerinde Tarım, Hayvancılık ,Ormanlar ,Sanayi (bor, demir,linyit, krom). Fabrikalar (Seker, zeytinyağı,sabun, iplik, çimento v.b.) gibi coğrafi faaliyetler bulunmaktadır.

     İl toprakları Marmara adaları ve Kapıdağ yarımadasıyla beraber, Marmara denizi kıyılarından Ege denizinin Edremit körfezi kıyılarına kadar uzanır. Batıda Çanakkale, güneyde İzmir ve Manisa, doğuda Kütahya ve Bursa illeriyle sınırlanır; Balıkesir ili toprakları yüzey şekilleri bakımından çeşitlidir. Susurluk ırmağının kuzey-güney doğrultulu alçak ekseni Balıkesir ili topraklarının önemli bir ekseni olan Karesi yöresini meydana getirir (adı geçen ırmağın yalnız aşağı çığırı il sınırları dışında kalır). Bu eksen doğudaki (İçbatı Anadolu eşiği) ve batıdaki (Biga yöresi) yüksek yörelere göre alçak bir alan meydana getirir, kuzeyde Ulubat,Manyas gölleri arasında ve güneyde Balıkesir ovasında genişler, bazı kesimlerde darlaşır; böyle olmakla beraber, kuzey havasının içerilere doğru sokulmasını sağlar. Balıkesir ilinin kuzey kıyısında Bandırma ve Erdek körfezlerini ayıran alçak bir berzahla karaya bitişmiş Kapıdağ dağlık kütlesi (782 m) ve Marmara adaları (647 m) bu kütle ile yapı benzerliği gösterir (billuri eski kayalar). Erdemit körfezi ile bunun doğu kıyısında başlayan Edremit ovası kuzeyden Kaz dağının (1774 m) dik yamaçlarıyla sınırlanır.

Balıkesir
Balıkesir

Balıkesir Şehri İklimi ve Yağış Rejimi

       Balıkesir ilinde iklim çok çeşitlidir: Ege kıyılarında yazları sıcak ve çok kurak (3 yaz ayına yıllık yağışın yüzde 5’inden azı düşer), kışları ılık ve genellikle yağışlı Akdeniz iklimi hüküm sürer (örnek Ayvalık). Bu iklim, ilin iç kısımlarında kara iklimi etkileriyle sertleşir: yazlar sıcak, kışlar daha soğuk; yaz mevsimi yine kurak olmakla beraber yağış payı biraz artar (örnek Balıkesir Merkez).Marmara kıyılarında ise kuzey etkileriyle yazlar daha serin geçer, kışın soğuk baskınları görülür. Yaz kuraklığı hafifler (örnek Bandırma). Balıkesir iline ait meteoroloji kayıtlarına göre en soğuk ve en sıcak ayın ortalama sıcaklıkları 5° (ocak) ve 24°6 (temmuz) olup, şimdiye kadar kaydedilen en düşük ve en yüksek sıcaklıkları -21°8 ve 43°7’dir. Yıllık yağış ortalaması 603 mm’dir; mevsimlere düşen pay şöyledir: kış yüzde 46, ilkbaharda yüzde 24,5 yaz yüzde 6,5, sonbaharda yüzde 23 civarlarındadır.

      Yağış miktarı il topraklarında genellikle 0,5 m ile 1 m arasında değişmekle beraber, dağlık kütlelerde muhtemel olarak 1 metreyi aşabilmektedir. En yağışlı olan kış ayına düşen pay, Akdeniz ikliminin doğrudan doğruya etkilediği Ege kıyılarında yüzde 50‘nin altına düşmekte, buna karşılık bu yönlerde yaz mevsiminin yağmur payı yüzde 5’i aşmaktadır. Sonbahar genellikle kıyı kesimlerinde ilkbahardan daha yağışlıysa da, iç kısımlarda durum değişmektedir(Balıkesir). Kar şeklindeki yağışlara gelince bunun kıyı kesimlerinde, özellikle Ege kıyılarında çok az (ortalama yılda 1 gün), iç kısımlardaysa oldukça fazladır (Balıkesir’de 5 gün).

Balıkesir Şehri Bitki Örtüsü ve Akarsu Rejimi

      Balıkesir ilinde tabii bitki örtüsü zengin ve çeşitlidir. Akdeniz, Karadeniz ve step bitki türleri bu kesimde birbirine karışır, hatta aynı dağ kütlesinde kuzeye bakan yamaçlarda ve yükseklerde Karadeniz bölgesinin tanıtıcı ağacı olan kayın (Güney Marmara kıyısında Karadağda, Edremit körfezi kuzeyinde Kaz dağında [burada ayrıca köknar]), buna karşılık Ege kesiminde alçaklarda kızılçam, yükseklerde karaçam yayılır. Ova kesimlerinde ise, kısmen ormanların ortadan kalktığı yerlerde step görünüşü belirir. Balıkesir ovasında bitki örtüsü ağaçlı step karakteri hakimdir.

      Balıkesir ili hidrografya(Akarsu rejimi) bakımından hemen bütünüyle Susurluk ırmağı havzasından meydana gelir. lrmağın ve başlıca kollarının ana kaynakları komşu Kütahya ilinde bulunur, aşağı çıkışı da, Marmara denizindeki ağzıyla beraber Bursa ili topraklarındadır.Balıkesir ilinin batısında Marmara denizine dökülen Gönen çayı havzasında dar bir alan yer alır. Edremit körfezine ise Kaz ve Madran dağlarından kısa seller iner. İlin tek önemli gölü Manyas gölüdür. İlin bütün sularında kabartı kış ve ilkbahar başına rastlar (ocak-mart). Yaz sonu akarsuların bir kısmı kurur, Manyas gölü seviyesi de alçalır.

Balıkesir Şehri Geçim Kaynağı (Sanayi,Tarım,Hayvancılık)

      Balıkesir ilinde baş yeri tutan iktisadi faaliyetler tarım,hayvancılık, sanayi ve madenciliktir. Tarım alanlarında buğday,yulaf,arpa,mısır, pirinç,tütün,pamuk, şeker pancarı, nohut, fasulye,burçak bulunur. Ayrıca şehirde 9 milyonun üzerinde zeytin ağacı bulunmaktadır. tlin meyveciliği gelişmiştir ve sulamalı sebze bahçeleri de, mevsiminde bol ürün verir.

      Hayvancılık bakımından, otlak alanları pek fazla yer tutmamakla beraber, yine de çeşitlilik ve oldukça iyi kaliteli üretim görülür.Koyun(çeşitli türler ve merinos türü),kıl keçisi, manda(su sığırı : susurluk adı buradan türemiştir) gibi hayvanlar hayvancılıkta kullanılır. İlde kümes hayvanları da boldur.İpekböcekçiliği gelişmiştir. 

      Orman alanları Balıkesir ilinde geniş yer tutar ve il topraklarının yüzde 28’ini meydana getirir. Ormanlar son yarım yüzyılda çok zarar görmüş olmakla beraber, dağlık kesimlerde özellikle içbatı Anadolu eşiğinde bugün de önemlidir. Kereste üretilir.

     Maden kaynakları  bakımından çeşitlilik görünür.İl topraklarının en ünlü yeraltı zenginliği şüphesiz bor maddesi veren yataklardır. Daha Ortaçağ‘da, Susurluk vadisi boyunda “borasit” yatakları işletilir ve çıkarılan madde, cam, sır ve boya işlerinde kullanılmak üzere Venedik’e ihraç edilirdi. Balıkesir ilinin önemli bir madeni Balya’da işletilen gümüş kurşundu; ama bu maden yatakları Cumhuriyet devrinde tükendiği için bırakıldı. Buna karşılık Edremit’in doğusunda bazı demir yatakları işletildi (Eymir madeni). Dursunbey kesiminde linyit yatakları işletilir. Bu kesimde krom da bulunur. Marmara adasıyla Kapıdağ’da granit ve mermer yatakları da işletilir. İl topraklarının en önemli kaplıcası Gönen’de bulunur.

Balıkesir Şehir Tarihi – Şehir Rehberi

Balıkesir Adı Nereden Gelir ? Balıkesir’in Yıllara göre Nüfus Artışı 

        Balıkesir Şehir rehberi araştırmalarımıza göre, Balıkesir ilinin adının nereden geldiği, kendi adını taşıyan ve doğu kenarı Susurluk çayı ile boylanan ovanın batısında, bir tepenin ovaya bakan yamacında kurulmuş ve ovaya doğru yayılmıştır (yüksl. 120 m). Kurulduğu yer bakımından şehir ilk ve Ortaçağlar için önemli bir yerleşme unsuru olan savunmaya elverişliydi (şehrin şimdiki adı Ortaçağda buraya verilen Palaio-kasıro’dan [eski hisar] türemis olmalıdır). Şehrin gelişmesi yakın zamanlarda olmuş, Balıkesir önemli yolların döniüm noktası ve Marmara (İstanbul) – Ege (İzmlr) arasında çok canlı bir konak yeri rolünü oynamıştır. Marmara denizi güney kıyısında Kapıdağ yarımadasının üzerindeki iskeleler (Kyzikos, sonra Bandırma) ile Susurluk vadisini boylayarak güneye doğru uzanan tabii yol vardır. Bu yol Balıkesir’de bir yandan Edremit körfezi, Sındırgı boğazı ve Akhisar üzerinden E­ge kıyılarına uzandığı gibi, Balya üzerinden Çanakkale‘ye, Kepsut-Dursunbey üzerinden Kütahya’ya doğru birtakım yollara ayrılmaktadır.

Balıkesir Şehir Resmi
Balıkesir Şehir Resmi

       Ayrıca Balıkesir 1911’de Bandırma’ya (103 km) ve İzmir‘e (240 km), 1932’de de Kütahya üzerinden Anadolu demiryolu ağına bağlanmıştır. Bu yollar üzerindeki etkinliğin özellikle Cumhuriyet devrinde artması, Balıkesir’in şehir olarak gelişmesini de etkilemiş, XIX. yy. sonlarında 15.000’i geçmeyen Balıkesir’in nüfusu 1927’de 25.000’i bulmuş, 1940’ta 30.000’e ulaşmış, 1960’ta 62.000’i geçmiş, 1965’te de 70.000’e yaklaşmıştır. Şehrin toplam nüfusu 2019 yılı tüik verilerine göre 1.226.575‘dir.

Balıkesir Şehir Tarihi

       Balıkesir şehir rehberi konumuzda, Arkeolojik araştırmalar Balıkesir ve yakın çevresinin prehistorik devirlerden beri iskan edildiğini göstermiştir. Kazılar Balıkesir ve çevresinde Yortan kültürü denen zengin bir mezarlık kültürünün varlığını ortaya koymuştur. Babaköy, Yortan veBayındırköy’de yapılan kazılarda bu kültüre ait mezarlıklar ortaya çıkarılmış, böylece Balıkesir’in M.ö. III. binden itibaren iskan sahası olduğu anlaşılmıştır. İlk şehrin kimler etrafından kurulduğu kesinlikle bilinmiyor. Balıkesir dolaylarında adı ilk geçen şehir, Akhyraos‘tur, bu şehrin şimdiki Balıkesir’in yaklaşık olarak 26 km doğudaki Kepsut yakınında olduğu sanılıyor.

      Roma imparatorluğu çağında bunun yerini Hadrianotheroe kale-şehiri aldı. Hadrianotheroe’nin yerini ise Ortaçağda Balıkesir almıştır. Her ne kadar XIV. yy. yarısında buralara gelmiş olan seyyah İbni Batuta Balıkesir’in Kara İsa Bey tarafından kurulmuş olduğunu söylerse de, burada eskiden mevcut bir kalenin yeniden yapılması ve genişletilmesi söz konusudur. 1300’e doğru Selçuklu Devletinin bu yörede yerini alan Karesioğulları (Karesi Bey adından) beyliği Balıkesir’i kendine başkent seçmişse de, çok geçmeden, Orhan Gazi zamanında şehir Osmanlı Devleti toprağına katılmış, Karası sancağına merkez olmuş, bu sancak Cumhuriyet devrinde Balıkesir ili olmuştur. Balıkesir’de milli mücadele devri başlarında (28 haziran-13 temmuz 1919) önce bir kongre toplanmış, şehir 30 haziran 1920’de Yunanlılar tarafından İşgal edilerek 6 eylül 1922’de geri alınmıştır.

Balıkesir Tarihi Yerler – Tarihi Eserler – Şehir Rehberi

      Balıkesir’in çevresinde ve içinde birçok eski medeniyetin kalıntılarına rastlanır. İlin çeşitli semtlerinde Selçuklu ve Osmanlı devrinden kalan 25 kadar cami, ayrıca türbe ve hanlar vardır. Ancak bunların içinde, ilk yapıldığı biçimi koruyabilmiş olanı pek azdır. Bunlar Osmanlı devrinin ilk zamanlarında görülen üsluptadır(klasik).

     Camiler arasında sözü edilmeye değerleri Alankuyu, Aziziye, Eminala, Hacıali, Kavukçupaşa, Kayabey, Muldiye, Okçular, Yıldırım ve Zağnospaşa camileridir. Eskicami de denilen Yıldırım camii 1388’de yapılmıştır ve aynı adı taşıyan mahallede bulunmaktadır. Zağnospaşa camiini Fatih Sultan Mehmed’in vezirlerinden Zağnos Paşa, çarşı içinde 1461 yılında yaptırmıştır; ince bir işçilikle yapılmış olan minberi ilgi
çekicidir. Zağnos Paşanın türbesi camii avlusundadır. Kara İsa Beyin türbesi ise bu camiin yakınlarında bulunmaktadır. Bütün bu camilerin plan kuruluşları birbirinden ayrıldılğı gibi süslemelerinde de değişik özellikler görülür.

      Balıkesir’de Osmanlılar devrinden kalan birçok mescit, medrese ve han vardır. Mescitler arasında sözü edilmeye değenleri Hamza ve Oruçbey mescitleridir. Yıldırım medresesi tek bir medrese olarak kalır. Hanlar arasında en öne milleri Hasan paşa hanı, yetmiş iki odası, ayrıca bir mescidi bulunan İlyaspaşa hanı, Hadımağa hanı, Mustafa·paşa ve Hacıhalilağa hanlarıdır. Yıldırım hamamı (XVI. yy.), Sağlık hamamı da  (XVII. yy.) Osmanlı sivil mimarisinin ilk zamanlarında görülen özellikleri taşır.

Balıkesir Vatan Kitapsarayı

Milli Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Genel müdürlüğüne bağlı kitaplık. Adana ili eşrafından Karesi mutasarrıfı Ömer Ali Bey tarafından 1902’de şimdiki Müftülük dairesinin bulunduğu Hacı Ali camiinde Hamidiye kütüphanesi adıyla kuruldu. Cumhuriyetin ilanından sonra Vatan kütüphanesi adını aldı. 

Balıkesir’de Gezilecek Yerler 

1-Kaz Dağları

2-Rahmi Koç Müzesi

3-Kazdağı Milli Parkı

4-Tahtakuşlar Müzesi

5-Sarımsak Plajı

6-Güzelyalı Plajı

Ayrıca Balıkesir’de Susurluk ayranını ve Höşmerim tatlısını yemenizi tavsiye ediyoruz. Ayrıca şehir ile ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız Balıkesir Belediyesi sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

kazdağları
Kazdağları

 

 

Son güncelleme :

    Yorum Yap