Son Yazılar

3 Ara, 2019 64

Karakoyunlular

Karakoyunlular,XVI.yy.’ın ikinci yarısında Erciş merkez olmak üzere, Erzurum ve Musul’a kadar uzayan bölgede kurulan Türkmen beyliği. Karakoyunlular adını, bu boyda...

3 Ara, 2019 57

Kabakçı Mustafa İsyanı

Kabakçı Mustafa İsyanı, III.Selim zamanında 1807 yılında patlak veren isyan. Bu isyan, elebaşılarından, Boğaz kaleleri muhafızı Kabakçı Mustafa’nın adı ile...

2 Ara, 2019 51

Platon (Eflatun) Kimdir?

       Adı Soyadı              : Aristokles        Ünvanı       ...

2 Ara, 2019 46

Aristoteles Kimdir?

       Adı Soyadı              : Aristotle        Ünvanı       ...

1 Ara, 2019 50

Eski Çağ

Eskiçağ veya Eski çağ, Yazının bulunuşuna kadar geçen döneme tarihçiler tarafından verilen ad.Eskiçağ sözüyle, genel olarak en eski uygarlıkların tarihi...

1 Ara, 2019 88

Devşirme

Devşirme veya Devşirme usulü, Osmanlı Devleti‘nde yeniçeri ocağı ve saray hizmetleriyle bostancılıkta kullanılmak için reaya çocuklarını toplama usulü. Devşirme usulü...

1 Ara, 2019 119

Yeniçeri

Yeniçeri veya Yeniçeri Ocağı; Osmanlı Devleti‘nin 1826 yılına kadar, daimi ücretli ordusunun (Kapıkulu ocağı) piyade sınıfına verilen ad. Yeniçeriler, kapı...

30 Kas, 2019 58

Orta Çağ

Ortaçağ veya Orta Çağ; Klasik eskiçağ ile modern çağ arasında kalan tarih dönemi(Milattan sonra 5. yüzyıl ve 15. yüzyıllar arası).Ortaçağ...

30 Kas, 2019 45

Sümerler

Sümerler veya Sümer Ülkesi, MÖ 4000 – MÖ 2000 yılları arasında Aşağı Mezopotamya’da yaşayan (Irak güneyi) Dünya’nın en eski kabul...

29 Kas, 2019 72

Karesi Sancağı

Karesi sancağı; 1345-1359 yılları arasında Karesioğulları‘ndan Osmanlı Devleti‘ne geçen Balıkesir ve çevresinin adı. I.Murad 1359’da Karesioğulları yönetimine son verdikten sonra...