Son Yazılar

8 Ara, 2019 74

Topçu Ocağı

Topçu Ocağı, Osmanlı Devleti, Kapıkulu Ocağı‘nda ordunun top ihtiyacını karşılamakla görevli olan teşkilat. Osmanlılarda topun, ilk defa I.Murad zamanında ve...

8 Ara, 2019 52

Top Arabacıları Ocağı

Top Arabacıları Ocağı veya Toparabacılar, Osmanlı Devleti, Kapıkulu Ocağı‘nda Topçu Ocağı’nın yaptığı topları savaş alanına götürmekle görevli olan teşkilat. Top...

7 Ara, 2019 67

Cebeci Ocağı

Cebeci ocağı veya Cebeciler, Osmanlı Devleti, Kapıkulu Ocağı‘nda ordunun silah işlerine bakan teşkilat. Cebeciler Osmanlı ordusunda Kapıkulu ocaklarının piyade kısmındandırlar....

7 Ara, 2019 88

Acemi Oğlanı

Acemi oğlanı, Osmanlı ordusunun Kapıkulu Ocakları‘na gerekli asker ve hizmet erlerini yetiştirmek için Acemi ocağına alınan ocak eri. Ocak erleri,...

7 Ara, 2019 75

Acemi Ocağı

Acemi Ocağı, OsmanIı İmparatorluğu ordusunun Kapıkulu Ocakları‘na alınacak erleri yetiştiren asker ocağı. Acemi ocağının kuruluşu, I.Murad zamanında, XIV. yy. son...

7 Ara, 2019 133

Kapıkulu

Kapıkulu veya Kapıkulu Ocağı, Osmanlı İmparatorluğu‘nda, padişahın kumandası altında bulunan, ulufe, bahşiş gibi değişik adlarla hazineden ücret alan piyade ve...

6 Ara, 2019 38

Altın Orda Devleti

Altınorda veya Altınordu devleti (Altın Orda olarakta geçer), Doğu Avrupa’da Aşağı İdil (Volga) boyunda kurulmuş Türk-Moğol devleti (1241-1502). Altın Orda...

6 Ara, 2019 52

İlhanlılar

İlhanlılar, İran’da 1251-1335 yılları arasında hüküm süren Moğol hanedanı.İlhanlılar’ın kurucusu Cengiz Han’ın torunu Hülagu Handır. Sınırlarının dışına çıkmak isteyen Moğollar,...

3 Ara, 2019 55

Celayirliler

Celayirliler veya Celairliler,1335 yılında Moğolların Türkleşmiş kolu olan Moğol Celayirlilerin lideri Büyük Hasan tarafından kurulmuş devlet(Ayrıca İlkeniler de denir. Halis...

3 Ara, 2019 65

Akkoyunlular

Akkoyunlular, 14. yüzyılda Ortaçağ zamanında kurulmuş bir Türk devleti (1300-1502).Bu devletin kurucuları Oğuzların Bayındır boyundan oldukları için “Bayındır hanedanı” adı...