Son Yazılar

9 Ara, 2019 380

Sağ Garipler

Sağ garipler veya Gurebayı yemin,Osmanlı İmparatorluğu‘nda Kapıkulu süvarilerinde ki altı bölükten birisidir.Sağ garipler “Gurebayı yemin” olarakta adlandırıldır.Devlet hazinesinden ulufe ve...

9 Ara, 2019 323

Sağ Ulufeciler

Sağ Ulufeciler veya Ulufeciyanı yemin,Osmanlı İmparatorluğu‘nda Kapıkulu süvarilerinin üçüncü bölüğüne verilen ad.Sağ Ulufeciler “Ulufeciyanı yemin” olarakta adlandırıldır. Derece bakımından, kendilerinden...

9 Ara, 2019 344

Sol Ulufeciler

Sol Ulufeciler veya Ulufeciyanı yesar, Kapıkulu süvarilerinin dördüncü bölüğüne verilen ad. Ulufeciyanı yeminden sonra ve gurebayi yeminden önce gelirdi. Sol...

9 Ara, 2019 231

Ulufe

Ulufe,Osmanlı İmparatorluğu‘nda, Kapıkulu askeriyle Acemi ocağı mensuplarına, bir kısım saray hizmetlilerine, devlet memurlarına ve ilmiye ricaline üç ayda bir verilen...

8 Ara, 2019 361

Topçu Ocağı

Topçu Ocağı, Osmanlı Devleti, Kapıkulu Ocağı‘nda ordunun top ihtiyacını karşılamakla görevli olan teşkilat. Osmanlılarda topun, ilk defa I.Murad zamanında ve...

8 Ara, 2019 387

Top Arabacıları Ocağı

Top Arabacıları Ocağı veya Toparabacılar, Osmanlı Devleti, Kapıkulu Ocağı‘nda Topçu Ocağı’nın yaptığı topları savaş alanına götürmekle görevli olan teşkilat. Top...

7 Ara, 2019 377

Cebeci Ocağı

Cebeci ocağı veya Cebeciler, Osmanlı Devleti, Kapıkulu Ocağı‘nda ordunun silah işlerine bakan teşkilat. Cebeciler Osmanlı ordusunda Kapıkulu ocaklarının piyade kısmındandırlar....

7 Ara, 2019 490

Acemi Oğlanı

Acemi oğlanı, Osmanlı ordusunun Kapıkulu Ocakları‘na gerekli asker ve hizmet erlerini yetiştirmek için Acemi ocağına alınan ocak eri. Ocak erleri,...

7 Ara, 2019 320

Acemi Ocağı

Acemi Ocağı, OsmanIı İmparatorluğu ordusunun Kapıkulu Ocakları‘na alınacak erleri yetiştiren asker ocağı. Acemi ocağının kuruluşu, I.Murad zamanında, XIV. yy. son...

7 Ara, 2019 498

Kapıkulu

Kapıkulu veya Kapıkulu Ocağı, Osmanlı İmparatorluğu‘nda, padişahın kumandası altında bulunan, ulufe, bahşiş gibi değişik adlarla hazineden ücret alan piyade ve...