Son Yazılar

11 Ara, 2019 97

Anadolu Ağızlarıyla ilgili ilk bilimsel araştırma kim tarafından ne zaman yapılmıştır?

Anadolu Ağızlarıyla ilgili ilk bilimsel araştırma, Fin bilginlerinden M. Rasanen‘in, 1949’da Helsinki’de yayınlanan kitabıdır. Bunu, Lehli bilgin Kovalski’yle Türk dil...

11 Ara, 2019 149

Türklerin Anadolu’ya ilk Gelişleri ve yerleşmesi ne zamandır?

Türklerin Anadolu’ya ilk Gelişleri, ilk yerleşmesi; konu ile ilgili bir özet yapılacak olursa, bu konu iyice belirlenmiş olur. Selçuklu Türklerinin...

11 Ara, 2019 100

Tarihte ilk Anadolu Beylikleri’nin kuruluşu ne zamandır?

Tarihte ilk Anadolu Beylikleri’nin kuruluşu, 1250-1358 yıllarındadır. İlk Anadolu beylikleri şunlardır : Alaiye Beyliği, Artukoğulları Beyliği, Aydınoğulları, Candaroğulları, Danişmentoğulları, Dulkadiroğulları,...

10 Ara, 2019 81

Türkiye’de ilk Akdeniz Oyunları ne zaman nerede yapılmıştır?

Türkiye’de ilk Akdeniz Oyunları, Akdeniz’de kıyıları olan ülkeler arasında bütün spor dallarında yapılan yarışmaların ilki 1971’de, Türkiye’de, İzmir‘de yapıldı. Akdeniz...

10 Ara, 2019 126

Tarihte ilk Osmanlı Akçesi ne zaman kim tarafından basılmıştır?

Tarihte ilk Osmanlı Akçesi (gümüş para), 1329 yılında Orhan Gazi zamanında bastırılmıştır. Üç çeşitti : Beş akçelik, bir akçelik ve...

10 Ara, 2019 87

Tarihimizde ilk Akbörk ne zaman giyildi?

Tarihimizde ilk Akbörk, Orhan Gazi zamanında giyildi. Akbörk, Beyaz keçeden yapılmış bir tür başlıktır. Yıldırım Bayezid devrinde yaya yeniçerilerin giydiği...

10 Ara, 2019 88

Tarihimizde İlk Ağa Bölükleri ne zaman kuruldu?

Tarihimizde İlk Ağa Bölükleri, II.Bayezid devrinde bir yeniçeri ayaklanması sonucu kuruldu.Osmanlı Devleti‘nde Padişahın tahta çıkışı sırasında Yeniçeri‘lerin başkaldırması üzerine “sekbanbaşılar“ın,...

10 Ara, 2019 99

Türkiye’de ilk Afiş sanatı çalışmalarının başlayıp gelişmesi ve İlk Öncüsü

Türkiye’de ilk Afiş sanatı çalışmalarının başlayıp gelişmesi, Birinci Dünya Savaşı‘ndan sonradır. Afiş sanatının ilk öncüsü Hulusi Görkey‘dir. Bu daldaki ürünlerini...

10 Ara, 2019 77

Tarihimizde ilk Adliye Nazırı Kimdir?

Tarihimizde ilk Adliye Nazırı Cevdet Paşa‘dır. 6 mart 1868 günü bu görevin başına getirilmiştir. Adliye nazırı, adliye nezaretinin başı ve...

9 Ara, 2019 183

Sol Garipler

Sol garipler veya Gurebayı yesar,Osmanlı İmparatorluğu‘nda Kapıkulu süvarilerinde ki altı bölükten birisidir. Sol garipler “Gurebayı yesar” olarakta adlandırıldır. Devlet hazinesinden...