Son Yazılar

10 Ara, 2019 45

Tarihte ilk Osmanlı Akçesi ne zaman kim tarafından basılmıştır?

Tarihte ilk Osmanlı Akçesi (gümüş para), 1329 yılında Orhan Gazi zamanında bastırılmıştır. Üç çeşitti : Beş akçelik, bir akçelik ve...

10 Ara, 2019 23

Tarihimizde ilk Akbörk ne zaman giyildi?

Tarihimizde ilk Akbörk, Orhan Gazi zamanında giyildi. Akbörk, Beyaz keçeden yapılmış bir tür başlıktır. Yıldırım Bayezid devrinde yaya yeniçerilerin giydiği...

10 Ara, 2019 32

Tarihimizde İlk Ağa Bölükleri ne zaman kuruldu?

Tarihimizde İlk Ağa Bölükleri, II.Bayezid devrinde bir yeniçeri ayaklanması sonucu kuruldu.Osmanlı Devleti‘nde Padişahın tahta çıkışı sırasında Yeniçeri‘lerin başkaldırması üzerine “sekbanbaşılar“ın,...

10 Ara, 2019 28

Türkiye’de ilk Afiş sanatı çalışmalarının başlayıp gelişmesi ve İlk Öncüsü

Türkiye’de ilk Afiş sanatı çalışmalarının başlayıp gelişmesi, Birinci Dünya Savaşı‘ndan sonradır. Afiş sanatının ilk öncüsü Hulusi Görkey‘dir. Bu daldaki ürünlerini...

10 Ara, 2019 26

Tarihimizde ilk Adliye Nazırı Kimdir?

Tarihimizde ilk Adliye Nazırı Cevdet Paşa‘dır. 6 mart 1868 günü bu görevin başına getirilmiştir. Adliye nazırı, adliye nezaretinin başı ve...

9 Ara, 2019 78

Sol Garipler

Sol garipler veya Gurebayı yesar,Osmanlı İmparatorluğu‘nda Kapıkulu süvarilerinde ki altı bölükten birisidir. Sol garipler “Gurebayı yesar” olarakta adlandırıldır. Devlet hazinesinden...

9 Ara, 2019 66

Sağ Garipler

Sağ garipler veya Gurebayı yemin,Osmanlı İmparatorluğu‘nda Kapıkulu süvarilerinde ki altı bölükten birisidir.Sağ garipler “Gurebayı yemin” olarakta adlandırıldır.Devlet hazinesinden ulufe ve...

9 Ara, 2019 62

Sağ Ulufeciler

Sağ Ulufeciler veya Ulufeciyanı yemin,Osmanlı İmparatorluğu‘nda Kapıkulu süvarilerinin üçüncü bölüğüne verilen ad.Sağ Ulufeciler “Ulufeciyanı yemin” olarakta adlandırıldır. Derece bakımından, kendilerinden...

9 Ara, 2019 63

Sol Ulufeciler

Sol Ulufeciler veya Ulufeciyanı yesar, Kapıkulu süvarilerinin dördüncü bölüğüne verilen ad. Ulufeciyanı yeminden sonra ve gurebayi yeminden önce gelirdi. Sol...

9 Ara, 2019 54

Ulufe

Ulufe,Osmanlı İmparatorluğu‘nda, Kapıkulu askeriyle Acemi ocağı mensuplarına, bir kısım saray hizmetlilerine, devlet memurlarına ve ilmiye ricaline üç ayda bir verilen...