Son Yazılar

14 Ara, 2019 174

Türkiye’de ilk At Koşuları ne zaman kim tarafından yapılmıştır?

Türkiye’de ilk At Koşuları, Enver Paşa ve arkadaşlarının kurduğu Islahı Nesli Feres (At Soyunu Geliştirme) derneğince düzenlenmiştir. Cumhuriyet’in kuruluşunu izleyen...

14 Ara, 2019 158

Türkiye’de ilk atıcılık (baltrap) sporu nerede ve kim tarafından yapılmıştır?

Türkiye’de ilk atıcılık (baltrap) sporu, İstanbul‘da yapılmıştır. Atıcılık sporunu Türkiye’ye getiren kişi, Bulgaristan’ın Filibe kentinden olan Niyazi Kızıltepe‘dir. Yurdumuzda en...

14 Ara, 2019 137

Türkiye’de ilk Atatürk Anıtı ne zaman kim tarafından yapılmıştır?

Türkiye’de İlk Atatürk Anıtı, İstanbul’da, Gülhane parkının denize yakın bölümünde 3 ekim 1926 günü dikilmiştir. Anıtı, Avusturyalı heykelci Krippel yapmıştır.

14 Ara, 2019 152

Tarihimizde ilk kez aruz vezniyle şiirler ne zaman yazılmıştır?

Tarihimizde ilk kez aruz vezniyle şiirler yazılmaya başlanması onuncu yüzyıla rastlar. Türkçe’de kullanılan ilk aruz vezni de İran Şehnamesi’nin “faûlün...

14 Ara, 2019 159

Türkiye’de ilk Arkeoloji Müzesi ne zaman kim tarafından açılmıştır

Türkiye’de ilk Arkeoloji Müzesi, 1846 yılında Tophane Müşiri (mareşal) Damat Fethi Paşa tarafından kurdurulmuştur. Fethi Paşa’nın eski eserlere karşı duyduğu...

14 Ara, 2019 136

Türkiye’de İlk Arşiv nerede ne zaman kurulmuştur?

Türkiye’de İlk Arşiv, Osmanlı İmparatorlu‘ğunun ilk devirlerinden, Mustafa Reşit Paşa zamanına değin devlet belgeleri torba, sandık gibi dağınık yerlerde saklanırdı....

14 Ara, 2019 163

Türkiye’de aralık ayı deyiminin takvimlerde ilk kulanılışı ne zamandır?

Türkiye’de aralık ayı deyiminin takvimlerde ilk kullanılışı, 15 ocak 1945 günü yürürlüğe giren yasayla olmuştur. Bu tarihe dek aralık ayı,...

14 Ara, 2019 167

Türkiye’de ilk araba vapuru hangisidir ve ne zaman kullanılmıştır?

Türkiye’de ilk araba vapuru, Suhulet‘tir. Araba vapuru düşüncesi ilk kez Türklerden çıkmadır, Deniz taşıtlarının işletmesi, Şirket-i Hayriye adlı bir kuruluş...

13 Ara, 2019 141

Tarihimizde ilk arabanın kullanımı ne zamandır?

Tarihimizde ilk arabanın kullanımı, M.Ö. 2000 yılında kullanılmaya başlandığı, eski Çin kaynaklarından öğreniliyor. Türkler arabayı yük taşımada ya da oturmak...

13 Ara, 2019 185

Türkiye’de ilk Antropoloji Enstitüsü ne zaman nerede kurulmuştur?

Türkiye’de ilk Antropoloji Enstitüsü, 1925 yılında İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesinde,Antropoloji Tetkikat Merkezi adıyla kuruldu. Bu kurum, 1929’da enstitü durumuna getirilmiş...