Son Yazılar

7 Ağu, 2019 205

Abdullah Cevdet Karlıdağ Kimdir?

Abdullah Cevdet Karlıdağ,Siyasetçi, Düşünür, Göz hekimi, Şair ,Yazar ünvanlarıyla tarihi kaynaklarda geçmektedir. Tahsilini “Elazığ Askeri rüştiyesinde, İstanbul Kuleli Askeri idadisinde ve Askeri Tıbbiyesinde” okuyarak tamamladı. 1889 yılında Osmanlı Devletinde Tıbbiye’de kurulan İttihad ve Terakki cemiyetinin kurucularından biri olarak gizli siyasi yapılanmalarda bulundu. Askeri Tıbbiye’yi bitirince Gülhane Askeri hastahanesinde bir buçuk yıl göz hastalıkları üzerine asistanlığı yaptı.

5 Ağu, 2019 154

Abdurrahman Abdi Paşa Kimdir?

Abdurrahman Abdi Paşa şiirlerinde kullandığı “Abdi” mahlasıyla bilinmektedir. 1648’de Saray-ı Hümayüna giriş yaptı. Enderun mektebinde eğitim gördü. İlk olarak Büyükoda’ya, sonra Seferli hanesine, daha sonra Hasoda’da görev yaptı.

5 Ağu, 2019 153

Abdi Paşa (Kaptanıderya) Kimdir?

Kaptan-ı Derya Abdi Paşa ‘nın hayatı tersanelerde ve denizde geçmiş bir çok kalyonda kaptanlık yapmıştır. III.Ahmed’in damadı oldu. 28 eylül 1730 tarihinde yani Patrona Halil isyanının başladığı gün kaptanıderyalık görevine atandı.

4 Ağu, 2019 174

Abdürrezzak Abdi Efendi Kimdir?

 Abdürrezzak Abdi Efendi, Osmanlı devleti tuluat sahnesinin ünlü temsilcisi.1835 yılında Fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi, bundan dolayı öğrenim görmedi. Çeşitli sanat dalları üzerine çırak olarak çalıştı. Hayatında ilk kez Aksaray’da Taşköprüler yakınında kahveye benzeyen bir tiyatroda sahne aldı. Daha sonra Galata’da Amerikan tiyatrosunda çalıştı.

4 Ağu, 2019 151

Abdi Efendi Kimdir? (Osmanlı Tarihçisi)

Abdi efendi XVIII. yy. da yaşayan Osmanlı tarihçisi ve şair . Hayatı hakkında yazılı kaynaklarda genellikle bilgi yoktur. Alınan bilgiler kendi eserlerinden gelmektedir. Asıl adının Abdullah ve kendi şiirlerinde geçen mahlasının Abdi olduğu düşünülmektedir. Abdi Efendiyi,Tarih-i “Sultan Mahmud Han” veya “Abdi Tarihi” adı ile geçen eseriyle tanıyoruz.

4 Ağu, 2019 180

Abdest Nedir? Abdest Kelime Anlamı Nedir? | Detaylı İnceleme

Abdest,İslam dininde, ibadetten önce belli şartlara göre yıkanma olarak geçmektedir. Bu şartlara gaita(dışkı) ve idrar yapımı dahildir.Ayrıca günümüz türkçesinde abdes veya aptes şekillerinde yazılıp söylenebilinmektedir. Abdestin kelime anlamı ise Farsça dilinden “gelen ab=su ve dest=elden” denmekle beraber bu çözümlemeye göre el yıkama suyu denmektedir.

4 Ağu, 2019 187

Abdaliler

Abdaliler  XVI. yy. sonlarına doğru Afganistanın Batı  bölgsesinde Kandehar şehrinde yaşayan ve aslen bir türk boyu olan topluluğun olarak tarihi kaynaklarda geçmektedir.İleride kurulacak devletede verilecek bu ad, Hoca Ebu Ahmed Abdal’dan gelmektedir. Ayrıca bu kabilenin mensup olan kişiler, hükümdarları olan Ahmed Hanın unvan olarak, Dürr-i Dürran (incilerin İncisi olarakta bilinir) demişlerdir. Bazılar ise onlara Dürraniler de demiştir.

4 Ağu, 2019 190

Abdal Nedir ? Kimlere Abdal Denir?

Abdalın kelime anlamı Dünyanın tüm manevi düzenini sağlayan, Allah’ın sevdiği kullar arasından seçilmiş (Hz. Ali’nin rivayet ettiği bir hadise göre) XI.yy da yaşayan kırk din büyüğünün adlarından biri olarak tarihi kaynaklarda geçmektedir.

3 Ağu, 2019 198

Abbas Mirza Kimdir?

       Adı Soyadı              :Abbaz Mirza Kaçar        Ünvanı     ...

1 Ağu, 2019 427

Abbasiler

Abbasiler , Emevilerin yıkılmasından sonra İslam devletinin başına geçen ve 750-1258 yılları arasında hüküm süren hanedandır. Hz. Muhammed’in vefatından sonra, yerine kimin geçeceği müslümanlar arasında tartışma konusu oldu. Hz.Peygamberin erkek çocuğu yoktu, ölümü sırasında yerine herhangi bir yakınını halife olarak tayin etmemişti.