1. Ana Sayfa
  2. Kimdir
  3. Yunus Nadi Abalıoğlu Kimdir?

Yunus Nadi Abalıoğlu Kimdir?

Cumhuriyet Gazetesi Kurucusu       Adı Soyadı              :Yunus Nadi Abalıoğlu

       Ünvanı                    :-

       Mesleği                   : Gazeteci

       Doğum Tarihi/Yeri    : 1 Ocak 1879, Fethiye

       Ölüm Tarihi/Yeri       : 28 Haziran 1945, Cenevre, İsviçre

       Yunus Nadi Abalıoğlu – Türk gazetecisi,Cumhuriyet gazetesi kurucusu (Fethiye 1880-İsviçre 1945). Abalızade Halil Efendinin oğlu. İlk öğrenimini Fethiye’de gördü. Sonra Rodos adasında Süleymaniye medresesinde okudu. İstanbul‘a gelince bir süre Galatasaray sultanisine ve Hukuk mektebine gitti. Yirmi yaşında Malumat gazetesinde yazı yazmaya başladı. Bir yıl kadar sonra, istib­dat aleyhine gizli bit demek kuranlar arasında bulunmak suçuyla üç yıl hapse mahkum olarak Midilli kalesine gönderildi (1901). Ceza süresini tamamladıktan sonra İstanbul’a gelerek İkdam ve Tasviri Efkar gazetelerinde yazılar yazdı. Selanik’te ittihat ve Terakki fırkası organı olan Rumeli gazetesinde başyazar oldu (1910). Mebusan meclisinin ikinci seçim döneminde Aydın ili mebusuydu. Tekrar Tasviri Efkar gazetesinde çalıştı. Yeni Gün gazetesini kurdu (1918).

         Mütareke döneminin kötü akımlarıyla savaştı, Kurtuluş savaşını destekleyici yayım yaptı. Gazetesini kapatmak zorunda kalarak İstanbul‘dan kaçtı, basımevi ile birlikte Ankara‘ya gitti. Türkiye Büyük Millet meclisinin birinci döneminde Muğla mebusu seçildi (1920). Gazeteyi Ankara‘da çıkarmakla birlikte 1924 mayısında İstanbul’da Cumhuriyet gazetesini kurdu, Atatürk devrimlerini destekledi. T.B.M. meclisinin altıncı dönemi sonuna kadar Muğla milletvekili kaldı. Kurtuluş savaşı üzerine hatıraları ölümünden sonra basılmıştır. Ölümünden sonra ayrıca Cumhuriyet Gazetesi tarafından adına ithafen Yunus Nadi Armağanı ödülleri düzenlendi ve her yıl devam etmektedir. 

        Eserleri : ihtilal ve İnkılab-ı Osmani (1908), 40 Saat -Graf Zeplin- ile Havada (1930), Ankara’nın ilk Günleri (1955), Babıali’nin Milli Hareketi Dağıtmak ve Mustafa Kemal’i Tevkif Etmek Teşebbüsü, Ali Galip Hadisesi (1955), Birinci Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı ve isyanlar (1955), Çerkez: Ethem Kuvvetlerinin ihaneti (1955) adlı eserleri vardır.

Son güncelleme :

    Yorum Yap