Kimdir

7 Ağu, 2019 260

Abdullah Cevdet Karlıdağ Kimdir?

Abdullah Cevdet Karlıdağ,Siyasetçi, Düşünür, Göz hekimi, Şair ,Yazar ünvanlarıyla tarihi kaynaklarda geçmektedir. Tahsilini “Elazığ Askeri rüştiyesinde, İstanbul Kuleli Askeri idadisinde ve Askeri Tıbbiyesinde” okuyarak tamamladı. 1889 yılında Osmanlı Devletinde Tıbbiye’de kurulan İttihad ve Terakki cemiyetinin kurucularından biri olarak gizli siyasi yapılanmalarda bulundu. Askeri Tıbbiye’yi bitirince Gülhane Askeri hastahanesinde bir buçuk yıl göz hastalıkları üzerine asistanlığı yaptı.

5 Ağu, 2019 201

Abdurrahman Abdi Paşa Kimdir?

Abdurrahman Abdi Paşa şiirlerinde kullandığı “Abdi” mahlasıyla bilinmektedir. 1648’de Saray-ı Hümayüna giriş yaptı. Enderun mektebinde eğitim gördü. İlk olarak Büyükoda’ya, sonra Seferli hanesine, daha sonra Hasoda’da görev yaptı.

5 Ağu, 2019 229

Abdi Paşa (Kaptanıderya) Kimdir?

Kaptan-ı Derya Abdi Paşa ‘nın hayatı tersanelerde ve denizde geçmiş bir çok kalyonda kaptanlık yapmıştır. III.Ahmed’in damadı oldu. 28 eylül 1730 tarihinde yani Patrona Halil isyanının başladığı gün kaptanıderyalık görevine atandı.

4 Ağu, 2019 250

Abdürrezzak Abdi Efendi Kimdir?

 Abdürrezzak Abdi Efendi, Osmanlı devleti tuluat sahnesinin ünlü temsilcisi.1835 yılında Fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi, bundan dolayı öğrenim görmedi. Çeşitli sanat dalları üzerine çırak olarak çalıştı. Hayatında ilk kez Aksaray’da Taşköprüler yakınında kahveye benzeyen bir tiyatroda sahne aldı. Daha sonra Galata’da Amerikan tiyatrosunda çalıştı.

4 Ağu, 2019 237

Abdi Efendi Kimdir? (Osmanlı Tarihçisi)

Abdi efendi XVIII. yy. da yaşayan Osmanlı tarihçisi ve şair . Hayatı hakkında yazılı kaynaklarda genellikle bilgi yoktur. Alınan bilgiler kendi eserlerinden gelmektedir. Asıl adının Abdullah ve kendi şiirlerinde geçen mahlasının Abdi olduğu düşünülmektedir. Abdi Efendiyi,Tarih-i “Sultan Mahmud Han” veya “Abdi Tarihi” adı ile geçen eseriyle tanıyoruz.

3 Ağu, 2019 262

Abbas Mirza Kimdir?

       Adı Soyadı              :Abbaz Mirza Kaçar        Ünvanı     ...

31 Tem, 2019 461

Abaza Mehmed Paşa Kimdir?

       Adı Soyadı              :Abaza Mehmed Paşa        Ünvanı     ...

31 Tem, 2019 322

Abaza Hasan Paşa Kimdir?

       Adı Soyadı              :Abaza Hasan Paşa        Ünvanı     ...

30 Tem, 2019 341

Sait Faik Abasıyanık Kimdir?

İlk öğrenimini Adapazarı’nda Rehberi Terakki mektebinde yaptı, onuncu sınıfa kadar İs­tanbul Erkek Lisesinde  devam ettiği orta öğrenimini,Bursa lisesinde tamamladı (1928). Liseden mezun olan Abasıyanık , İstanbul üniversitesi Edebiyat fakültesine devam etti, ancak babasının isteği üzerine İsviçre’ye, ekonomi öğrenmeye gitti (

30 Tem, 2019 381

Cihat Abaoğlu Kimdir?

       Adı Soyadı              :Cihat Abaoğlu        Ünvanı       ...