1. Ana Sayfa
  2. Kimdir
  3. Naili Abdullah Paşa Kimdir?

Naili Abdullah Paşa Kimdir?


       Adı Soyadı              : Abdullah Paşa

       Ünvanı                    : Naili

       Mesleği                   : Sadrazam, Şair

       Doğum Tarihi/Yeri    : 1698,İstanbul

       Ölüm Tarihi/Yeri       :  1758,Medine

        Naili Abdullah Paşa ,1698-1758 yılları arasında yaşayan Osmanlı Devlet adamı ,Naili mahlasıyla bilinmektedir. Görevine ilk başta mülazım(teğmen) olarak divan kaleminde başladı. Ardından Yenikapı Mevlevihanesi şeyhlerinden Peçuylu Arif Ahmed Efendinin Damadı olarak mevlevi tarikatına katıldı(Ayrıca Bakınız: Mevlevi Tarikatı kurucusu Sultan Veled). 1718 yılından sonra,görevinde üstün başarı gösterdiği için, devlet ile alakalı önemli yazıların yazılması görevi kendisine verildi.

          Naili Abdullah Paşa,1730 yılında beylikçi kesedarı olarak görevlendirildi;ardından 1736 seferinde de beylikçi oldu ve bu görevi yedi yıl boyunca yaptı.1743 yılında teşrifatçılık(Protokol işlerini yürüten kişi) görevine atandı ve işini çok iyi yaparak “teşrifat defterlerini” tümüyle yeniledi.1745 yılında, “teşrifatçılık” görevinde kalması şartıyla, tekrar beylikçi görevi verildi.Ayrıca 1747 yılında I.Mahmut döneminde reisülküttap, 1753 yılında başdefterdarlığa atandı. 19 Mayıs 1755 yılında ise “Hekimoğlu Ali Paşanın” yerine veziriazam olarak atandı.Bu görevi 3 ay sürmüştür.

          Naili Abdullah Paşa, vezirlik görevinden sonra Sakız adasına sürgün edildi. 1755 yılının sonlarına doğru affa uğradı. Girit valiliğiyle Kandiye’ye(Girit adası merkezi) atandı. 1757 yılında valilikten alındı. “Selânik ve Kavala” sancakları arpalık olarak kendisine bağşedildi 1758 yılında I.Mahmut tarafından “Silahtar Mehmed Paşanın” yerine Cidde valiliğine atandı.Naili Abdullah Paşa ,1758 yılında hac mevsiminde Cidde’den Kabe’ye doğru giderken yolda hastalanarak vefat etti. Kendisi  şiir ile musikiye vetarihe, felsefeye, edebiyata   büyük ilgi duyuyordu. I.Mahmun’un verdiği görev ile Osmanlı devletininteşrifat kanunlarını” düzenledi ve meydana gelen kitaba, bir de açıklama yazmak suretiyle “Mukaddeme-i Kavanin-i Teşrifat (Teşrifat Kanunlarına Giriş)” adını verdi. Kubbealtı divan teşkilatına ait risalesi Türk Tarih Kurumu üzerinden yayımlanmıştır. Kendisinin Divan’ı bulunmaktadır. Bu divanda kıraat ilmine anlatan risaleler bulunmaktadır.

Son güncelleme :

    Yorum Yap